De Andere Krant

Van de RedactieEditorials


De Andere Krant over MH17

Hoofdredactioneel

De meest tragische en onwaarschijnlijke gebeurtenis waar Nederland de afgelopen jaren mee te maken heeft gehad is zonder twijfel de aanslag op de MH17 geweest. De beelden van wrakstukken en persoonlijke bezittingen in een Oekraïens landschap en de groots opgezette herdenking zijn ons op het collectieve netvlies gebrand.

Direct na de aanslag leek er veel daadkracht aanwezig te zijn om de schuldigen ter verantwoording te roepen. Nu, bijna zes jaar later begint er een rechtszaak waarvan weinigen ook maar enig recht verwachten. Hoe zeker velen ook van de dadervraag overtuigd waren, van een wettig en overtuigend bewijs is geen enkele sprake. Sterker nog, de bewijzen die wel naar buiten komen wijzen op een totaal ander scenario dan dat wat het Nederlandse publiek de afgelopen jaren is voorgehouden. Alle reguliere Nederlandse media zijn al die jaren volstrekt eensgezind in hun berichtgeving over dit dossier. “De MH17 is door separatisten met een Boekraket uit de lucht geschoten”. Hieraan twijfelen wordt opgevat (weggezet) als disrespect naar nabestaanden of toch minimaal heulen met de Rus. De Andere Krant geeft wel de andere kant van dit dossier. In de stellige overtuiging dat een vrije samenleving alleen kan bestaan wanneer alles onderzocht en bevraagd kan worden. En dat er in dit dossier heel veel open vragen zijn maakt deze krant meer dan duidelijk. We hopen dat deze krant en onze zoektocht naar de waarheid en misschien wel gerechtigheid op uw begrip en instemming kan rekenen.

De Andere Krant over gezondheid

Hoofdredactioneel
Dat we een krant over gezondheid zouden maken, stond al vast vanaf de begintijd van De Andere Krant. Veel lezers vroegen ernaar. In een periode van wetenschap en ongekende technologische ontwikkeling worden we collectief ongezonder. Op chronisch aandoeningen heeft de medische wetenschap geen tot weinig antwoord. Waarom 25% van onze kinderen ziek is, weten we niet. Laat staan hoe we ze kunnen helpen.Een krant over gezondheid is, in vergelijking met onze eerdere onderwerpen, persoonlijker en leidt snel tot emoties. Deze emotie is invoelbaar en vaak logisch, maar wordt ook gebruikt om debat in de kiem te smoren. Bij De Andere Krant kan emotie in de onderwerpkeu-ze geen rol spelen. Als een onderwerp relevant is en we de auteur en de inhoud vertrouwen, publiceren we het. Die onderwerpen waar het in de reguliere media niet over gaat, zouden wel eens die 25% onge-zonde kinderen kunnen verklaren.Om tot de beste zorg te komen moeten alle vragen gesteld kunnen worden. Vragen als, “Wat doet straling met een jong kind? Wat doet dat op lange termijn? Hoe noodzakelijk en hoe onschadelijk is het om een niet volgroeid immuunsysteem bloot te stellen aan niet natuurlij-ke stoff en middels (steeds meer) vaccinaties? Wat doet deze manier van immunisatie op langere termijn met onze gezondheid? Wat zijn de negatieve eff ecten van de medicalisering van de zorg? Heeft de mens nog het recht zijn of haar gezondheid op natuurlijke wijze te onderhouden? Of ligt de keuze al vast en dient hij zich verlaten op wat de medische wetenschap voorstaat? Welke impact heeft onze geest op onze fysieke gezondheid? Wat kan ik zelf doen om gezond te blijven?Waarom deze vragen niet gesteld mogen worden, wordt duidelijk in het artikel op pagina 14 en 15. In dit artikel wordt gedetailleerd uit-gelegd wie zich de macht in de medische wereld heeft toegeëigend en hoe dit in zijn werk is gegaan. Het gaat over Béchamp en Pasteur, over vervalste wetenschap en over verdienmodellen. In deze krant vindt u op veel van bovenstaande vragen een antwoord of het begin van een antwoord.Het maken van een krant was niet eerder zo moeilijk. De eerder genoemde emoties spelen daarbij een rol. Wat halen we ons op de hals? De onderwerpkeuze was lastig. Met 20 pagina’s is dit onze dikste krant tot dusver, toch hebben we veel relevants en interessants niet genoemd. De spiegel die het maakproces van deze krant voor mijzelf opleverde, was en is confronterend. Hoe gezond ben ik zelf, welke keuzes maak ik... Onze gezondheid is iets waar we veel meer verant-woordelijkheid voor kunnen nemen dan we doen. De keuzes die we maken en de gedachten die we denken, hebben invloed. Door de opgedane kennis van de onderwerpen uit deze krant heb ik meer ver-trouwen in mijn invloed op mijn gezondheid gekregen. Ik hoop van harte dat dat voor meer mensen gaat gelden. Veel leesplezier gewenst!

