Nieuws Gezondheid

Long Covid – kan het komen door de mondkapjes?

masker long problemen
Engin Akyurt
💨

Micro plastics, nanodeeltjes en zware metalen in mondkapjes​
Micro plastics, nanodeeltjes en zware metalen in mondkapjes
Datum: 19 augustus 2022
Gezondheid

Dr. ir. Carla Peeters


Een aanzienlijk percentage mensen dat Covid heeft gehad, blijft last houden van ziekteverschijnselen, die door onderzoekers onder de noemer ‘long Covid’ worden geschaard. De aanname is dat long Covid wordt veroorzaakt door de virusinfectie, maar daarvoor is geen duidelijk bewijs. Een andere logische verklaring zou kunnen zijn dat long Covid wordt veroorzaakt door het langdurig dragen van mondkapjes, in combinatie met de vele testen en de psychologische effecten van de coronamaatregelen.

Volgens onderzoek zou 7 à 30 procent van de mensen die Covid hadden, last houden van langdurige ziekteverschijnselen. Ze vertonen daarbij één of meerdere symptomen die long Covid worden genoemd. De indicatie long Covid is geen eenduidig begrip. Het is een complex ziektebeeld waar 62 verschillende symptomen aan worden toegekend. Vermoeidheid, ‘brain­fog’, kortademigheid en reuk- en smaakverlies worden als meest kenmerkend gezien.

Vaak wordt er vanuit gegaan – zeker in de media – dat de oorzaak van long Covid de Sars-Cov-2-virusinfectie is. Maar is dat wel zo? Het zou voor het eerst in de geschiedenis zijn dat coronavirussen in deze ernstige mate langdurige klachten veroorzaken. In een zeer uitgebreid onderzoek dat gepubliceerd werd in het Annals of Internal Medicine waarin vele diagnostische parameters bij mensen met en zonder long Covid zijn onderzocht kon geen biologische verklaring voor long Covid worden gevonden. Een relatie wordt gelegd met symptomen van andere complexe ziektebeelden met een meervoudige oorzaak zoals het Chronisch Vermoeidheid Syndroom, Alzheimer, Lyme, Myalgie Encephalitis en hyperventilatiesyndroom.

In veel landen zijn speciale klinieken opgericht en extra financiële middelen voor onderzoek naar long Covid vrijgemaakt, maar een eenduidig succesvolle behandelwijze is nog niet gevonden. Hoewel long Covid vaak als argument gebruikt wordt voor vaccinatie, blijkt uit een groot onderzoek onder 13 miljoen mensen, gepubliceerd in Nature Medicine, dat na Covid-vaccinatie er slechts een klein effect op long Covid was.

Een onderzoek van de Italian Society of Pediatrics toonde dat fysieke klachten sneller herstellen dan mentale klachten waardoor long Covid klachten eerder gerelateerd lijken aan de pandemische maatregelen dan aan een virusinfectie. Een verhoogd risico voor symptomen van long Covid wordt door onderzoekers gerelateerd aan bestaande chronische ziekten, leeftijd en lagere inkomens. Uit internationale onderzoeken en een recent gepubliceerd Nederlands onderzoek blijken vrouwen een hoger risico te lopen. Factoren als sociale isolatie, angst, depressie, zorgen over onderwijs en inkomen worden als onderliggende oorzaak genoemd voor long Covid bij kinderen en jongeren mét en zonder Covid-infectie. Wereldwijd wordt een zorgwekkende toename van chronische ziekten, zelfmoorden en oversterfte in alle leeftijden gesignaleerd, wat kan duiden op een verminderd functioneren van het immuunsysteem, hetgeen eveneens zou kunnen bijdragen aan long Covid.

Tot dusver is weinig aandacht voor de mogelijke relatie tussen de ziekteverschijnselen van long Covid en het dragen van mondkapjes. In een meta-analyse van peer reviewed wetenschappelijke onderzoeken concludeerde een team van Duitse artsen met verschillende specialisaties een potentieel risico voor het ontwikkelen van MIES (Mask Induced Exhaustion Syndrome) door het langdurig dragen van mondkapjes. De effecten beschreven in de meta-analyse vertonen overeenkomsten met de belangrijkste symptomen bij long Covid. Het is zeer aannemelijk te maken dat de schadelijke effecten van mondkapjes (en testen) bestaande klachten kunnen verergeren en kunnen leiden tot of bijdragen aan long Covid-verschijnselen.

De veiligheid van langdurig en veelvuldig gebruik van mondkapjes en testen is tot op heden niet onderzocht. Zowel de mondkapjes als testen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit China waar andere richtlijnen en controles voor het gebruik van chemische stoffen gelden. Het RIVM geeft in een rapport van 1 november 2021 aan dat de veiligheid van mondkapjes niet gegarandeerd kan worden. Mondkapjes en testen die door overheden zijn geleverd, zijn in Nederland, België, Duitsland en Canada en de VS van de markt gehaald.

De aanwezigheid van microplastics, zware metalen en nanodeeltjes (grafeen-, zilver- en ethyleenoxide, titaniumdioxide, kleurstoffen) is aangetoond in mondkapjes en swabs van PCR- en sneltesten. De gevolgen voor de gezondheid van het menselijk lichaam door langdurige en veelvuldige blootstelling zijn niet onderzocht.
Ook niet voor kinderen, bij wie het lichaam minder goed in staat is zich te ontdoen van toxische stoffen.

