Kranten

Themakranten #10

Lees hier (PDF)

  

De Andere Krant Leef!


De 10e editie van De Andere Krant gaat over positieve ontwikkelingen die plaatsvinden in onze wereld. De maatschappij gebaseerd op competitie en bezit wordt door steeds meer mensen principieel afgewezen. In de scheuren van onze maatschappij ontstaan de eerste loten van een nieuwe tijd met een nieuw paradigma.

2020 heeft bewezen hoe sociaal en goed de gemiddelde mens voor de ander is. Zonder problemen schikken mensen zich naar de veiligheidsbehoefte (in het begin dachten we noodzaak) van de ander. We zien van spontane hulp en solidariteit. Zelfs grote materiële belangen schuiven we terzijde wanneer het de gezondheid van onze medemens betreft. Juist deze periode laat zien dat de behoefte niet (meer) bij alleen voor ons zelf ligt. Dat samen zijn ons belangrijkste goed is.

De huidige wereldorde van individualisering, technocratie en grootkapitaal is dus tegenstrijdig aan de collectieve behoefte van de mens. Na jaren van afbreuk avn de maatschappij (de zorg, het onderwijs, arbeidsvoorwaarden, woonzekerheid) wordt ons nu een toekomst voorgesteld van solitair virtueel verder leven. In de oude wereld kopen we online, werken we thuis en brengen we elkaar niet in gevaar. We maken de chemicaliën van de Pharma verantwoordelijk voor onze gezondheid.

Schrijven over de nieuwe wereld gaat vaak over heel dichtbij. Onze samenleving barst uit elkaar van de mooie plannen om tot een totaal harmonieus samenleven te komen. Wat vaak nog ontbreekt, is hoe het praktisch te maken. Op pagina 6 en 7 worden modellen gepresenteerd waar iedereen mee aan de slag kan. Verder gaat het over grote ideeën zoals een nieuw staatsbestel tot aloude en nieuwe wijsheid hoe we onszelf sterk en gezond kunnen houden. Enkele initiatieven en stemmen lichten we uit. Deze editie kan alleen maar een vervolg krijgen want er is nog veel meer te beschrijven.


Bestellen©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.