Nieuws Mens en Macht

Vervolging Raisa Blommestijn zet vrijheid van meningsuiting verder onder druk

vervolging raisa
💨

“Die totalitaire overheid waar ik al jaren voor waarschuw staart je in je gezicht”​
“Die totalitaire overheid waar ik al jaren voor waarschuw staart je in je gezicht”
Datum: 24 mei 2024
Mens en Macht

Erick Overveen


Raisa Blommestijn, voormalig presentatrice bij Ongehoord Nederland, auteur en bekend twitteraar, moet zich op 19 augustus voor de meervoudige kamer verantwoorden voor aanklachten wegens groepsbelediging en smaad. Dat heeft zij deze week bekendgemaakt. Eerder was al bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen haar liep. Volgens Blommestijn is haar vervolging “politiek gemotiveerd”. Zij stelt dat haar rechtszaak van cruciaal belang is voor de vrijheid van meningsuiting.

De aanklacht tegen Blommestijn is gebaseerd op een tweet waarin zij een groep zwarte jongeren, die op station Amsterdam Bijlmer een blanke man mishandelen, omschreef als “negroïde primaten”. Het Openbaar Ministerie is van mening dat deze uitspraak potentieel van groepsbeledigende aard is.

Volgens Blommestijn waren haar tweets bedoeld om het probleem van migrantengeweld aan de kaak te stellen en de gevaren van ­massa­-immigratie te benadrukken. Haar tweet waarin zij refereerde aan ‘­negroïde primaten’ – een uitspraak die oorspronkelijk door FVD-kamerlid Gideon van Meijeren in de Tweede Kamer werd gedaan – leidde vorig jaar mei tot veel commotie. Blommestijn benadrukt tegenover De Andere Krant dat het haar intentie was met het herhalen van de termen van Van Meijeren het belang van vrijheid van meningsuiting te benadrukken. “Dat hele element is in de beeldvorming weggevallen. Mijn tweets en uitspraken zijn ruw uit de context gerukt, wat de snelle erosie van context in het publieke domein onderstreept.”

Op X omschreef Blommestijn het optreden van de overheid als “totalitair” en trok zij het fundament van de Nederlandse democratie in twijfel: “Ik wist dat dit kon gebeuren, maar als het dan daadwerkelijk zo zwart op wit staat, en je leest dat je je daadwerkelijk voor meerdere rechters moet verantwoorden voor politiek commentaar dat je geeft op ontwikkelingen in de maatschappij, dan staart die totalitaire overheid waar ik al jaren voor waarschuw je pas echt in je gezicht.” Volgens Blommestijn is haar vervolging een aanval op de vrijheid van meningsuiting en is het de bedoeling van het OM om een afschrikwekkend voorbeeld te stellen voor andere critici. Om deze reden is het volgens haar van groot belang dat zij professionele juridische ondersteuning krijgt. Daarvoor roept zij de steun in van het publiek. Na haar vertrek bij ON! heeft Blommestijn iets minder de voorgrond opgezocht, vooral om even op adem te komen na de turbulente jaren. Maar onlangs ontdekte zij dat ze geen financiële vergoeding ontvangt voor haar rechtszaak, waardoor ze gedwongen wordt de schijnwerpers weer op te zoeken. “Dit is een high profile zaak die de lijnen voor de vrijheid van meningsuiting de komende jaren gaat uit­zetten. Hij moet dus wel goed worden aangepakt met professionele juridische hulp, maar zonder financiële middelen rest mij geen andere keuze dan nu opnieuw de media op te zoeken om mijn verhaal te kunnen doen, in de hoop dat mensen mij willen bijstaan.”

Haar vervolging heeft tot veel kritiek op het OM geleid. De bekende ‘rechtse’ twitteraar Gert Jan Mulder en journalist Wierd Duk van De Telegraaf hebben hun bezorgdheid geuit over wat zij zien als een politiek gemotiveerde actie tegen afwijkende meningen. “Het OM functioneert als de gedachten- en meningenpolizei. Afgrijselijk!! Politiek gemotiveerde heksenjacht op afwijkende opvattingen en meningen. Op alles dat niet extreem fascistisch links en totalitair is. Met je groepsbelediging!” tweette Mulder. Duk schreef: “Vreselijk om het nieuws over Raisa Blommestijns vervolging te vernemen. Ik ken ook wel wat uitingen jegens mij die voor die meervoudige strafkamer zouden mogen komen, maar dat gaat niet, nooit gebeuren. Toch, Piet Lekkerkerker, Erik van Muiswinkel, Peter Breedveld en vele anderen? Met twee maten meten in een democratische rechtsstaat is fout, punt uit.”

Blommestijn krijgt ook kritiek. Haar wordt onder meer verweten dat zij de context van het incident niet goed heeft belicht. Het slachtoffer zou een 16-jarige jongen ongevraagd op de mond hebben gezoend.

Volgens jurist en hoogleraar Paul Cliteur gaat het in de zaak echter vooral om het recht op vrijheid van meningsuiting die in de verdrukking dreigt te raken door de bestrijding van discriminatie. Dat tast volgens hem de rechtsorde aan. “Rechters behoren onpartijdig en onafhankelijk te zijn. ‘Vervolgen’ is dat niet. En de tendens is dat het vervolgen de laatste jaren steeds politieker wordt.”


21 banner abonneer

Nationale Extremismestrategie

Overheid bindt strijd aan met ‘desinformatie’

Karel Beckman

De overheid wil meer gaan doen om het ‘extremisme’ in Nederland te bestrijden. Bewindslieden Yesilgöz (Justitie), Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) hebben daartoe afgelopen week een “nationale extremismestrategie” gelanceerd. Daarin kondigen zij diverse initiatieven aan, onder meer gericht op het bestrijden van desinformatie en complottheorieën. FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen reageert kritisch. “De overheid criminaliseert afwijkende meningen.” - Lees verder in De Andere Krant.

Bestel of koop deze editie bij een verkooppunt bij u in de buurt. Neem een abonnement op De Andere Krant en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en steun de onafhankelijke journalistiek.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.