Over ons


Lezers en makers over
De Andere Krant.


“Onze kernwaarden zijn integriteit, verbinding en kwaliteit. We hopen dan ook dat onze krant voor zoveel mogelijk mensen hún favoriete krant wordt.”
- Sander Compagner
Oorsprong

De Rusland Connectie
Mijn krant

De oorsprong van De Andere Krant

De eerste editie van De Andere Krant werd uitgegeven in maart 2018. De initiatiefnemers, Madeleine Klinkhamer, Rens van der Bulck en Sander Compagner zochten naar een methode om het publieke debat te verbreden. Ze wilden iets maken om daarmee de andere kant van onderwerpen en thema’s te belichten, waarvoor in de toen bestaande pers geen ruimte was en waar ook nog geen ruimte voor wordt gemaakt.

In de huidige pers Nederlandse valt de uniformiteit in de berichtgeving over veel onderwerpen erg op. Over afwijkende meningen, zienswijzen of invalshoeken wordt niet gerapporteerd, waardoor het Nederlandse publiek na verloop van tijd een uiterst eenzijdig beeld van de werkelijk krijgt. Wie iets vertelt dat afwijkt van de norm, wordt intussen weggezet als complotdenker, als (extreem)-rechts, als ontkenner of krijgt een ander stigma zich geplakt.

Bij De Andere Krant hebben we wijsheid en waarheid weliswaar ook niet in pacht maar we achten het aandacht geven aan andere zienswijzen essentieel voor de vrije meningsvorming. We laten ons geen taboes aanpraten, laat staan opleggen en geloven in een vrij en pluriform debat. We zijn altijd aanspreekbaar op wat we publiceren en horen het graag als we er toch blijken naast te zitten.

Missie en kernwaarden

De Andere Krant is goed wijs. We willen bijdragen aan een wereld waar iedereen in vrijheid en harmonie met en ook naast elkaar kan leven. We streven naar een leefomgeving die dat mogelijk maakt en hebben daartoe drie kernwaarden waaraan we al onze uitingen toetsen; integriteit, verbinding en kwaliteit.

De financiën van De Andere Krant

De Andere Krant is onafhankelijk. De financiering van redactie, vormgeving en drukwerk wordt opgebracht door abonnementen, door losse verkoop en door donaties. Sinds de start van De Andere Krant wordt er desondanks volop gespeculeerd over hoe we onze operatie financieren. De eerste uitgave van de themakrant ging over Rusland. Iets dat voor verschillende media een aanleiding was om een Russische connectie te veronderstellen. De eerste roebel - zou dat het geval zijn - laat dan wel héél erg lang op zich wachten.


Hoe NRC, NOS & Follow The Money een complottheorie lanceerden over De Andere Krant


Steekhoudend bewijs wordt nergens geleverd, want dat is er niet
Sinds we gestart zijn met De Andere Krant worden we door onze reguliere collega’s in verband gebracht met Russisch geld en Russische beïnvloeding. De eerste editie van De Andere Krant had als thema Rusland en dat hebben we geweten. Het niet volgen van de lijn ‘Rusland is slecht en het westen is goed’ wordt in de reguliere media matig gewaardeerd. Het NRC stelde in een anderhalve pagina tellend artikel dat het er sterk op leek dat onze krant ‘onderdeel is van een Russische beïnvloedingsoperatie’. Het ‘bewijs’ dat daarvoor geleverd wordt is de aanwezigheid van een medewerker van De Andere Krant bij een herdenking van het ‘Odessa Massacre’, de columns die een redacteur van onze krant voor het Russische ‘Sputnik’ schreef en dat we een krant uitgaven waarin kritiek stond op het gevoerde beleid rondom corona. Want de Russen zijn ook kritisch op het gevoerde beleid, aldus het NRC.

Ook bij Follow The Money werd de financiële handel en wandel van De Andere Krant onderzocht. Ze hadden onze boeken in mogen zien maar kozen er ook voor een suggestief artikel te schrijven over de vermeende Russische banden. Het werd nieuwswaardig bevonden om te melden dat één van de oprichters van de rechtspersoon waaronder de krant is opgericht, op een kinderboerderij in Rusland gewerkt zou hebben. Los van het feit dat dit niet klopt, het betrof een korte stage op een slangenfarm, waren we vooral verbaasd dat de complottheorie over de Russische invloed bij onze krant ook door een platform als FTM werd overgenomen. Steekhoudend bewijs wordt nergens geleverd, want dat is er niet.

