Nieuws Mens en Macht

Het Hollandse spoor in ‘The Wuhan cover-up’

wuhan cover up
Fotografie: Hector Retamal
💨

“Marion Koopmans speelde sleutelrol in cover-up sars-cov-2-virus”​
“Marion Koopmans speelde sleutelrol in cover-up sars-cov-2-virus”
Datum: 14 januari 2024
Mens en Macht

Toine de Graaf

Toine de Graaf

Virologen Marion Koopmans en Ron Fouchier van Erasmus MC hebben een “sleutelrol” gespeeld in het toedekken van de ware herkomst van het sars-cov-2-virus. Dat stelt milieuadvocaat, big pharma-criticus en presidentskandidaat Robert F. Kennedy jr. in zijn nieuwste boek, ‘The Wuhan cover-up’.

Kennedy, zoon van de in 1968 vermoorde presidentskandidaat Robert Kennedy en neef van de in 1963 vermoorde president John F. ­Kennedy, stelt in zijn explosieve boek dat het virus, verantwoordelijk voor de wereldwijde coronapandemie, is ontwikkeld in het Wuhan Institute of Virology (WIV) in China. Hij stelt bovendien dat het experimentele virusonderzoek in Wuhan met Amerikaans geld is gefinancierd en onderdeel was van clandestiene activiteiten van de VS op het gebied van biologische oorlogsvoering.

Amerikaanse veiligheidsdiensten namen in het voorjaar de leiding over het coronabeleid. In Nederland was het veiligheidsdienst NCTV die het beleid dicteerde, zo is gebleken uit Wob-documenten, geanalyseerd door onderzoeker Cees van den Bos. NCTV-directeur Aalbersberg bracht in 2021 nog een bezoek aan het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS). Na de uitbraak van de coronapandemie besloot een groep internationaal vooraanstaande virologen, die betrokken waren bij het virusonderzoek, na geheim overleg, de mogelijke herkomst van het sars-cov-2-virus toe te dekken. Met name op aandringen van Fouchier verklaarden zij tegenover de buitenwereld dat het virus een natuurlijke herkomst zou hebben. Daar is nooit enig bewijs voor gevonden.

Kennedy is niet de eerste die de Wuhan cover-up aan het licht brengt. Een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Congres deed dat al eerder. Alle berichtgeving hierover wordt door de Nederlandse media doodgezwegen. In Nederland gelooft ruwweg de helft van de bevolking dat het sars-cov-virus een natuurlijke herkomst heeft. Dat percentage is veel hoger dan in andere landen.

“Marion Koopmans speelde sleutelrol in cover-up sars-cov-2-virus”


Een groepje internationale wetenschappers en overheidsfunctionarissen heeft de Chinese lab-oorsprong van het sars-cov-2-virus vanaf het begin toegedekt. De Rotterdamse virologen Ron Fouchier en Marion Koopmans speelden daarin een sleutelrol. Dat schrijft Robert F. Kennedy jr. in zijn nieuwe, explosieve boek, ‘The Wuhan cover-Up’.

Robert F. Kennedy jr., milieu-advocaat, geducht criticus van de farmaceutische industrie én presidentskandidaat, publiceerde in 2021 al een dikke pil, The real Anthony Fauci (vertaald als: De gevaarlijkste dr. op aarde), waarin hij met een lawine aan bewijsmateriaal liet zien dat er achter de ‘coronapandemie’ een complex web aan financiële en militaire belangen schuil ging. Hij deed daarbij pijnlijke vaststellingen over de mainstreammedia die het narratief van de autoriteiten kritiekloos volgden. Die media zwegen zijn boek dan ook volledig dood – wat niet kon verhinderen dat er meer dan een miljoen exemplaren van zijn werden verkocht. Kennedy’s nieuwste boek, The Wuhan cover-up, dat eind vorig jaar verscheen, lijkt eenzelfde lot te treffen, ook in ons land. Dat is opvallend, omdat enkele vooraanstaande Nederlandse wetenschappers daarin nadrukkelijk worden genoemd, met name Marion Koopmans, hoofd van de afdeling Viroscience van het Erasmus MC, die een hoofdrol speelde in het Nederlandse beleid, en haar collega en plaatsvervanger Ron Fouchier.

