Kranten  

Themakranten #6

Lees hier (PDF)  

De Andere Krant Vrijheid


Op 5 mei 2020 is De Andere Krant Vrijheid uitgekomen. Gedurende de coronacrisis is gebleken dat veel vrijheden onder druk zijn komen te staan. De maatregelen die genomen worden om de crisis te bestrijden en de plannen die er liggen staan op gespannen voet met onze onvervreemdbare mensenrechten. In De Andere Krant Vrijheid zullen de vrijheidsbeperkende maatregelen die al genomen zijn of die nog op stapel staan aan bod komen.Omdat de eerste druk van 500.000 exemplaren na enkele weken allemaal verspreid waren is er van deze editie een (enigszins aangepaste) tweede druk uitgekomen. In het hoofdredactioneel wordt deze uitgave toegelicht.De Andere Krant Vrijheid is ook te bestellen via de bestelpagina op deze site.

Van de Redactie


Een maand geleden was het hoofdredactioneel van De Andere Krant Vrijheid niet meer dan dit citaat van John F. Kennedy

‘We zullen elke prijs betalen elke last dragen aan elk ongemak het hoofd bieden, elke vriend steunen, elke vijand bestrijden, om het voortbestaan en het welslagen van de vrijheid te verzekeren’.

Omdat we een paar kleine wijzigingen hebben aangebracht in deze herdruk blijft er ditmaal meer ruimte over voor een langere toelichting. De reacties die we ontvangen hebben en nog steeds ontvangen zijn massaal en divers. Duizenden mensen hebben spontaan hulp geboden. Zowel de financiering als de verspreiding van een half miljoen kranten, is door al deze mensen mogelijk gemaakt. Door het hele land vonden en vinden we weerklank voor de noodzaak van het agenderen van onze vrijheid. Uit de massale belangstelling en steun voor deze krant blijkt een steeds krachtiger wordende onderstroom van mensen die de misdaden, de corruptie en de belangenverstrengeling in de samenleving doorzien. We hebben vooral mensen ontmoet die in harmonie met hun omgeving en met elkaar willen leven. Mensen die het technocratische materialisme (de ‘Artificial Intelligence’ als onvermijdelijke bestuurder van ons leven) niet als toekomstideaal zien.

Iedereen die met bezorgdheid, boosheid of afschuw op onze krant heeft gereageerd, kan ik geruststellen. We zijn niet links- of rechtsradicaal en geloven in en zijn voor vrijheid voor iedereen. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat Iedereen zich zorgen zou moeten maken over de opmars van de ernstig toegenomen beperking van de vrijheid van meningsuiting, de censuur. Sommigen oordelen dat censuur nu goed van pas komt, maar beseffen misschien niet dat er een dam geslecht is. Geven we het alleenrecht op wat gezondheid is aan institutenals de WHO en het RIVM? Beiden zijn ten slotte zwaar belangenverstrengeld met de farmaceutische industrie. Wordt Bill Gates’ waarheid wet? Hoe kan er ooit sprake zijn van een goed geïnformeerd publiek als er censuur wordt toegepast? Als tegenstellingen en tegengeluid verboden zijn? Daarin schuilt een veel groter gevaar dan dat wat als nepnieuws wordt afgedaan (of het simpelweg is). Vertrouw in deze tijd van censuur, van nepnieuws en van verwarring vooral op uzelf, op uw medemens en uw eigen beoordelingsvermogen. Scherp uw geest aan álle standpunten van het debat. Het citaat op de voorpagina van deze krant is van de in Amsterdam geboren Spinoza al in 1673 stelde dat het doel van de staat vrijheid is. De staat moet er alles aan doen om iedereen een zo vrij mogelijk leven te laten leiden. Bij iedere crisis is de reactie van de verschillende overheden om hun controle op de samenleving te vergroten. Dit gaat ten koste van onze vrijheid. Debat hierover ontbreekt.

De Orwelliaanse samenlevening

Op meerdere vlakken wordt onze samenleving Orwelliaans. De roman ‘1984’, in 1948 door George Orwell geschreven, beschrijft een dystopische samenleving die steeds meer overeenkomsten vertoont met onze huidige tijd. Karel van Wolferen spreekt van een ‘gecreëerde realiteit’. Iemand die kritischevragen stelt (of andere theorieën aandraagt en hier bewijzen voor overlegt) ten opzichte van deze consensus realiteit, wordt weggezet met het frame ‘complotdenker’. De media putten zich dan ook uit om de zogenaamde complotdenker te duiden en komen met allerlei sociologische en psychologische verklaringen op de proppen. In een gesprek dat ik vorige week had met een columniste van de Volkskrant mocht het alleen gaan over het kenschetsen van de complotdenker. Op mijn vraag of ze bereid was inhoudelijk naar onze argumenten te luisteren, gaf ze aan dat ze daar niet aan kon beginnen. Deze vrouw was erg verbaasd over de massaliteit van onze uitgave –500.000 exemplaren - en wel met name over de respons. Dat er zoveel complotdenkers zouden bestaan, had ze nooit gedacht..

