Kranten

Themakranten #7

Lees hier (PDF)

  

De Andere Krant Covid-1984


Gedicteerd door de WHO, vertaald door het RIVM, in wetten en regels gegoten door de regering, is het virus de opmaat geworden tot een totale omvorming van de samenleving met als meest ontregelende maatregel de 1,5 meter afstandsregel. Over de 1,5 meter bestaat binnen de wetenschap geen overeenstemming, dat blijkt uit het feit dat deze afstand per land verschillend is. In sommige landen gaat het virus één meter ver terwijl de reikwijdte van hetzelfde virus een grens verder tweemaal zo groot is. Deze willekeurige maatregel is doorgedrongen tot in alle haarvaten van onze samenleving. Als het kabinet zijn zin had gekregen lag de 1,5 meter vandaag al wettelijk vast, op straffe van draconische boetes, vooralsnog hebben we tot 1 oktober respijt. 1,5 meter zullen we van elkaar verwijderd blijven.

Wereldwijd worden kliklijnen opgetuigd, controle-apps geïmplementeerd en vrijheidsbeperkende maatregelen worden wet. Een overheid die bepaalt met hoeveel personen we in een auto mogen zitten, of we thuis mensen mogen ontvangen en hoeveel, welke medicijnen artsen moeten verstrekken en welke niet-farmaceutische niet, dat we een niet werkend mondkapje moeten dragen, welke demonstraties wel en welke niet gehouden mogen worden.

De feiten zijn als volgt:

• De mortaliteit van het virus is om en nabij de 2 %, iets lager dan dat van het griepvirus van griepseizoen 2017-2018.

• Er bestaat alleen besmettingsgevaar wanneer een persoon ziek is, symptomen heeft; gezonde mensen brengen elkaar niet in gevaar.

• Tussen de 40 procent en 60 procent van de mensen is van nature immuun voor het virus. Groepsimmuniteit proberen te bereiken door middel van een vaccin, voor zover dat überhaupt mogelijk is, is overbodig.

• In veel landen worden corona patiënten genezen met een combinatie van hydroxychloroquine, zink en het antibioticum azytromycine, vooral als ze deze middelen in een vroeg stadium krijgen toegediend. In Nederland is deze behandelmethode verboden.

In deze editie vindt u informatie over:

  • Natuurlijk immuniteit. Onderzoek wijst uit dat 40-60 procent van alle mensen immuun is voor het virus.

  • De agenda achter het virus. Hoe kan het dat er wereldwijd eenzelfde overreactie plaatsvindt, welke actoren hebben invloed op en profiteren van deze situatie.

  • De effectiviteit (of het gebrek daaraan) van de genomen maatregelen, specifiek de lock-down.

  • De rol en berichtgeving van de media over corona.

  • Voedsel, ons immuunsysteem en corona.

  • De haast met betrekking tot het ontwikkelen van een vaccinatie.

  • En veel meer..

Bestellen©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.