De Andere Krant over 9/11

Hoofdredactioneel
U heeft momenteel de derde editie van De Andere Krant in handen. Na edities over Rusland en het financiële systeem gaat het ditmaal over de gebeurtenissen rondom de aanslagen van 11 september 2001. Het doel van onze krant is om het publieke debat te verbreden en ruimte te geven aan een geluid waarvoor in de reguliere media geen plaats (b)lijkt. Ondanks de grote aandacht die 9/11 krijgt en heeft gekregen in de reguliere media, is het uitgangspunt altijd hetzelfde geweest. Iedereen die twijfelt aan het complot van de 19 islamitische aanslagplegers wordt af geserveerd als complotdenker en vaak geridiculiseerd. Dat er in de jonge geschiedenis een periode voor en een periode na 9/11 is, staat buiten kijf. Vaak wordt gesteld dat onze wereld na 9/11 zijn onschuld heeft verloren. De War on Terror is een constante geworden met als gevolg échte oorlogen in het Midden-Oosten en een grootschalige inperking van individuele vrijheid in landen over de hele wereld. Daarnaast is 9/11 een collectief beleefd moment geweest dat de wereld een collectieve traumatische ervaring heeft bezorgd. Ineens was blijkbaar iedereen doelwit en niemand zijn of haar leven meer zeker. Er zijn dan ook heel veel invalshoeken waarop er naar 9/11 gekeken kan (en moet) worden. In de 16 pagina’s van deze krant hebben we dan ook keuzes moeten maken. Zoals u van ons gewend bent, schuwen we geen enkele invalshoek en voelen we ons vrij om ook over (voor sommigen) minder welkome feiten te publiceren. Ondanks dat ons hart soms bezwaard is, zijn we ervan overtuigd dat deze informatie gedeeld moet worden. Een vrije wereld kan alleen bestaan bij gratie van het vrije woord. Wat u gaat vinden in deze krant is een schets van de meest gangbare en geaccepteerde theorieën die (buiten het zicht van de reguliere media) over 9/11 de ronde doen. We onderzoeken de vraag wat er wel of niet gebeurd is of kan zijn op 9/11 (pagina 4 en 5). Het onderzoek zoals dat naar 9/11 gedaan is, wordt geanalyseerd en de onvolkomenheden worden toegelicht (pagina 6 en 7). De conclusie dat er meer aan de hand is dan een groep moslimfanatici aan het werk, impliceert dat er ook andere betrokkenen en andere daders zijn. Op pagina 12 maar ook in andere artikelen, gaat het over deze mogelijke daders en betrokkenen. Terwijl de aanslagen eerst werden toegeschreven aan een fanatieke religieuze groepering blijken we eerder van doen te hebben met staatsterrorisme. Naast de Amerikaanse overheid wordt Israël hier ook verschillende malen genoemd. We hebben ieder mens lief en hangen geen enkel -isme aan, maar laten ons dus ook geen taboes of beperkingen opleggen wat betreft de vrije meningsuiting. Op pagina 8 en 9 gaat het over de impact die 9/11 op onze wereld heeft en de oorlogen die alleen dankzij 9/11 gevoerd konden worden. De ondertitel van de krant is niet voor niets een citaat van Sun Tzu die stelt dat alle oorlogen gebaseerd zijn op misleiding. Op de laatste twee pagina’s (14 en 15) bespreken we de psychologie achter 9/11 en hoe een mens om kan gaan met leugens van deze proportie. We hebben bijdragen van (internationale) wetenschappers die hun carrière op het spel hebben gezet om deze informatie (belangeloos) te delen. Op de boekenpagina delen we hun werk. We hopen dat deze krant voor velen een aanleiding zal zijn zich verder te verdiepen in het onderwerp 9/11 en de oorlog tegen terrorisme. De krant is gemaakt met medewerking van de Stichting 11 September. Wat hen daartoe bewoog leest u in het interview hiernaast. Dat deze heren er zeker van zijn dat er een ander complot is geweest dan het complot dat ons verteld is, blijkt uit de prijsvraag die ze hebben uitgeschreven (zie pagina 11). Meer informatie over deze en andere edities van onze krant maar ook over distributie, bestellingen en hoe ons te steunen, is te vinden op www.deanderekrant.nl. We verspreiden de krant zoveel mogelijk gratis, doen ons werk als vrijwilligers en we hebben geen winstoogmerk.

