Nieuws Maatschappij

Amsterdam wil verbanning Wallen-prostitutie en wietpas

Coffeeshop 300ppi-min
Wilfred Klap
💨

amsterdam: de stad waar niets mag​
amsterdam: de stad waar niets mag
Datum: 17 juli 2022
Maatschappij

Ab Gietelink


Het hart van Amsterdam ontwikkelt zich tot speeltuin van de nieuwe surveillancestaat. Het stadscentrum is steeds meer het domein van verbodsregelingen, camera’s en toezichthouders. Het gemeentebestuur wil de prostitutie van de Wallen verbannen en een wietpas introduceren voor coffeeshops om buitenlandse drugstoeristen te weren.

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het toerisme tot object van zijn controlezucht gemaakt. Amsterdam werkt aan verplaatsing van de prostitutie in de fameuze Red Light District naar een ‘Eroscentrum’ in de periferie van de stad. Het nieuwste plan van burgemeester Femke Halsema is middels een ‘toegangsbewijs voor softdrugs’ buitenlanders de toegang tot de 166 Amsterdamse coffeeshops ontzeggen. Zij hoopt daarmee de cannabishandel en daarmee de verwevenheid van softdrugs en harddrugs beter onder overheidscontrole te kunnen krijgen. Halsema wil daarnaast het sterk gegroeide ‘feesttoerisme’ een halt toeroepen. Ze beroept zich daarbij op klagende buurtbewoners die overlast ervaren.

Het plan van de gemeente, via het i-criterium (ingezetene-criterium) buitenlanders de toegang tot de Amsterdamse coffeeshops te ontzeggen en de identiteitscontrole aan de deur, stuit van diverse kanten op forse weerstand. Behalve uit de coffeeshopbranche zelf is er verzet bij buurtbewoners en verschillende partijen in de gemeenteraad. De nieuwe maatregel richting ‘controlestad’ legitimeert discriminatie van buitenlanders. Behalve dit principiële bezwaar verwachten critici andere negatieve effecten. De buitenlandse drugstoeristen zullen op zoek gaan naar drugs via de op dit moment nog zeer beperkte straathandel. Hierdoor zou de met criminaliteit omgeven ongecontroleerde straathandel fors kunnen groeien. Die groei zou weer nieuwe zwaardere repressiemaatregelen in de Amsterdamse binnenstad legitimeren.

Onderzoeksbureau Breuer & Intraval wijst op de negatieve economische gevolgen voor de coffeeshops. De shops kunnen nu redelijk verdienen aan de naar schatting 1,75 miljoen drugstoeristen per jaar in de hoofdstad. Maar ze moeten daarvoor wel een exploitatievergunning à raison de ruim 2417 euro aanschaffen en de forse huren in de Amsterdamse binnenstad opbrengen.

De plannen om de prostitutie uit het wereldberoemde Red Light District op de Amsterdamse Wallen te verplaatsen naar een Eroscentrum aan de rand van de stad, stuit ook op verzet. Het gemeentebestuur heeft in 2020 acht potentiële locaties geselecteerd, waarbij twee in Amsterdam-Zuidoost. Bij enkele locaties hebben burgercomités reeds protest aangetekend en zich samen met de Gemeenteraad, en niet te vergeten de prostitutiesector zelf, verzet tegen de verplaatsing.

De prostitutiesector heeft al sinds 1994 een eigen Prostitutie Informatie Centrum (PIC) aan het Oudekerksplein in de binnenstad. Zij hebben destijds met ondernemers en bewoners de actiegroep Handen af van de Wallen opgericht ter bescherming van de Red Light district. De sekswerkers vrezen door verhuizing hun klandizie te verliezen en terecht te komen in een geïsoleerder en onveiliger werkomgeving. De seksindustrie op de Wallen is er de afgelopen decennia in geslaagd de regelzucht van de gemeentelijke overheid af te houden en hoopt ook deze nieuwste aanval op de libertijnse identiteit van het Amsterdamse stadshart te kunnen pareren.

Hoewel het gemeentelijke surveillance- en repressiebeleid in het Amsterdamse stadscentrum een decennialange traditie heeft, is het de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is vooral te danken aan het optreden van GroenLinks-burgemeester Femke Halsema, voorheen exponent van een vrijzinnig liberaal beleid, die sinds de coronademonstraties een repertoire aan zware repressiemaatregelen inzet en daarmee geregeld in conflict komt met haar eigen achterban in de gemeenteraad. Het Amsterdamse stadsbestuur bestaat sinds voorjaar 2022 uit een coalitie van PvdA, GroenLinks en D66.
De stad Amsterdam is volgens velen dan ook veranderd van ‘de meest vrije stad van de wereld’ tot ‘de stad waar niets mag’. De gemeente laat haar oren hangen naar klagende buurtbewoners, die ongegeneerd hun eigen belang najagen, stellen critici. “Mensen die in het toeristisch centrum van Amsterdam gaan wonen en dan klagen dat er teveel toeristen komen.” 


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.