Themakranten  

Van de Redactie

De Andere Krant over Macht


De 12e editie van De Andere Krant heeft als thema macht. Omdat het zoeken naar factoren van macht achter de coulissen (daar waar de macht op papier ligt, het parlement, de rechterlijke macht, overheden) per defi nitie een één of andervormig complot moet behelzen kan de zoektocht naar de macht achter de macht in de reguliere media niet plaatsvinden. Iedereen die buiten de gestelde kaders denkt, is een complotdenker en daar moet een journalist (die zijn baan niet wil verliezen) verre van blijven.

Ondanks dat de zoektocht naar de macht achter de macht in het publieke domein niet mag plaatsvinden, snapt werkelijk iedereen dat deze macht wel bestaat. En omdat wij onszelf geen restricties en grenzen opleggen met betrekking tot dat wat onderzocht mag worden, kan een krant over deze macht, haar agenda en psyche niet uitblijven.

De krant spreekt voor zich en zit vol mooie, onthullende, diepe, verontrustende en inzichtgevende artikelen. Het colofon spreekt wat mij betreft boekdelen. Mijn redactioneel kan dus kort blijven. 

Dan alleen nog dit, naast dat we inkomen generen met bestellingen en abonnementen vragen we om uw steun. Omdat we de boodschap simpelweg te belangrijk vinden verspreiden we van deze editie weer 250.000 exemplaren… en de drukker wil weer graag betaald worden.

Sander Compagner
Meer van deze editie
AK
Volg Ons:              

©2021 De Andere Krant B.V. i.o., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.