De Andere Financiële Krant

Hoofdredactioneel
De tweede editie van De Andere Krant is een feit! Ditmaal presenteren we De Andere Financiële Krant. Opnieuw een themakrant waarin we de andere kant van het nieuws brengen. Nadat we tijdens de eerste editie Rusland als thema hebben behandeld, nu dus een totaal ander onderwerp. Een onderwerp waar gezien de implicaties die het heeft op onze wereld relatief weinig aandacht voor is. Iedere krant heeft een economische bijlage en we hebben in Nederland het Financieel Dagblad waarin dagelijkse verslaglegging plaatsvindt. Wat in de meeste kranten ontbreekt is duiding over het systeem zelf. Het huidige financiële systeem is een vast gegeven waar weinig tot geen principiële vragen over worden gesteld. Het ontbreekt aan kennis over de principes waarop ons systeem gestoeld is en juist daar zal het in deze krant veel over gaan. Door samen te werken met de stichting Ons Geld stellen we het gegeven van geldcreatie ter discussie. George van Houts legt uit waarom hij gegrepen is door de strijd van ons geld en op pagina 12 wordt uitgelegd hoe we het huidige systeem zouden kunnen transformeren. Willem Middelkoop, Rein de Vries en Ad Broere hebben alle drie boeken geschreven die ons begrip geven van de ontstaansgeschiedenis van een financiële elite en de methodes die gehanteerd worden om hun grip op de samenleving te behouden en vergroten. Internationale bijdragen zijn er van Paul Craig Roberts en Stephen Lendman. Roberts legt uit hoe niet Griekenland, maar banken gered werden door de miljarden aan steun. Lendman geeft de financiële achtergrond van de oorlog in Libië en toont aan dat het mainstream narratief (bevrijding van het volk door het afzetten van een dictator) alleen voor de bühne is gebruikt. Frank Knopers, oprichter van weblog Geotrendlines, en Eric van de Beek, auteur van De Andere Krant en Novini analyseren de opkomst van lokaal geld, het verdwijnen van contant geld, de megaschulden van Nederland, wat te doen met de huidige rentestand en de rol van goud. Toine Manders legt uit waarom belasting diefstal is. Genoeg te lezen en genoeg om over na te denken. Voor iedereen die verdieping zoekt na het lezen in deze krant hebben we opnieuw een boekenpagina met ondersteunende literatuur samengesteld. De krant begint echter met een artikel over leven zonder geld. Als makers van deze krant zouden we veel (geld?) over hebben voor een wereld waar geld slechts een middel is. Door geld als doel verliest alles zijn waarde. We leven in een wereld met voldoende middelen om iedereen een menswaardig bestaan te geven, maar zitten gevangen in een financiële werkelijkheid die ongelijkheid in de hand werkt. De eerste stap naar verandering is bewustwording en daar hopen we een steentje aan bij te dragen. Wat betreft het geld van De Andere Krant kunnen we alle hulp heel goed gebruiken. Deze krant wordt gratis verspreid en we zijn 100% afhankelijk van donaties. We werken met een beperkt budget en draaien voor het grootste gedeelte op vrijwilligers (alle auteurs hebben kosteloos meegewerkt). Op onze site deanderekrant.nl staat hoe een ieder kan bijdragen. Heel veel leesplezier en we horen graag hoe u deze krant waardeert!