Kennedy betitelt Fouchier zelfs als “een beruchte gain of function­-alchemist”. Bij gain of function­onderzoek worden virussen door onderzoekers bewust gevaarlijker gemaakt. Dergelijke experimenten worden gerechtvaardigd omdat ze kennis zouden opleveren over virussen, maar houden natuurlijk ook risico’s in. Fouchier ontwikkelde in 2011, met Amerikaans onderzoeksgeld, een levensgevaarlijk vogelgriepvirus op basis van het A/H5N1-virus. Dit virus maakte hij bij fretten via lucht overdraagbaar. Fouchiers “roekeloze experiment”, zoals Kennedy het omschrijft, maakte hem in één klap wereldberoemd en berucht. Time Magazine nam hem in 2012 zelfs op in haar lijst van “100 meest invloedrijke personen”. De internationale ophef droeg bij aan het verbod dat president Obama daarop instelde, in 2014, op gain of function­-onderzoek. Dat verbod had enorme consequenties, want Amerikaanse onderzoekers besloten daarop hun experimentele onderzoek uit te besteden aan het lab in Wuhan. Daarbij bleek het ook te gaan om militaire toepassingen (zie het artikel hieronder, Sars-cov-2 is biowapen). Peter Daszak van het bedrijf Ecohealth Alliance, dat ook met Erasmus MC samenwerkt, speelde hierin een belangrijke rol als tussenpersoon.

Toen begin 2020 het sars-cov-virus vanuit Wuhan de wereld overging, brak er paniek uit onder de virologen die zich met gain of function­-onderzoek bezighielden, zo is gebleken uit duizenden e-mails die beschikbaar zijn gekomen door Amerikaanse Wob-­verzoeken. Zij wilden voorkomen dat de aandacht zich zou richten op mogelijke betrokkenheid van de VS bij het Chinese onderzoek dat het virus zou kunnen hebben gecreëerd. Anthony Fauci, spin in het web van het Amerikaanse en wereldwijde virusonderzoek, belegde op 1 februari 2020 een geheime teleconferentie met een select groepje virologen. Daarbij bleek dat verschillende deelnemers, waaronder de Deen Kristian Andersen, ‘onnatuurlijke’ kenmerken hadden aangetroffen in het virus, wat erop zou duiden dat het in een lab zou kunnen zijn gemaakt. Volgens Kennedy waren Fouchier en Koopmans echter de grootste experts op het gebied van coronavirussen. Dankzij de e-mails weten we dat het Fouchier was die de volgende ochtend naar Fauci een samenvatting mailde van de conferentie. Daarin schreef hij dat er sprake was van zes potentieel “onnatuurlijke” kenmerken van het virus, maar hij gaf er argumenten bij waarom deze mogelijk toch natuurlijk konden zijn ontstaan. Die argumenten stonden vervolgens, zo schrijft Kennedy, “centraal” in een spraakmakende publicatie kort daarop, op 17 maart 2020, in Nature Medicine waarin werd gehamerd op de natuurlijke oorsprong van het virus (The proximal origin of sars-cov-2).1 Deze publicatie moest alle speculaties over een lab-oorsprong van het virus de kop indrukken. De eerste auteur was Andersen, die 180 graden was gedraaid. De namen van Fouchier en Koopmans ontbraken bij het artikel. Toch dicht Kennedy de twee Nederlanders een “sleutelrol” toe in de doofpot-operatie. Kennedy speculeert dat ze hun namen niet bij het artikel wilden hebben, omdat ze bang waren “dat hun betrokkenheid ongewenst daglicht zou werpen op hun eigen veelvuldige samenwerkingsverbanden met Peter Daszak en Ecohealth Alliance op het gebied van coronavirus gain of function­-­onderzoek en andere voor hun geloofwaardigheid vernietigende belangenverstrengelingen”.

Koopmans en Fouchier ondertekenden evenmin de fameuze brief die al eerder was verschenen in The Lancet, op 19 februari, waarin 27 wetenschappers de lablek-theorie afdeden als “complottheorie”.2 Collega-viroloog dr. Bart Haagmans van Erasmus MC was wél ondertekenaar. Inmiddels weten we dat deze brief een initiatief was van Daszak (Ecohealth).

In de loop van 2023 volgden nieuwe onthullingen over de geheime teleconferentie, de nasleep en de rollen van Koopmans en Fouchier. De Andere Krant berichtte er uitgebreid over.3 Duidelijk is dat beide virologen níets willen weten van een mogelijk lablek en elke aandacht daarvoor als contraproductief beschouwen. Dat verklaart wellicht waarom de Nederlandse media de talrijke onthullingen over de teleconferentie steevast negeren.

