Nieuws   Geo-politiek

Al ons hebben en houden staat straks in een EU register


DailyLamaweek1
💨

Datum: 13 oktober 2021
Geo-politiek
Oscar Hendriks

De EU treft voorbereidingen om alle bezittingen van burgers, ook roerende zaken, vast te leggen in een register. “Tegen het witwassen.” Maar het register zal ook kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden.

Op 16 juli 2021 opende het Directoraat-Generaal voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarkten (DG FISMA) van de Europese Commissie een aanbestedingsprocedure voor een "Haalbaarheidsstudie naar een Europees vermogensregister in het kader van de strijd tegen witwassen van geld en belastingvermijding". Dat register komt te berusten bij een Europese anti-geld-witwasautoriteit (Anti Money Laundering Authority - AMLA). Hij koppelt alle nationale registers van onroerend goed, ondernemingen, bankrekeningen, kluizen en crypto-waarden, aangevuld met "toegang tot gegevens over andere bronnen van rijkdom (bijvoorbeeld roerende zaken, levensverzekeringen, waardepapieren en luxe goederen)." Bij dat laatste wordt gedacht aan kunst, auto's, sieraden en goud.

Het ANP berichtte al op 20 juli dat minister van Financiën Wopke Hoekstra het initiatief verwelkomde: "Ik ben blij dat de commissie voorstellen heeft gedaan om het witwassen van geld en terrorisme-financiering beter aan te pakken". Wopke Hoekstra ziet AMLA het liefst in Nederland gevestigd. Hoewel de implicaties van dit initiatief voor de privacy van burgers enorm zijn, kreeg het in de media nauwelijks aandacht. Alleen de vakpers pikte het op, maar zweeg over de mogelijke gevolgen voor gewone burgers. Een uitzondering is Paul Buitink die in BNR Cryptocast nr. 185 vroeg: "Al je bezittingen in een Europees register - Willen we dat?"

In Duitsland – dat tussen 1914 en 1952 ervoer wat hyperinflaties, geldhervormingen en vermogensafdrachten teweeg brengen – gingen wel alarmbellen af. De toonaangevende journalist Norbert Haering sprak over het grote sleepnet dat alle informatie over kleine en middelgrote vermogens van alle burgers in een enorme databank samenbrengt zonder aan lacunes voor de rijken te tornen. Het veelgelezen weekblad Focus zag een gevaar voor politiek onwelgevallige burgers en journalisten en riep zelfs op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. "Een reuzenstap naar communistische dictatuur" (report24.news), "Dreigende onteigeningen en vermogensafdracht" (schildverlag.de), waren andere koppen

Het Europees Parlementslid Markus Ferber (CSU/EVP) uitte heftige kritiek. Eurocommissaris Mairead McGuinness stelde dat ”De Commissie nooit de noodzaak van een dergelijk vermogensregister heeft gesuggereerd." Het Europees Parlement vroeg om de studie, niet de Commissie, zo suste zij de gemoederen.

Maar hoe geloofwaardig is dat? Kort daarop immers verwelkomde de European Data Protection Supervisor - The EU's independent data protection authority (edps.europa.eu) niet alleen de studie, maar ook de maatregelen, in een persbericht van 24 september. Hieruit blijkt dat het voorstel een omvangrijk samenhangend pakket betreft met een groot aantal organisaties en activiteiten.

De implicatie van het geheel is dat wat straks niet in het register staat, zal moeten worden verantwoord, anders wordt het mogelijk als onbeheerde zaak in beslag genomen.

 
Wil je alle artikelen lezen?
Koop De Andere Krant bij jou in de buurt, of abonneer nu en krijg elke zaterdag de krant in de bus.
Wil je alle artikelen lezen?
Koop De Andere Krant bij jou in de buurt, of abonneer nu en krijg elke zaterdag de krant in de bus.©2022 De Andere Krant B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.