De Andere Krant over Rusland

Hoofdredactioneel
Opeens is het zover. Een droom is werkelijkheid geworden. We hebben een Andere Krant. Aan mij als hoofdredacteur, zeg maar manusje van alles, de taak uit te leggen waarom we deze krant hebben gemaakt. Het idee achter 'De Andere Krant' is dat wij 'de andere kant' willen laten zien van de eenzijdige verhalen die veel media ons vertellen. Het verhaal over Rusland is er daar één van. Al langere tijd maken mijn compagnons en ik ons zorgen over de selectieve manier waarop de Nederlandse media over het land berichtten. Wij staan daar niet alleen in. Zie bijvoorbeeld in de kolommen hiernaast het interview met hoofdredactrice Eva Hartog van The Moscow Times. Zij zegt dat de media maar 'een deel van het verhaal' vertellen, waardoor het beeld dat Nederlanders van Rusland hebben 'heel erg' afwijkt van hoe het land in werkelijkheid is. Nu is het natuurlijk wel vaker zo dat mensen clichématige beelden hebben van elkaars landen. Maar Nederland neemt toch echt een uitzonderingspositie in. Uit onderzoek van het Pew Research Center blijkt dat er in heel Europa geen ander land is waar de mening over Rusland zo negatief is. Ga er dus maar eens aan staan. Zo'n negatief beeld verander je niet zomaar. Wat moet je laten zien van Rusland om enige nuance aan te brengen? Wat is die andere kant? Door de ramp met vlucht MH17 heeft Rusland veel krediet verspeeld in ons land, dus in deze krant kan dit onderwerp niet ontbreken. Daarnaast uiteraard veel aandacht voor president Vladimir Poetin. Hoe kan het dat zovelen in Nederland hem als een dictator zien, terwijl hij door zijn eigen volk op handen wordt gedragen? Het is niet zonder gevaar dat we Rusland als vijand beschouwen, zo waarschuwen diverse auteurs. Moeten we een opnieuw vrezen voor een kernoorlog? En uiteraard in deze eerste editie van De Andere Krant veel aandacht voor de rol van de media. Wat gaat er fout in de Nederlandse Ruslandberichtgeving? En hoe is het gesteld met de media in Rusland? Zijn die werkelijk zo onvrij als wij denken? Op pagina 4 en 5 treft u een interview aan met een Nederlander in vreemde krijgsdienst. In het conflict in Oekraïne heeft hij de kant gekozen van de separatisten in de Donbass, want echt alles heeft een andere kant. Wij willen zeker niet beweren dat er niets is aan te merken op Rusland. Dan zouden we onze ogen sluiten. De reden dat in deze krant de kritiek op het land en diens leider nagenoeg ontbreekt, is nu juist omdat de mainstream media daar al in ruime mate in voorzien. De Andere Krant is in korte tijd met een minimaal budget gemaakt. Het toont voor mij aan wat er mogelijk is met de medewerking van een kleine groep gedreven mensen. Ineens hebben we een krant! Een volgende editie gaat komen, want er zijn nog vele andere kanten die we willen belichten. Mocht je op enige manier dit initiatief willen steunen, aarzel niet, en laat van je horen!