De eerste journalist die de mediablokkade op de lablek-theorie doorbrak was Nicholas Wade, voormalig wetenschapsjournalist van The New York Times. Wade gooide in mei 2021 op zijn website de discussie open.4 In een uiteenzetting van ruim 11.000 woorden droeg hij verschillende argumenten aan voor een kunstmatige oorsprong van het virus, waarbij hij onder meer wees op onnatuurlijke kenmerken van het spike-eiwit. Wade legde tevens uit waarom we dit nergens hadden kunnen lezen: hij klapte uit de school over de ‘omertà’ van de virologen. Wade legde uit dat virologen een besloten wereld vormen, net als de maffia: “Ze wonen dezelfde conferenties bij. Ze hebben gemeenschappelijke belangen in het zoeken naar fondsen van overheden en in een niet te zware belasting met veiligheidsvoorschriften”.

Wie in die besloten wereld beroering teweegbrengt door lastige kwesties aan te snijden, loopt volgens Wade het gevaar buiten de groep te worden geplaatst. En dit geldt ook voor wetenschapsjournalisten, die eveneens deel uitmaken van deze wereld en voor hun boterham afhankelijk zijn van de medewerking van wetenschappers. Tegen die achtergrond wordt enigszins invoelbaar waarom iemand als Maarten Keulemans van de Volkskrant de lablek-theorie onder de “coronafabels” heeft geschaard en zijn oor al jaren laat hangen naar Koopmans.

Half december interviewde Keulemans Peter Daszak. Hij stelde de baas van Ecohealth wel enkele kritisch ogende vragen over Wuhan (“Hebt u enige weet van experimenten in het lab die mogelijk kunnen hebben geleid tot de pandemie?”). Maar het werd nooit een kruisverhoor, terwijl daar alle aanleiding toe is. Bovendien, zo analyseert Maurice de Hond, die zich ook intensief bezighoudt met de Wuhan-lablek, verzuimt Keulemans de cruciale vraag te stellen aan Daszak: “Met alle voorkennis die er was over dit soort onderzoek, hoe kan het dat al in februari 2020 de mogelijkheid dat het virus in het lab in Wuhan was gemaakt werd uitgesloten en werd gekwalificeerd als ‘complottheorie’?”5

Behalve journalisten houden ook Nederlandse politici zich al jarenlang op de vlakte, op een enkele uitzondering na. Zo stelde voormalig Tweede kamerlid Wybren van Haga (BVNL) in december 2022 Kamervragen over de betrokkenheid van Fouchier en Koopmans bij de geheime teleconferentie. Minister Kuipers, zelf voormalig directeur van Erasmus MC, antwoordde dat het een “wetenschappelijke gedachtewisseling” betrof waar de regering zich niet mee wenste te bemoeien. De twee Nederlanders zijn in het parlement nooit bevraagd over de lablek-kwestie. Mogelijk dat de Parlementaire enquête over corona daar verandering in gaat brengen. Intussen kampen Nederlanders met een informatieachterstand ten opzichte van de meeste andere Europeanen. Terwijl in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië minder dan 20 procent van de in totaal 330 miljoen inwoners denkt dat het coronavirus op natuurlijke wijze is ontstaan, gelooft van de 17 miljoen Nederlanders ruim de helft dit nog.6

De vraag is wanneer de vaderlandse media serieus aandacht gaan besteden aan de teleconferentie, de Nederlandse betrokkenheid én de dubieuze rol van Daszak. Zaken waarover ze zich in Kennedy’s nieuwe boek grondig kunnen inlezen. Ze zouden een voorbeeld kunnen nemen aan de Britse Daily Mail, waarin al meerdere artikelen zijn verschenen over het lablek in Wuhan. Op 6 januari bracht de Britse krant nog een artikel met nieuwe, belastende informatie voor Daszak en zijn Ecohealth.7 Zo zou in juni 2017 op de burelen van Fauci’s instituut in de VS een geheime bijeenkomst hebben plaatsgevonden, met onder meer Shi Zhengli van het Wuhan Institute of Virology (WIV) en Daszak, over financiering van nieuw riskant gain of function­-onderzoek met vleermuis-coronavirussen. Volgens Daszak is het allemaal kwaadsprekerij. Intussen vermeldt de website van het Erasmus MC nog altijd dat de afdeling Virologie “partner” is in de Ecohealth Alliance. 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.