plot-venezuelaThe Plot to Overthrow Venezuela
Dan Kovalik

Bestel bij Wereldboeken


Sinds Hugo Chávez in 1999 president werd van Venezuela, heeft de Verenigde Staten gepoogd zijn regering omver te werpen. Na zijn vroegtijdige dood in 2013 en de verkiezing van opvolger Nicolas Maduro verdubbelde de VS deze inspanningen – nu zelfs met de inzet van manschappen. Amerikaans vredesactivist Dan Kovalik betoogt in dit boek, met een voorwoord van landgenoot en fi lmregisseur Oliver Stone, dat de oppositie die de VS probeert aan de macht te krijgen, de Venezolaanse oligarchie en Amerikaanse oliemaatschappijen vertegenwoordigen. In zijn ogen zijn Chávez en Maduro geenszins tirannen: ze deden veel om de democratie en economische gelijkheid in Venezuela te bevorderen.