Microplastics en nanodeeltjes kunnen zich in verschillende organen (bloed, darmen, diep longweefsel) ophopen waardoor zij belangrijke processen in het functioneren van het lichaam nadelig kunnen beïnvloeden. Zij kunnen in het lichaam aanwezige eiwitten, vitaminen en mineralen onttrekken en een biocorona (cel-eiwitklontering) vormen.

Een waarschuwing voor een mogelijke verergering van dikke darm-ontsteking (colitis ulcerosa) door titaniumdioxide, werd gepubliceerd in het tijdschrift Gut. Titaniumdioxide werd door Sciensano aangetroffen in 24 verschillende typen mondkapjes, die echter niet van de markt zijn gehaald.

De lever en de darm spelen een belangrijke rol in het aangeboren immuunsysteem, het energiemetabolisme en bij het ontgiften. Wanneer deze organen uit balans raken volgt uitputting.Het dragen van mondkapjes bemoeilijkt het in- en uitademen waardoor dit meer energie vergt.

Japanse onderzoekers hebben schadelijke bacteriën en schimmels aangetroffen op de binnen- en buitenzijde van verschillende typen mondkapjes. Een overgroei van pathogene bacteriën en schimmels resulteert in een verhoogde blootstelling aan (myco)toxinen waardoor het lichaam overbelast kan raken en ziekte kan ontstaan. De overgroei van onder andere de meticillineresistente bacterie Staphylococcus aureus werd eerder in verband gebracht met masker-acne en maskermond. Het is een bacterie die aangetroffen kan worden bij een longontsteking, sepsis of bloedvergiftiging.

Ook psychische problemen als angst en depressie kunnen gerelateerd zijn aan een verandering van de microbiële samenstelling in de darmen. Onderzoekers van Stanford University vonden bij patiënten met darmproblematiek (ziekte van Crohn, prikkelbare darm-syndroom, colitis ulcerosa) minder van bepaalde bacteriën die essentiële stoffen produceren dan bij gezonde mensen.

Ongunstige verandering van de microbiële flora in het lichaam kan een gevolg zijn van een langdurige kleine wijziging in de O2/CO2-concentratie. Zowel zuurstof als kooldioxide zijn belangrijk voor het oxidatieve metabolisme van de cel. Kleine variaties kunnen leiden tot pathologische aandoeningen zoals ademhalings- en hartproblemen, blijvend letsel, neurologische aandoeningen, verzwakt immuunsysteem en overlijden. Een verhoogd CO2-gehalte onder mondkapjes is aangetoond in meerdere studies. Sporten versterkt dit effect. Koolstofdioxidevergiftiging wordt erkend als een diagnose die bij de Spoedeisende Hulp vaak vergeten wordt.

Een Zuid-Afrikaanse onderzoeker verklaart de long Covid-verschijnselen door een zuurstoftekort op celniveau, als gevolg van aanwezige microclots. Een zuurstoftekort op celniveau is ook aangetoond bij blootstelling aan grafeenoxide die tot vorming van biocorona kan leiden.

De Duitse dr. Foegen veronderstelt dat de meer gecondenseerde druppels die gevormd worden tijdens het dragen van een mondkapje steeds opnieuw worden ingeademd waardoor zij in het diep gelegen longweefsel een hogere virale concentratie veroorzaken (het Foegen-effect).

De resultaten van zijn observationele studie gepubliceerd in Medicine, waarbij regio’s in Kansas met elkaar werden vergeleken, toonden aan dat de mondkapjesplicht 50 procent meer sterfgevallen veroorzaakt.

Een peer reviewed onderzoek over het gebruik van mondkapjes, dat in april 2022 in het tijdschrift Cureus werd gepubliceerd, wees eveneens op een positieve correlatie tussen het gebruik van mondkapjes en het aantal sterfgevallen in Europa.

Het nog langer voortzetten van een ineffectief, kostbaar en schadelijk beleid van pandemische maatregelen, zoals mondkapjesplicht en verplicht testen, is niet langer ethisch te verantwoorden. Wetenschappelijk staat vast door 150 gepubliceerde peer reviewed artikelen dat mondkapjes en veelvuldig testen van mensen zonder klachten geen toegevoegde waarde hebben in het voorkomen van infecties en bovendien schadelijk zijn voor de gezondheid. Veertien Randomized Controlled Trials, de hoogste vorm van wetenschappelijk onderzoek, hebben aangetoond dat mondkapjes geen bescherming bieden tegen virale infecties. De overige gepubliceerde onderzoeken zijn observationeel of modelmatig. Recent verschenen systematische reviews die veelvuldig door politici en media worden aangehaald, vertonen beperkingen.

Als we herinfecties en long Covid willen voorkomen, dan heeft het versterken van het immuunsysteem de hoogste urgentie. Dat begint met betaalbare gezonde voeding van de boer en de terugkeer van het - voor een goed werkend immuunsysteem - onmisbare vitamine D in het basispakket van de zorgverzekeraar.

Bronnen: 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.