Nieuws Gezondheid

5G-De Kroon op de zorgkosten

5G kroon
💹

Artikel uit De Andere Krant Gezondheid - Jan 2020​
Artikel uit De Andere Krant Gezondheid - Jan 2020
Datum: 4 februari 2020
Gezondheid

Benjamin AdamahAls je in een willekeurige trein of metro stapt, dan zit iedereen wezenloos op z’n schermpje te scrollen. Social media-posts, dag in dag uit, waar niemand iets van wil missen. Er bestaat al een term voor deze verslaving: FOMO, de afkorting van Fear Of Missing Out.

De overheid, vooral Economische Zaken, D66, PvdA en VVD hebben hun werk goed gedaan om het echte leven tot iets abstracts te maken en de surrogaatversie op schermpjes tot werkelijkheid, met alle bijwerkingen van dien. Die hele smartphone-zombificering was overigens al wereldwijd gepland in april 1996. Lees maar: “
ze zijn alleen onafhankelijk als een enkele entiteit op het internet, omdat ze volledig afhankelijk zijn van het net om te functioneren. Ondanks de allure van het elektronische fake-leven, is het een gemeenschappelijke droom om “los te koppelen” en een tijdje alleen te zijn. . . maar de gedachte om de laatste info-update te missen, is te enerverend. Psychologen hebben deze neurose gecategoriseerd als ‘infolepsis’,een toestand bestaande uit een doorlopend en oncontroleerbaar verlangen naar informatie. Mensen communiceren vrijuit op het net, maar velen zijn ook isolationisten geworden, niet in staat om oog in oog te communiceren.” Bovenstaande citaat komt uit: Alternate Futures for 2025: Security Planning to Avoid Surprise, een futurologische studie in opdracht van het US Department of Defense. In deze studie rept men ook over een sterke toename van behoefte aan menselijke donororganen als gevolg
van de schadelijke werking van de straling van draadloze apparaten.

"De officiĂ«le norm is niet op biologische en medische feiten gebaseerd, maar op een test op een kunststof hoofd met daarin een zoutoplossing. Deze “test” staat een belasting toe van 10.000.000 ÎŒW/mÂČ, dus honderd miljoen keer hoger dan vanuit een gezondheidsstandpunt verantwoord is."

Moscow signal XXL
Het is mogelijk niet voor niets dat D66 onze lichamen onteigende in hetzelfde jaar dat D66-Ollengren het laatste stukje democratie om zeep hielp. D66-politici Els Borst (erelid Gezondheidsraad) en Laurens-Jan Brinkhorst hebben UMTS er destijds met politiek, in plaats van wetenschappelijk onderbouwde brieven aan de gemeenten doorgedrukt. Een groep internationale medische wetenschappers, bij elkaar 268, hebben recent een waarschuwing naar de politiek verstuurd waarin ze nadrukkelijk oproepen 5G te stoppen. Bijzonder verontrustend is dat 5G onze zuurstofopname lijkt te verstoren en de kans op oog- en testikelkanker sterk verhoogt. Verder weet niemand wat de kruising van 5G met andere velden doet, zoals UMTS, GSM, C-2000, Wi-Fi, LTE, digitale tv-signalen etc. Uit een Belgisch onderzoek met ratten kwam jaren geleden naar voren dat GSM en Wi-Fi door elkaar meteen twee keer zoveel tumoren gaf. Het is en wordt een groot vivi-sectie-spektakel voor jong en oud van schendingen tegen grondwetten en mensenrechten, met als bonus dat kanker een sterke correlatie heeft met cellen die te weinig zuurstof krijgen. Dit tegen de achtergrond dat Wi-Fi, ook zwakke Wi-Fi zoals de 10-metervariant Bluetooth, celmembranen lek maakt en de door straling toegenomen vrije radicalen de mitochondria laat stukvreten. Kapotte cellen delen zich en zo kunnen kankercellen ontstaan. Tijdens de Koude Oorlog bestraalden de Russen met goedkeuring van de VS-regering heimelijk 20 jaar lang de Amerikaanse Ambassade in Moskou met een signaal dat vooral wisselde tussen de Wi-Fi- en Wimax-frequentie. Alle 3000 personeelsleden die daar werkzaam waren inclusief hun kinderen zijn volgens Barrie Trower, die daar rechtstreeks bij betrokken was, inmiddels dood door kanker of leukemie-achtige aandoeningen. Wat we hier in de grote steden hebben is in theorie erger dan het Moscow-signal.