Ondanks dat we vaak hartelijk gelachen hebben over de complot­theorieën die door andere media over ons werden geschreven, heeft het wel ­degelijk een keerzijde. Nadat ook de staatsmedia - in de vorm van de NOS - deze ­theorie als waar deelden en er op Wikipedia melding van wordt gemaakt, denken veel mensen toch dat waar rook is ergens vuur zal zijn. Heel ­recent werd nog aan mij gevraagd of we écht niet met roebels gefinancierd zijn. Ik bleek toch best een aimabel persoon, dus de persoon in kwestie moest het aan mij vragen. Ook via andere kanalen krijgen we er vragen en ­opmerkingen over, waarbij grote groepen Nederlanders ervan uit gaan dat de ‘­kwaliteitsmedia’ dit soort verhalen niet zomaar brengen.

Nu er een conflict is tussen Rusland en Oekraïne, waarvoor de schuld door de Nederlandse media eenzijdig bij Rusland wordt gelegd, kan er ­vijandigheid tegen Rusland ontstaan. De framing dat wij pro Rusland zouden zijn wordt daarbij een stuk minder onschuldig. We zullen onze ­berichtgeving en toon niet aanpassen en blijven het verhaal van alle kanten belichten. We zijn kritisch op alle machthebbers en gaan nooit voor het gemakkelijke frame. De werkelijkheid is veel complexer en wij zullen daar zo waarheidsgetrouw mogelijk verslag van blijven doen.
Goed Wijs

Lefonderzoekgoedintegerwijsonafhankelijkverbindingwaarheid

Wekelijks nieuws

We brengen artikelen met actueel nieuws, met achtergronden, columns, interviews en met opinie. Daarnaast gaat veel van onze aandacht uit naar de positieve ontwikkelingen.

Kranten

Steun ons

De Andere Krant is met een minimaal budget gerealiseerd. Alle auteurs werken belangeloos mee. De kosten voor de organisatie, het redactiewerk, de vormgeving en de drukkosten moeten we middels donaties, bestellingen en abonnementen terugverdienen.

Stichting KnowledgeMatters Rekening: NL03TRIO0198093675 OVV - DeAndereKrant

Écht onafhankelijk

De Andere Krant is daadwerkelijk onafhankelijk. We belichten alle thema’s die volgens ons relevant zijn zonder dogma’s of taboes.

Kritisch en Inspirerend

We zijn kritisch en staan open voor kritiek. We geven ruim aandacht aan inspirerende en creatieve oplossingen voor de problemen van onze tijd.


Daily Lama

De redactie

De Andere Krant wordt wekelijks groter. Journalisten die eerder bij traditionele kranten hebben gewerkt melden zich en sinds 2018 hebben we een groot netwerk van onafhankelijke journalisten, onderzoekers en wetenschappers opgebouwd.
Redactie

Karel Beckman Karel Beckman
Sander Compagner Sander Compagner
Claire van den Berg Claire van den Berg
Elze van Hamelen Elze van Hamelen
Ido Dijkstra Ido Dijkstra
Marion de Backer Marion de Backer
Marjolein Jansen Marjolein Jansen
Rypke Zeilmaker Rypke Zeilmaker
Toine Rongen Toine Rongen
Tobias Asser Tobias Asser
Wilfred Klap Wilfred Klap
Anja Veerman Anja Veerman
Saskia Frederiks Saskia Frederiks
Wil je tips/informatie sturen of in contact komen met de redactie?
Mail dan naar redactie@deanderekrant.nl

Onze Columnisten

Wekelijk geven een aantal vaste columnisten hun kijk op de actualiteit. Over medische zaken, juridische kwesties en meer.
Opinie Makers

Pieter Stuurman Pieter Stuurman
Jeroen Pols Jeroen Pols
Willem Frederik Erné Willem Frederik Erné
Arjen Pasma Arjen Pasma
Hans Siepel Hans Siepel
Sietske Bergsma Sietske Bergsma
Saskia van Orly Saskia van Orly
Wouter Meijs Wouter Meijs

De organisatie

Naast de redactie is er een team van zeer betrokken personen werkzaam bij De Andere Krant. Iedereen die met ons werkt is een professional en is tegelijkertijd doordrongen van het belang van een uitgave zoals De Andere Krant.
Wil je De Andere Krant bereiken?
Mail dan naar info@deanderekrant.nl


©2023 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.