Kranten

Themakranten #12

Lees hier (PDF)

  

De Andere Krant Macht


De 12e editie van De Andere Krant heeft als thema macht. Omdat het zoeken naar factoren van macht achter de coulissen (daarwaar de macht op papier ligt, het parlement, de rechterlijke macht, overheden) per definitie een één of andervormig complot moet behelzen kan de zoektocht naar de macht achter de macht in de reguliere media niet plaatsvinden. Iedereen die buiten de gestelde kaders denkt, is een complotdenker en daar moet een journalist (die zijn baan niet wil verliezen) verre van blijven.

Ondanks dat de zoektocht naar de macht achter de macht in het publieke domein niet mag plaatsvinden, snapt werkelijk iedereen dat deze macht wel bestaat. En omdat wij onszelf geen restricties en grenzen opleggen met betrekking tot dat wat onderzocht mag worden, kan een krant over deze macht, haar agenda en psyche niet uitblijven.

Twee artikelen zijn al digitaal te lezen. Het artikel van Kees van der Pijl waarin hij uitlegt hoe angst en uitzondering tot machtsmisbruik leiden. En het artikel van Frank Stadermann waarin de rol van de rechtelijke macht wordt besproken.

Deze editie is over enige tijd ook digitaal te lezen en nu al te bestellen middels de bestelpagina.


Bestellen©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.