Nieuws Cultuur

Kiezen we voor vrijheid of een marxistisch wereldregime?

interview barend van thiel
beeld: MKFOTOGRAFIE
💨

Interview met voormalig rechter Barend van Thiel, schrijver van het boek De Vierde Tirannie​
Interview met voormalig rechter Barend van Thiel, schrijver van het boek De Vierde Tirannie
Datum: 15 december 2023
Cultuur

Danielle van Wallinga


Toen jurist en voormalig rechter Barend van Thiel in 2008 met pensioen ging, was hij ervan overtuigd dat zijn drie kinderen en zeven kleinkinderen in een vrije democratische rechtsstaat zouden leven. Nu dat beeld in rook is opgegaan, waarschuwt hij in zijn boek ‘De vierde tirannie’ voor een totalitair marxistisch wereldregime, opgetuigd door de “superrijken” op aarde en de marxisten. Mede mogelijk gemaakt door ‘de deugmens’ die de totalitaire richting zonder slag of stoot accepteert en doet alsof er niets aan de hand is.

Van Thiel (80) kreeg tegenspraak en zelfstandig nadenken met de paplepel ingegoten op school bij de paters in Rotterdam. “Je moest kritisch zijn”, vertelt hij in zijn huis in de omgeving van de Maasstad. Dat is het tegenoverstelde van wat kinderen tegenwoordig leren op school, ziet hij. “Ze worden door het systeem gevormd en in een mal geduwd om er als gehoorzame werknemers uit te komen.” Na zijn rechtenstudie aan de ­Rotterdamse Erasmus Universiteit werkt hij lang als bedrijfsjurist in de internationale handel en geeft hij les aan de universiteit. Hij voltooit zijn carrière als rechter in civiel- en handelsrecht en gaat op zijn 65e met pensioen als hij te maken krijgt met managers.

Maar achter de geraniums zitten is er niet bij, zeker sinds hij in de coronatijd wakker werd geschud over het “tirannieke regime”. Aangemoedigd door een goede vriend heeft hij De Vierde Tirannie geschreven, waarin hij schetst hoe onze grondrechten en vrijheden steeds verder worden ingeperkt en hartstochtelijk betoogt dat we onze vrijheid “met hand en tand moeten verdedigen”. Van Thiel ziet daarin een speciale rol weggelegd voor de ‘deugmens’, die “tijdig wakker moet worden, ten gunste van de vrijheid”.

Wat versta je onder deugmensen?
Mensen die toelaten te worden bevangen door angst wegens corona, het klimaat en alles wat hiervoor door de machthebbers wordt aangewezen. Ze slagen er maar niet in, aan hun waarnemingen het juiste gevolg te verbinden door hun angst te laten varen, het narratief van de machthebbers af te wijzen en de waarheid en de vrijheid te omarmen.

Is het wel slim om mensen zo te noemen?
Binnenkort zal de vrijheid in West-Europa verdwijnen door zaken als de invoering van de European Central Bank Digital Currency en het nieuwe pandemieverdrag, tenzij de deugmens tijdig en openlijk kiest voor vrijheid. Alles moet dus worden gedaan om ze ‘om’ te krijgen. Alle pogingen om de deugmens te bereiken door rede, liefde, verbinding zoeken, respect betuigen en thee te drinken zijn in mijn ogen mislukt. In mijn boek tracht ik ze om te krijgen door een ‘angst voor de angst’-middel toe te dienen. Het middel behelst dat de deugmens duidelijk wordt gemaakt dat hij burgeroorlog kan voorkomen en dat nalaten gevolgen voor hem heeft, en dat hij wordt geconfronteerd met zijn positie voor het Neurenberg Tribunaal: al zijn verweren zullen falen.

Ben je zelf ook niet een beetje een deugmens, met je elektrische auto voor de deur?
Haha, ik heb inderdaad een half-elektrische auto en ik heb ook vervuilende zonnepanelen op mijn dak waarmee ik mijn auto kan opladen zodat ik 70 kilometer kan rijden. Met één elektrische lading kan ik al mijn kinderen bereiken, dus als er geen benzine meer zou zijn, kan ik nog de auto pakken en naar mijn kinderen toe.

Was je altijd al kritisch?
Ik ben mijn hele leven al recalcitrant geweest en moest niks van autoriteit hebben. Toch had ik covid nodig voor mijn echte wake-upcall. Ik kwam erachter dat de ingrediënten van het vaccin geheim waren, de PCR-test volkomen onwetenschappelijk is en de sterfteratio van 0,15 procent gelijk is aan een flinke griep. Grondrechten werden geschonden en alle rechters werkten daaraan mee. Als klap op de vuurpijl werd het schitterende vonnis waarbij de avondklok moest worden opgeheven (op 16 februari 2021 na vorderingen van Stichting Viruswaarheid – red.) vier uur later alweer teruggedraaid. Ik was zó kwaad. Als je dat bij mij als rechter in functie had gedaan, was je onderaan de stapel beland. Ik had een rechtbank­vergadering bijeengeroepen en de hele zaak op tilt laten slaan.