Orwelliaans zijn ook de maatregelen die de overheid neemt om corona te bedwingen. Zoals het verder optuigen van de controlestaat. Door middel van drones, kliklijnen en vooral de tracking app waarmee al onze bewegingen gevolgd moeten worden. Een extra app is de oplossing om weer gezond te worden. Wetend hoe ontregelend de constante nabijheid van een mobiele telefoon in ons dagelijks leven nu al is. Nog los van de schade voor de gezondheid, ook zonder 5G kregen al steeds meer Nederlanders last van straling. Het zijn de parkieten in de kolenmijn die we niet (h)erkennen. Maar het kan nóg Orwelliaanser. We zijn verplicht ons de eigen adem af te snijden met een niet werkende mondkap. Zowel de app als de mondkap veroorzaken (voor sommigen meer dan voor anderen) gezondheidsschade en kunnen daarom nooit verplichte generieke oplossingen zijn.

Het nieuwe abnormaal

Er staan hekken om bejaardenhuizen, veel mensen in tehuizen (maar ook thuis) lijden door en in eenzaamheid, boa’s meten de afstand tussen twee mensen, de economie stort voor onze ogen in, bedrijven laten je tempratuur meten, op een begrafenis mogen maar maximaal 30 mensen komen, in het ziekenhuis mogen kinderen geen afscheid van hun vader of moeder nemen. Het zijn maar een paar zaken die drie maanden geleden nog ondenkbaar waren. Het ‘samen’ prijkt op de borden boven de snelweg, maar echt ‘samen’ is onmogelijk gemaakt, want werd geanderhalvemeterd.

De manier om iedereen mee te krijgen in het abnormale normaal is angst. Angst voor het virus en dus voor elkaar. Angst die voor sommigen letterlijk ziekmakend is, net zoals de app en de mondkap. De media zijn continu op zoek naar ‘brandhaarden en uitbraken’ om de angst er goed in te houden. Cijfers over de aantallen doden van over de hele wereld worden gretig gedeeld. Met aanwijsbaar foutieve voorspellingen en data zijn er draconische maatregelen genomen. Het befaamde Imperial College voorspelde 530.000 doden in GB en 2,2 miljoen doden in de VS. Op een gegeven moment kwam de WHO met een sterftepercentage van 3,3. Het bijstellen van deze voorspellingen (het aantal van 530.000 doden werd na nog een keer rekenen bijgesteld tot 25.000) heeft niet geresulteerd in het bijstellen van de zeer ingrijpende maatregelen.

Schade door de corona maatregelen

De schade van deze maatregelen is niet te overzien en zal zich in vele vormen aandienen. We staan aan de vooravond van een wereldwijde armoedeval, die ongelofelijk veel leed zal veroorzaken. Het redden van onze gezondheid kost velen het leven (Volgens de onderzoekers van adviesbureau Gupta zijn er sinds de start van de crisis 13.000 tot 21.000 levensjaren gered terwijl dit maar liefst 100.000 tot 400.000 levensjaren heeft gekost). De door de staat gecreëerde situatie een ‘intelligente lockdown’ noemen, had in ‘1984’ zeker niet misstaan. Zo snel als de maatregelen er waren, zo tergend langzaam worden ze ingetrokken (en vooralsnog is dat slechts tijdelijk want het kan natuurlijk nog helemaal fout gaan…).

Terwijl de angst in de Nederlandse media dus continu aangewakkerd wordt, is er nu zelfs een lastercampagne ontstaan over mogelijke geneesmiddelen.

Hydroxychloroquine (met zink en azitromycine) wordt op veel plekken succesvol ingezet en wordt ook preventief door velen als uitkomst ervaren. Het middel is al veertig jaar in gebruik, heeft weinig bijwerkingen en kost 15 euro per behandeling. Terwijl andere landen het middel in bulk inslaan en iedereen het recht dient te hebben dit middel te nemen, zijn de Nederlandse media de vijand van het zelfbeschikkingsrecht van het volk geworden. Welk belang wordt hier gediend?

Waar het ook akelig stil over blijft, is hoe we ons immuunsysteem kunnen onderhouden en versterken. Wat we kunnen doen om zo krachtig, gezond en weerbaar mogelijk te zijn. Welke vitaminen helpen en hoe belangrijk is zonlicht en ventilatie? Op pagina drie daarom een bijdrage van Leefbewust dat een gratis te downloaden E-book heeft gemaakt, over hoe we onze immuniteit kunnen sterken. Vrijheid vinden we ook in een sterk lichaam en een gezonde geest.

Meer informatie over deze krant, de eerdere edities en informatie over komende edities staat op onze website. We hopen dat deze krant bijdraagt aan een vrije samenleving en wensen iedereen veel leesplezier.


Bestellen
©2023 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.