Nieuws Samen Leven

Blue Truth helpt politie-agenten in gewetensnood

Bluetruth
💨

Datum: 3 januari 2022
Samen Leven

Toine Rongen

Toine Rongen

De vrijheidsbeperkende maatregelen bezorgen politie­agenten wereldwijd meer en meer gewetensnood. Deze dienders kunnen inmiddels terecht bij organisaties die hen een hart onder de riem steken. Zo kent Australië ‘Cops For Covid Truth’, Zwitserland ‘Wir Für Euch’, Spanje ‘Policias Por La Libertad’ en Duitsland ‘Echte Polizisten’. In Nederland is er Police for Freedom en in Frankrijk, België, Suriname en Nederland is ook BlueTruth actief. De Andere Krant sprak met oprichter Francisco de Valk.

Echt verbazen doen de geweldsexplosies van de laatste dagen, waaronder zelfs de schietpartijen tijdens de Rotterdamse rellen, Francisco de Valk (45) niet. Hij ziet de samenlevingvoor zijn ogen polariseren en verharden. In een gezondheidscentrum in het midden van het land blikt hij onder meer terug op het veelbekeken filmpje van eind vorige maand waarop een diender na een Haagse anti-corona-demonstratie een weerloze demonstrant tegen het hoofd schopt om de man vervolgens, zo lijkt het, met een collega al ‘vuile kankermongool’ roepend neer te knuppelen. “Toen stonden veel politieagenten al enorm onder druk. Dat proces begon al tijdens de eerste lockdown.”

Wat hem bij de recente rellen grote zorgen baart, zijn de vele signalen die hij binnenkrijgt over de aanwezigheid van buitenlands sprekende als demonstranten vermomde agenten, de zogenaamde Romeo’s. Dat kan volgens De Valk duiden op de inzet van Eurogendfor, het uit 800 militaire politieagenten bestaande internationaal opererende European Gendarmerie Force, een samenwerking van politiekorpsen met een militaire status waaraan politie uit Frankrijk, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en ook de Nederlandse marechaussee meedoen. Dat ze aanwezig waren tijdens een grote vrijheidsdemonstratie in Brussel lijkt te zien in een filmpje van de Belgische Klokkenluiders voor Vrijheid dat op de sociale media rouleert. Daarop staan als demonstranten vermomde buitenlands sprekende gasten bij een politiebusje, geflankeerd door geüniformeerde agenten. Terwijl ze de cameraploeg wegjagen, zegt de interviewer: “Voilà, dit zijn de mannen in het zwart. Ze komen hier ruzie stoken, vuurtjes aansteken, stenen gooien naar de demonstranten en als de hel is losgebarsten, trekken zij zich weer terug.”

Ook toont Klokkenluiders voor Vrijheid foto’s van ‘demonstranten’ met zwarte maskers, grijze hoodies, walkietalkies en zelfs wapens. De Valk: “Deze internationale eenheid geniet immuniteit, waar de overheid geen verdere openheid over geeft. Sowieso zetten we vraagtekens bij de inzet van Romeo’s. Deze bijzondere arrestatie-eenheden zijn in het leven geroepen om onopvallend tussen de demonstranten te acteren en de raddraaiers er tussen uit te halen. Maar volgens velen blijken zij tijdens de demo’s in Amsterdam en Den Haag de boel ook op te stoken. Inmiddels hebben we niet alleen met Nederlandse maar mogelijk ook met buitenlandse Romeo’s te maken.”

Een Amsterdamse politiewoordvoerder ontkent in een e-mail de inzet van zowel Nederlandse als buitenlandse Romeo’s. Blue Truth, stelt zij verder, is bij de organisatie bekend maar wordt door de politie niet erkend.

De 150 agenten en leden van de marechaussee die volgens De Valk bij Blue Truth zijn aangesloten, ontmoeten elkaar vooral online en soms op geheime locaties. Er hebben zich inmiddels collega’s uit België, Frankrijk en Suriname aangesloten. Diverse activiteiten zitten in de pijplijn. Zo wil Blue Truth met andere organisaties, in bijvoorbeeld de zorg, samenwerkingsverbanden aanknopen om mensen te ondersteunen, die met name door de QR-code-doctrine in de knel zijn gekomen in de breedste zin van het woord.

“Maar in eerste instantie,” zegt De Valk, “willen we gelijkgestemde collega’s met elkaar in contact brengen. Velen verkeren in nood. Zelfs in een tijd waarin de beperkende maatregelen elkaar stap voor stap opvolgen, volgt de politieorganisatie blind het regeringsbeleid. De ergernis over de instanties die wereldwijd gedwee met de wetenschappelijke en politieke machtselite optrekken, groeit. Ook zien agenten dat de gevestigde media het tegengeluid censureren en framen.”

Agenten kunnen zelf wel iets doen om hun ongenoegen kenbaar te maken. De Valk: “Dienders kunnen zich beroepen op hun discretionaire bevoegdheid waarmee zij kunnen beslissen hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren. Ook staat op onze site een juridisch artikel dat aangeeft dat agenten in hun recht staan als ze aan bepaalde uitvoerende taken geen medewerking wensen te verlenen. Het is zelfs zo dat een opsporingsambtenaar zich schuldig maakt aan een overtreding of zelfs een misdrijf indien hij wel medewerking verleent aan de uitvoering van de handhaving van de vrijheidsbeperkingen.”

De Valk zelf stroomde na een periode als politievrijwilliger op relatief late leeftijd door naar de Politieacademie in Apeldoorn. Hoewel hij inmiddels om allerlei redenen geen agent meer is, voelt hij zich enorm betrokken bij zijn oud-collega’s. Hij zegt: “Vanwege mijn netwerk weet ik wat er op de werkvloer speelt. Juist die positie maakt me geschikt voor deze rol. Ik kan me in tegenstelling tot mijn actieve collega’s veel vrijer bewegen.”


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.