Hoe verklaar je de volgzaamheid van je ex-collega’s in de rechterlijke macht?
Ik zou het niet durven zeggen. Na de Tweede Wereldoorlog is de belofte ­gedaan, nooit meer een verlengstuk te worden van de uitvoerende macht. Het had vonnissen tegen de overheid moeten regenen in coronatijd, niet alleen van de rechterlijke macht in Nederland, maar vooral ook vanuit het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Europees hof van Justitie in Luxemburg.

De verschillen tussen de begrippen democratie en rechtsstaat vind je belangrijk. Waarom?
De mainstreammedia verwarren democratie en rechtsstaat continu. Zodra deze begrippen niet meer begrepen worden, kunnen democratie en rechtsstaat niet verdedigd worden. Dit laatste is de bedoeling van degenen die een totalitair marxistisch wereldregime willen instellen. In zo’n regime zijn individuele rechten vervangen door één collectief recht, bepaald door de machthebbers. Het meest sprekende voorbeeld van het verschil tussen een rechtsstaat en democratie uit mijn boek is het verhaal over Socrates, zoals geschreven door Plato, dat speelt in de democratische stadsstaat Athene rond het jaar 400 voor Christus.

Socrates werd democratisch ter dood veroordeeld door een jury vanwege ‘het verkondigen van fakenews’ en het geloven in andere goden. In een rechtsstaat was hij nooit veroordeeld, omdat daar vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst gelden. Een ander voorbeeld is Egypte, waar in 2012 op democratische wijze de sharia – islamitische wetgeving – werd ingevoerd. Die wetgeving benadeelt ongelovigen en discrimineert vrouwen, ondenkbaar in een rechtsstaat.

Wat vind je van de verkiezingsuitslag?
Zeer teleurstellend. Wilders zal niets doen om de rampen die ik voorzie te voorkomen. Dat 22 procent van de kiesgerechtigden in huidige omstandigheden niet stemt en daarmee deze rampen over zich afroept, is tenhemelschreiend.

In je boek presenteer je een driestaten­oplossing, Nederland 1, 2 en 3. Is dat een grap?
Nee. Tijdens het schrijven van het boek heb ik aan allerlei mensen gevraagd hoe zij de maatschappij ingericht willen zien. Velen melden mij economische ongelijkheid onaanvaardbaar te achten. In feite kiezen zij daarmee voor een marxistische- of Steinermaatschappij. Bij een marxistische maatschappij worden de mensenrechten van vrijheid en eigendom geheel afgeschaft, met een grote en alles omvattende overheid. Mensen die dat willen, kunnen in Nederland 1 gaan wonen. In geval van een Steinermaatschappij – Nederland 2 – blijft de rol van de overheid beperkt, maar worden rechten als eigendom van grond, productiemiddelen en bedrijven/ondernemingen vervangen door een gebruiksrecht voor bepaalde duur. Tot slot bestaat Nederland 3 uit een democratische rechtsstaat, een kleine overheid en een herziene grondwet met vrijheid en recht op eigendom als mensenrechten. Voor die staat lijkt een succesvolle toekomst weggelegd, maar ook hier kunnen superrijken erin slagen ‘alles en iedereen’ om te kopen en daarmee de democratische rechtsstaat te ontwrichten. In dat geval biedt emigratie naar Nederland 1 of 2 wellicht uitkomst.

Wat is je ideale toekomstscenario?
Het droomscenario is dat de deugmens op tijd wakker wordt en de kant van de vrijheid kiest, tegen een marxistische wereldregering. Dan zal de stemming in de maatschappij omslaan en komen we er zonder burgeroorlog uit. Maar het moet wel snel gebeuren. Daarnaast zouden politici en hooggeplaatste ambtenaren verantwoordelijk worden gehouden voor beleid en acties die ze uitvoeren. Het volk zou ze elke drie jaar moeten kunnen wegstemmen. Ook de rechterlijke macht moet worden benoemd door de kiezer, voor maximaal twee periodes van zes jaar. Tot slot zou de bevolking een beslissende stem moeten hebben via referenda.

Van Thiel heeft goede hoop dat er ooit gerechtigheid komt in de vorm van tribunalen en pakt met liefde zijn rol als rechter weer op als het zover komt. “Dan probeer ik nog tien jaar langer te leven!”
 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.