Kranten  

Themakranten #7

Lees hier (PDF)  

De Andere Krant Covid-1984


Gedicteerd door de WHO, vertaald door het RIVM, in wetten en regels gegoten door de regering, is het virus de opmaat geworden tot een totale omvorming van de samenleving met als meest ontregelende maatregel de 1,5 meter afstandsregel. Over de 1,5 meter bestaat binnen de wetenschap geen overeenstemming, dat blijkt uit het feit dat deze afstand per land verschillend is. In sommige landen gaat het virus één meter ver terwijl de reikwijdte van hetzelfde virus een grens verder tweemaal zo groot is. Deze willekeurige maatregel is doorgedrongen tot in alle haarvaten van onze samenleving. Als het kabinet zijn zin had gekregen lag de 1,5 meter vandaag al wettelijk vast, op straffe van draconische boetes, vooralsnog hebben we tot 1 oktober respijt. 1,5 meter zullen we van elkaar verwijderd blijven.


Wereldwijd worden kliklijnen opgetuigd, controle-apps geïmplementeerd en vrijheidsbeperkende maatregelen worden wet. Een overheid die bepaalt met hoeveel personen we in een auto mogen zitten, of we thuis mensen mogen ontvangen en hoeveel, welke medicijnen artsen moeten verstrekken en welke niet-farmaceutische niet, dat we een niet werkend mondkapje moeten dragen, welke demonstraties wel en welke niet gehouden mogen worden.


De feiten zijn als volgt:

• De mortaliteit van het virus is om en nabij de 0,02 %, iets lager dan dat van het griepvirus van griepseizoen 2017-2018.

• Er bestaat alleen besmettingsgevaar wanneer een persoon ziek is, symptomen heeft; gezonde mensen brengen elkaar niet in gevaar.

• Tussen de 40 procent en 60 procent van de mensen is van nature immuun voor het virus. Groepsimmuniteit proberen te bereiken door middel van een vaccin, voor zover dat überhaupt mogelijk is, is overbodig.

• In veel landen worden corona patiënten genezen met een combinatie van hydroxychloroquine, zink en het antibioticum azytromycine, vooral als ze deze middelen in een vroeg stadium krijgen toegediend. In Nederland is deze behandelmethode verboden.


In deze editie vindt u informatie over:

  • Natuurlijk immuniteit. Onderzoek wijst uit dat 40-60 procent van alle mensen immuun is voor het virus.

  • De agenda achter het virus. Hoe kan het dat er wereldwijd eenzelfde overreactie plaatsvindt, welke actoren hebben invloed op en profiteren van deze situatie.

  • De effectiviteit (of het gebrek daaraan) van de genomen maatregelen, specifiek de lock-down.

  • De rol en berichtgeving van de media over corona.

  • Voedsel, ons immuunsysteem en corona.

  • De haast met betrekking tot het ontwikkelen van een vaccinatie.

  • En veel meer..
Van de Redactie


Dat de tijden bijzonder en intens zijn, blijkt uit de voorpagina van deze krant. Het is juli 2020 en we beleven het halfjarige voortbestaan van het onderwerp waar deze krant over gaat. Het virus en alle nieuws daarover kwamen gefaseerd deze wereld binnen, als een script dat zich in alle landen tegelijkertijd ontvouwde en dat zich nog steeds afspeelt. Een virus met een heel eigen begrippenkader. Lockdown, zelfisolatie in de vorm van nooit eerder vertoonde quarantaine van gezonde mensen, 1,5-meter-maatschappij, het nieuwe normaal, een controle-app, een OMT, dashboards. Een virus dat de mensheid besmet met angst.

Gedicteerd door de WHO, vertaald door het RIVM, in wetten en regels gegoten door de regering, is het virus de opmaat geworden van een totale omvorming van de samenleving met als meest ontrgelende maartegel de 1,5 meter afstand regel. Over de 1,5 meter bestaat binnen de wetenschap geen overeenstemming, dat blijkt uit het feit dat deze afstand per land verschillend is. In sommige landen gaat het virus één meter ver terwijl de reikwijdte van htezelfde virus een grens verder tweemaal zo groot is. Deze willekeurige maatregel is doorgedrongen tot in alle haarvaten van onze samenleving. Als het kabinet zijn zin had gekregen lag de 1,5 meter vandaag al wettelijk vast, op straffe van draconische boetes, vooralsnog hebben we tot 1 oktober respijt. 1,5 meter zullen we van elkaar verwijderd blijven.

Wereldwijd worden kliklijnen opgetuigd, controle-apps geïmplementeerd en vrijheidsbeperkende maatregelen worden wet. Een overheid die bepaalt met hoeveel personen we in een auto mogen zitten, of we thuis mensen mogen ontvangen en hoeveel, welke medicijnen artsen moeten verstrekken en welke niet-farmaceutische niet, dat we een niet werkend mondkapje moeten dragen, welke demonstraties wel en welke niet gehouden mogen worden. De oplossing wordt gezocht in het opleggen van eenzaamheid. Deze krant kreeg in de titel 1984 naar de in 1949 door George Orwell geschreven roman met dezelfde titel. 36 jaar na 1984 lijkt het er steeds meer op dat we in het jaar 1984 van Orwell beland zijn. Iedereen die deze tijd en de menselijks psyche beter wilt begrijpen doet er goed aan om deze klassieker te lezen, zie ook de beschrijving onder dit redactioneel.


De feiten zijn als volgt:

• De mortaliteit van het virus is om en nabij de 0,02 %, iets lager dan dat van het griepvirus van griepseizoen 2017-2018.

• Er bestaat alleen besmettingsgevaar wanneer een persoon ziek is, symptomen heeft; gezonde mensen brengen elkaar niet in gevaar.

• Tussen de 40% en 60% van de mensen is van nature immuun voor het virus. Groepsimmuniteit proberen te bereiken door middel van een vaccin, voor zover dat überhaupt mogelijk is, is overbodig.

• In veel landen worden succesvolle behandelmethoden toegepast. Het hier verboden hydroxychloroquine (met zink en azytromycine, een antibioticum) laat keer op keer goede resultaten zien, op voorwaarde dat het in een vroeg stadium wordt ingezet.

Alle maatregelen die geen basis hebben in de realiteit en onze individuele en collectieve vrijheden inperken, kunnen alleen bestaan bij het vrijwillig afnemen en afstaan van deze vrijheden. Hoe ga je om met jouw medemens, wie bepaalt voor jou wat vrijheid is, welke verantwoordelijkheid neem je voor jouw handelen? Welke vrijheid is van jou en neem je?

Dat de corruptie en controledrift van de macht groter zijn dan we kunnen overzien geeft ook een andere kant. Als er een wereld met corruptie mogelijk is, kan er ook een wereld zonder corruptie zijn. Een wereld zonder winstoogmerk en met liefde en zorg voor alle mensen, leven in harmonie met onszelf, met elkaar en met de wereld om ons heen.

Daarom deze krant. Naast vrijheid van meningsuiting, zijn vrijheid van beweging, vrijheid van artsenkeuze, vrijheid van zelfbeschikking over lichaam en gezondheid, absolute voorwaarden voor een wereld van liefde, vrede en welzijn waarvan wij weten dat ie mogelijk is.

Sander Compagner


Bestellen
©2023 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.