Nieuws Mens en Macht

“Het huidige totalitarisme heeft de schijn van democratie nodig”

Interview CJ Hopkins
C.J. Hopkins
💨

De simulatie van democratie​
De simulatie van democratie
Datum: 9 juni 2022
Mens en Macht

Elze van Hamelen

Elze van Hamelen

Geschiedenis wordt doorgaans door overwinnaars geschreven. Maar in zijn nieuwe boek, The Rise of the New Normal Reich, beschrijft C.J. Hopkins de ontwikkelingen van de laatste twee jaar vanuit het perspectief van iemand die zich niet door massawaanzin en propaganda laat meeslepen. Hopkins is een voormalig theatermaker, die grotere bekendheid verwierf met zijn satirisch politiek commentaar. Het boekje geeft, met enigszins zwarte maar toch grappige humor, een realiteitscheck over de radicale verandering van de samenleving.

Bekijk het hele interview op ons youtube kanaal:

In je boek laat je zien hoe hoezeer de samenleving veranderd is in de afgelopen twee jaar. Hoe was dit mogelijk?

Ik traceer die ontwikkeling terug naar het instorten van de Sovjet-­Unie in 1989, begin jaren ’90. De Sovjet-Unie was de laatste echte ideologische tegenstander van het kapitalisme, en toen het verdween, bleef er maar één ideologisch systeem overeind: wereldwijd kapitalisme. Ik noem het ‘GloboCap’. We bevatten nog steeds niet goed hoe groot de gevolgen daarvan waren. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat één ideologisch systeem de hele planeet overheerst en daar de middelen en de macht toe heeft. Als je vanuit dat perspectief naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat dit wereldwijde hegemonische systeem een clear and hold up-strategie (opruimen en vasthouden) is gaan volgen. Dat is de strategie van een bezettend leger wanneer ze nieuw territorium innemen – het enige wat nog nodig was voor volledige bezetting, was het opsporen en uitroeien van verzetskernen.

Dat is hoe ik de laatste 30 jaar van de geschiedenis zie – het wereldwijde kapitalisme als een soort van bezettingsmacht die de hele planeet beslaat. En wat doen ze vanaf de jaren ’90? Ze destabiliseren, privatiseren en herstructureren de voormalige staten van de Sovjet-Unie en Oost-Europa. Vervolgens start de ‘oorlog tegen terreur’, die liep van 2001 tot 2016. Globocap begon zich toen te realiseren dat er een grote populistische opstand ontstond, niet in het Midden-Oosten, maar in het hart van het imperium, in West-Europa en de VS. De Britten verlieten de EU, Trump werd tot president gekozen, en er ontstond een golf van populistische bewegingen. Op dat moment veranderde binnen een week de ‘oorlog tegen terreur’ in de ‘oorlog tegen populisme’.

Wat ik daarin zie, is een rechte lijn waarin een wereldwijde hegemonische macht, een ideologisch systeem, het enige doet wat het kan doen – haar terrein controleren en verzet verwijderen. Natuurlijk leidt zo’n traject naar totalitarisme, want dat is de enige optie wanneer je totale controle wilt krijgen in een gebied dat je al bezet.

Waarom was de pandemie noodzakelijk? Natuurlijk werden er mensen ziek. Maar de transformatie van de samenleving die we in de afgelopen twee jaar zagen, waarvoor was dat nodig?

Het is een natuurlijke evolutie voor het systeem dat grotere macht over de samenleving probeert te krijgen. Ik denk dat ze geschrokken zijn van de populistische opstand. Wereldwijd begonnen meer en meer mensen te rebelleren tegen dit kapitalistische systeem: “Hey, ik wil niet leven in een wereld zonder echte waarden, waar alles en iedereen wordt behandeld als compleet inwisselbaar handelswaar”. Mensen die vasthielden aan traditionele waarden, aan religieuze waarden, die kwamen in opstand. De rebellie nam zulke grote vormen aan dat het voor het systeem noodzakelijk werd meer controle te gaan uitoefenen. Maar het systeem kon niet, zoals in de vorige eeuw, met swastika vlaggen optochten gaan houden. Het heeft een simulatie van democratie nodig, met een oppervlakkig laagje vrijheid. Het is afhankelijk van het geloof van burgers die zichzelf zien als vrije consumenten in een marktplaats. Daarom heeft zij totalitarisme ingekleed in een pathologisch pseudo-medisch narratief.

