Over Ons

De oorsprong van De Andere Krant

De eerste editie van De Andere Krant werd uitgegeven in maart 2018. De initiatiefnemers, Madeleine Klinkhamer, Rens van der Bulck en Sander Compagner zochten naar een methode om het publieke debat te verbreden. Een manier om de andere kant van onderwerpen en thema’s te belichten waar in de toen bestaande pers geen ruimte voor was en nog steeds niet is.

In de huidige pers en vooral in het Nederlandse perslandschap is er op ontzettend veel onderwerpen uniformiteit in de berichtgeving. Over afwijkende meningen, zienswijzen of invalshoeken wordt niet gerapporteerd waardoor het Nederlandse publiek een eenzijdig beeld van de werkelijk krijgt. De afwijker van de norm wordt weggezet als complotdenker, rechts, ontkenner of krijgt een ander stigma opgeplakt.

Bij De Andere Krant hebben we de wijsheid en waarheid niet in pacht maar geloven we heilig dat alle zienswijzen een plek mogen hebben. We laten ons geen taboes opleggen en geloven in een vrij en pluriform debat. We zij altijd aanspreekbaar op dat wat we publiceren en horen het graag wanneer we zaken toch niet kloppend blijken te zijn.


Missie en kernwaarden

De Andere Krant is goed wijs. We willen bijdragen aan een wereld waar iedereen in vrijheid en harmonie met elkaar en onze leefomgeving omgeving kan leven. We hebben drie kernwaarden waaraan we al onze uitingen toetsen; Integritiet, Verbinding en Kwaliteit.


De financiën van De Andere Krant

De Andere Krant is een totaal onafhankelijke uitgave. De financiering van de redactie en het drukwerk wordt opgebracht door abonnementen, verkoop en donaties. Sinds de start van De Andere Krant wordt er volop gespeculeerd hoe we onze operatie financieren. Het eerste thema was Rusland wat voor verschillende media een reden is geweest om een Russische connectie te suggereren. We hebben nog nooit enige roebel ontvangen. Onze belangrijkste kernwaarde is integriteit en dat is ook van toepassing op onze financiële huishouding.

De Redactie van De Andere Krant

De redactie van De Andere Krant wordt wekelijks groter. Journalisten die eerder bij traditionele kranten hebben gewerkt melden zich en sinds 2018 hebben we een grooet netwerk van onafhankelijke journalisten, onderzoekers en wetenschappers opgebouwd.

De redactie wordt geleid door Karel Beckman en bestaat verder uit Ab Gietelink, Anja Veerman, Claire van den Berg, Dédée Schwincks, Elze van Hamelen, Fiona Zwart, Jesse braun, Ido Dijkstra, Lietje Perizonius, Madeleine Klinkhamer, Marion de Backer, Marjolein Jansen, Marjolein Voogd, Rypke Zeilmaker, Sander Compagner, Saskia Freriks, Tobias Asser Toine Rongen, Wilfred Klap.


De columnisten 

Wekelijk geven een aantal vaste columnisten hun kijk op de actualiteit. Over medische zaken, juridische kwesties en meer. Vaste columnisten zijn Pieter Stuurman, Jeroen Pols, Els van Veen, Maarten Vasbinder, Willem Frederik Erné en Arjan Pasma


De organisatie

Naast de redactie is er een team van zeer betrokken personen werkzaam bij De Andere Krant. Iedereen die met ons werkt is een professional en is tegelijkertijd doordrongen van het belang van een uitgave zoals De Andere Krant. Sander Compagner is de uitgever en eindverantwoordelijk. Andere sterkhouders zijn Joe Dijkhuis (webmanager), James Counahan (webmanager), Hugo Koelemijer (Sales) Peter van Stigt (Financieel)


Lezers en makers over De Andere Krant. Lef, onderzoek, goed, integer, wijs, onafhankelijk, verbinding, waarheid.

Voor informatie, tips of andere zaken mail naar redactie@deanderekrant.nl


AK
Volg Ons:              

©2021 De Andere Krant B.V. i.o., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.