Kranten  

Themakranten #3

Lees hier (PDF)  

De Andere Krant 911


De Andere Krant - 911 is de derde editie van De Andere Krant. In deze uitgave komen zowel de gebeurtenissen van de dag zelf als de impact van 9/11 op onze huidige wereld uitgebreid aan bod. Voor iedereen die nog in het officiële complot van Bush, Blair en consorten gelooft zal deze krant zomaar kunnen werken als een rode pil...

Wat U gaat vinden in de krant is een schets van de meest gangbare en geaccepteerde theorieën die (buiten het zicht van de reguliere media) over 9/11 de ronde doen. We onderzoeken de vraag wat er wel of niet gebeurd is of kan zijn op 9/11. Het onderzoek zoals dat naar 9/11 gedaan is, wordt geanalyseerd en de vele onvolkomenheden worden toegelicht. De conclusie dat er meer aan de hand is dan een groep moslimfanatici aan het werk impliceert dat er ook andere betrokkenen en andere daders zijn. In meerdere artikelen gaat het over deze mogelijke daders en betrokkenen. Verschillende auteurs bespreken de rol (en verantwoordelijkheid) van een wegkijkende media.

We besteden veel aandacht aan de impact die 9/11 op onze wereld heeft en de oorlogen die alleen dankzij 9/11 gevoerd konden worden. De ondertitel van de krant is niet voor niets een citaat van Sun Tzu die stelt dat alle oorlogen gebaseerd zijn op misleiding. Op de laatste twee pagina's bespreken we de psychologie achter 9/11 en hoe een mens om kan gaan met leugens van deze proportie. Zoals gebruikelijk is de achterpagina een boekenpagina waarin we achterliggende literatuur en ditmaal ook video onder het voetlicht brengen.

Meegewerkt aan deze krant hebben De Stichting 11 September en vele gerenommeerde wetenschappers en onderzoekers zoals Kees van der Pijl, Coen Vermeeren, Daniele Ganser, Piers Robinson, Kevin Ryan, Frank Ho en anderen.

Van de Redactie


U heeft momenteel de derde editie van De Andere Krant in handen. Na edities over Rusland en het financiële systeem gaat het ditmaal over de gebeurtenissen rondom de aanslagen van 11 september 2001. Het doel van onze krant is om het publieke debat te verbreden en ruimte te geven aan een geluid waarvoor in de reguliere media geen plaats (b)lijkt. Ondanks de grote aandacht die 9/11 krijgt en heeft gekregen in de reguliere media, is het uitgangspunt altijd hetzelfde geweest. Iedereen die twijfelt aan het complot van de 19 islamitische aanslagplegers wordt af geserveerd als complotdenker en vaak geridiculiseerd. Dat er in de jonge geschiedenis een periode voor en een periode na 9/11 is, staat buiten kijf. Vaak wordt gesteld dat onze wereld na 9/11 zijn onschuld heeft verloren. De War on Terror is een constante geworden met als gevolg échte oorlogen in het Midden-Oosten en een grootschalige inperking van individuele vrijheid in landen over de hele wereld. Daarnaast is 9/11 een collectief beleefd moment geweest dat de wereld een collectieve traumatische ervaring heeft bezorgd. Ineens was blijkbaar iedereen doelwit en niemand zijn of haar leven meer zeker. Er zijn dan ook heel veel invalshoeken waarop er naar 9/11 gekeken kan (en moet) worden. In de 16 pagina’s van deze krant hebben we dan ook keuzes moeten maken. Zoals u van ons gewend bent, schuwen we geen enkele invalshoek en voelen we ons vrij om ook over (voor sommigen) minder welkome feiten te publiceren. Ondanks dat ons hart soms bezwaard is, zijn we ervan overtuigd dat deze informatie gedeeld moet worden. Een vrije wereld kan alleen bestaan bij gratie van het vrije woord. Wat u gaat vinden in deze krant is een schets van de meest gangbare en geaccepteerde theorieën die (buiten het zicht van de reguliere media) over 9/11 de ronde doen. We onderzoeken de vraag wat er wel of niet gebeurd is of kan zijn op 9/11 (pagina 4 en 5). Het onderzoek zoals dat naar 9/11 gedaan is, wordt geanalyseerd en de onvolkomenheden worden toegelicht (pagina 6 en 7). De conclusie dat er meer aan de hand is dan een groep moslimfanatici aan het werk, impliceert dat er ook andere betrokkenen en andere daders zijn. Op pagina 12 maar ook in andere artikelen, gaat het over deze mogelijke daders en betrokkenen. Terwijl de aanslagen eerst werden toegeschreven aan een fanatieke religieuze groepering blijken we eerder van doen te hebben met staatsterrorisme. Naast de Amerikaanse overheid wordt Israël hier ook verschillende malen genoemd. We hebben ieder mens lief en hangen geen enkel -isme aan, maar laten ons dus ook geen taboes of beperkingen opleggen wat betreft de vrije meningsuiting. Op pagina 8 en 9 gaat het over de impact die 9/11 op onze wereld heeft en de oorlogen die alleen dankzij 9/11 gevoerd konden worden. De ondertitel van de krant is niet voor niets een citaat van Sun Tzu die stelt dat alle oorlogen gebaseerd zijn op misleiding. Op de laatste twee pagina’s (14 en 15) bespreken we de psychologie achter 9/11 en hoe een mens om kan gaan met leugens van deze proportie. We hebben bijdragen van (internationale) wetenschappers die hun carrière op het spel hebben gezet om deze informatie (belangeloos) te delen. Op de boekenpagina delen we hun werk. We hopen dat deze krant voor velen een aanleiding zal zijn zich verder te verdiepen in het onderwerp 9/11 en de oorlog tegen terrorisme. De krant is gemaakt met medewerking van de Stichting 11 September. Wat hen daartoe bewoog leest u in het interview hiernaast. Dat deze heren er zeker van zijn dat er een ander complot is geweest dan het complot dat ons verteld is, blijkt uit de prijsvraag die ze hebben uitgeschreven (zie pagina 11). Meer informatie over deze en andere edities van onze krant maar ook over distributie, bestellingen en hoe ons te steunen, is te vinden op www.deanderekrant.nl. We verspreiden de krant zoveel mogelijk gratis, doen ons werk als vrijwilligers en we hebben geen winstoogmerk.

Bestellen
©2023 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.