Het orkestreren van een valsestralingsnorm
Politici liegen glashard dat alles binnen “veiligheidsnormen” blijft. De GGD en Gezondheidsraad liegen willens en wetens mee en verwijzen naar het Antennebureau dat nota bene onderdeel is van EZ, dat over de hele overheidsdeal met de telecom gaat (laat de burger z’n mond houden anders eisen wij de licentiemiljarden terug!). Het Antennebureau scheepte mensen af met een vod over riskassessment in relatie tot straling dat geschreven is door een van de grootste wetenschapsvervalsers ooit, Michael Repacholi. Hij is destijds onder druk van Duitse protesten – tegen zijn corruptie – uit de WHO gestapt, waarna de Amerikaanse defensie hem omarmde om stukken te schrijven die de effecten van depleted uranium in Irak, zoals zwaar verminkt geboren kinderen, moesten bagatelliseren. Het risk-assessment- stuk van Repacholi is voor Nederland geprepareerd door een lid van de Gezondheidsraad, nadat de basis al volledig onderuit gehaald was als wetenschapsvervalsing door stralingsexpert Dr. Neil Cherry e.v.a. De onzin die de Gezondheidsraad, gemeenten, Antennebureau en GGD verspreiden, omvat het de burger voorkauwen van een vermeende veiligheidsnorm die aan de “huidige stand van wetenschap” zou voldoen. Ook zou er “nooit bewijs zijn geleverd voor de schadelijkheid van de straling gebruikt voor draadloze communicatie”. De enige echte veiligheidsnorm is de woonbiologische norm, omdat deze niet naar de politieke en financiĂ«le afspraken, maar realistisch naar de gezondheidseffecten kijkt. De veiligheidsnorm voor blootstelling is gesteld op 0,1 ÎŒW/mÂČ. Bij 0,1 ÎŒW/mÂČ waarbij de opname van schadelijk ijzer overigens al verdriedubbelt en er ook al verandering optreedt van de calciumafgifte in de hersenen. Maar je moet ergens een concessie doen
(bomen kunnen al ziek worden vanaf 0,7 ÎŒW/mÂČ). De officiĂ«le norm, d.w.z. de norm die door de 100% van microgolftechnologie afhankelijke Amerikaanse defensie aan een groot deel van de wereld is opgedrongen, is niet op biologische en medische feiten gebaseerd, maar op een test op een kunststof hoofd met daarin een zoutoplossing. Deze “test” (lees desinformatietruuk) staat een belasting toe van 10.000.000 ÎŒW/mÂČ, dus honderd miljoen keer hoger dan vanuit een gezondheidsstandpunt verantwoord is. Voor 5G is die nog extra opgeschroefd naar het krankzinnige 20.000.000 ÎŒW/mÂČ. De ICNIRP, een private instelling waaraan officieel geen enkele regering verantwoording is verschuldigd, verzon deze onzintest met het kunststofhoofd om deze tot “wetenschappelijke consensus” te maken, met behulp van corrupte politici en hun schare aan cut & paste-journalisten bij de grote kranten en officiĂ«le nieuwszenders. Men heeft gekeken bij welke afstand het water in het kunsthoofd opwarmde en daarop de zogeheten ‘thermische effectnorm’ toegepast op het ongelooflijk complexe, sensitieve en geheel van bio-elektrische processen afhankelijke menselijk lichaam. Wordt het lichaam niet warm van straling, dan is er volgens de ICNIRP-ingenieurs (geen medici, maar technici) niets aan de hand.

"symptomatische stralingsklachten zoals moeheid, agressie, depressie, slapeloosheid, vals gediagnosticeerde ADHD bij kinderen, hoge bloeddruk, chronische grieperigheid en ontstekingen, hoofdpijn, astma, alle mogelijke soorten kanker, leukemie etc"

Zo kweek je kunstmatig torenhoge zorgkosten 
Stralingsklachten worden echter vrijwel altijd veroorzaakt door (elektrische) straling en niet door warmte. Dr. Ulrich Warnke van de Universiteit van Saarland toonde aan hoe elektrische straling een twaalftal zeer ernstige basisverstoringen in ons lichaam veroorzaakt. Dit uit zich via nitrosatieve-oxidatieve stress, waaruit een scala aan bekende symptomatische stralingsklachten voortkomt zoals moeheid, agressie, depressie, slapeloosheid, vals gediagnosticeerde ADHD bij kinderen, hoge bloeddruk, chronische grieperigheid en ontstekingen, hoofdpijn, astma, alle mogelijke soorten kanker, leukemie etc.. Dit onderzoeksresultaat wordt ondersteund met meer dan 8300 wetenschappelijke studies (bron:Barrie Trower) en eindeloos veel epidemiologisch materiaal. Gezondheidsraad, gemeenten, Antennebureau en GGD zijn het er echter roerend over eens dat noch deze onderzoeken, noch het epidemiologisch datamateriaal, noch de tig appĂšls van bezorgde medici, zoals het Freiburger AppĂšl e.v.a. mogen worden meegenomen in de discussie. Al deze instanties teren voor 100% op uw en mijn belastinggeld. Eerst worden we dus op eigen kosten ziek gestraald. Daarna betalen we jaarlijks meer en meer aan zorgkosten en aan zorgverzekeringen. 


De verzekeraars schrappen massaal letsel door straling uit polissen 
Geen wonder dus dat in Nederland in 2005 de meeste grote verzekeraars halsoverkop schade door straling uit hun polissen schrapten. In 2018, vermoedelijk onder druk van de opkomst van 5G gebeurde hetzelfde bij topverzekeraars wereldwijd waaronder de verzekeringsreus Lloyd. Zij zien de bui duidelijk hangen, terwijl politici nog de roze bril ophouden. Ze moeten ook wel. Want wat ze hebben gedaan in Nederland, zeker met Wi-Fi in de klas, is in één woord misdadig. Docenten of ouders die dit aankaarten, omdat ze de directe ellende ervan bij hun kind op school ervaren, worden daarom afgedaan als aluhoedjes, complotters of psychisch gestoorden. De farmaceutische industrie en de reguliere krachten in onze zorgsector maken gouden jaren door, dankzij de officiële stralingsleugen en het opgelegde je van de domme moeten houden, dat geëist wordt van arts, ziekenhuis en universiteit. Zo worden de zorgverzekeraars elk jaar nog wat extra gespekt. 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.