Daarvoor is het wel nodig om de toevoer van informatie te controleren. Zover zelfs, dat je het de ‘covid-cult’ hebt genoemd. Kun je dat toelichten?

Ja, dat was een bewuste campagne om angst, paniek en gehoorzaamheid af te dwingen. De propaganda genereert die mindset, door het creëren van massahysterie. De cult-aanhangers schreeuwden tegen je als je geen masker droeg, je moest naar een kamp als je je niet liet vaccineren. Het fanatieke cult-aspect is nu wat weggeëbd, maar wat overblijft is het nieuwe normaal. Dat is nu geïntegreerd in de samenleving.

Dat is een belangrijk punt, dat ons met opzet angst aangejaagd is. We horen veel over ‘massaformatiepsychose’, en dat doet het voorkomen alsof mensen uit zichzelf gek werden.

De theorie van massapsychose klopt wel. Het is een tekstboek-voorbeeld: wanneer een samenleving totalitair wordt, dan moet men dit soort massapsychose aanjagen. Het is niet een spontaan fenomeen, het is opzettelijk aangewakkerd en geïmplementeerd door elke maatschappelijke institutie, door overheden, media, de zorg, et cetera. Massaformatiepsychose is geen mysterie, het is een product van een doelbewuste campagne. Het is hetzelfde soort psychose als in een cult wordt opgewekt. Dus wanneer je je afvraagt, wat is er toch misgegaan in de maatschappij? Nou, de mensen die de macht hadden hebben een gigantische angst- en gaslightingmachine aangezet, dat is er gebeurd. Mensen zijn twee jaar lang non-stop met propaganda gebombardeerd.

De mensen die zich hiertegen verzetten zijn in de minderheid. Eigenlijk is het voorspelbaar – als je teruggaat naar Milgrams sociale conformiteitsexperimenten, dan zie je dat grofweg tweederde van de groep orders opvolgt en zijn geweten opzij zet. Dat zien we ook terug bij totalitaire systemen, twee derde volgt de autoriteiten. Er blijft ongeveer een derde over die zijn hoofd erbij houdt, blijft nadenken en kritische vragen stelt. Die wordt afgeschilderd als het vleesgeworden kwaad, een soort monster.

Ik hoop dat die façade van gesimuleerde democratie op een gegeven moment wegvalt, dat het voor die twee derde duidelijk wordt met wat voor systeem we te maken hebben.

Eigenlijk is geweldloos verzet, net zoals is ingezet bij de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, maar ook zoals we zagen bij de truckers in Ottawa, Canada, het enige wapen dat we kunnen inzetten. Dat soort ongehoorzaamheid is een bedreiging voor het systeem. Het laat aan de twee derde meerderheid zien hoe bruut, gewelddadig en totalitair het systeem is. Je bent dan gedwongen een keuze te maken – steun ik fascisme, of ben ik voor vrijheid?

Uit The Rise of the New Normal Reich, over de oorlog in Oekraïne:


I told you this part wasn’t going to be pretty. I didn’t think it would get to the point where the Wall Street Journal would go full Buck Turgidson and call on the United States to “show it can win a nuclear war,” but I wasn’t entirely off the mark either. Back in January (i.e., a million years ago), in The Last Days of the Covidian Cult, I wrote: ” … we are getting dangerously close to the point where GloboCap will need to go full-blown fascist if they want to finish what they started. If that happens, things are going to get very ugly. I know, things are already ugly, but I’m talking a whole different kind of ugly. Think Jonestown, or Hitler’s final days in the bunker, or the last few months of the Manson Family.” I don’t know about you, but I kind of feel like the threat of global thermonuclear war qualifies as a “different kind of ugly.” And, OK, before you accuse me of exaggerating the danger of the ungodly mess that GloboCap has made in the Ukraine, I’d like to point out that even Thomas Friedman is starting to sound the alarm. Thomas fucking Friedman, folks … a man with no moral conscience whatsoever, who has never met a GloboCap war of aggression that he could not support, and who has justified the gratuitous barbecuing of millions of men, women, and children without so much as a second thought throughout his long and lucrative career as an A-List mouthpiece for the ruling classes. When The Stash gets nervous, I start to get nervous.

 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.