Nieuws Mens en Macht

Christenvervolging ook in het Westen niet langer uit te sluiten

agenda 2030 anti-christelijk
Beeld: Wilfred Klap
💨

“Agenda 2030 zit vol anti-christelijke normen en waarden”​
“Agenda 2030 zit vol anti-christelijke normen en waarden”
Datum: 7 april 2023
Mens en Macht

Ido Dijkstra

Ido Dijkstra

Christenen zijn een van de meest vervolgde minderheden in de wereld. Open Doors, een internationale stichting die opkomt voor de belangen van vervolgde en verdrukte christenen, stelt dat het om 360 miljoen mensen gaat. Niet-westerse landen en dictaturen ‘prijken’ al decennia bovenaan de Ranglijst Christenvervolging van de organisatie. Vele volgelingen van Jezus Christus vermoeden dat landen in het ‘vrije Westen’ in de nabije toekomst ook op die lijst kunnen komen. In Israël is al een wetsvoorstel gedaan om evangeliseren strafbaar te maken.

“En Jezus zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen”, zo staat geschreven in Marcus 16 vanaf vers 15. “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen”, klinkt het in Mattheüs 28 vers 19.

Christenen geloven dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Op basis van onder andere bovenstaande teksten zien zij het als hun heilige opdracht om het Evangelie van Jezus Christus te delen met iedereen, altijd in liefde en zonder dwang. In veel dictaturen, communistische en islamitische landen is het verkondigen desalniettemin strafbaar. Veel christenen plaatsen gehoorzaamheid aan de Bijbel boven landelijke wetgeving, ook al leidt het tot vervolging. Zij willen mensen winnen voor ‘het Koninkrijk van God’, zoals Jezus de vredige wereld van de toekomst beschrijft. Onder andere om die reden zijn christenen wellicht de meest vervolgde minderheid ter wereld. Volgens Open Doors – in 1995 opgericht door de inmiddels overleden Anne van der Bijl, een man die jarenlang Bijbels smokkelde naar communistische landen – gaat het wereldwijd om zo’n 360 miljoen mensen in 76 landen. De organisatie brengt het allemaal nauwgezet in kaart op de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging (zie kader).

Wie alleen die ranglijst bekijkt, zou kunnen denken dat christenen in de ‘vrije westerse wereld’ niets te duchten hebben. Dat is een misvatting, zo ondervindt bijvoorbeeld de Deense evangelist Torben Søndergaard aan den lijve. Hij is de oprichter en het boegbeeld van de inmiddels wereldwijde beweging The Last Reformation (TLR), bestaande uit christenen die vrijuit de leer van Jezus verkondigen. Søndergaard staat bekend om het organiseren van genezingsdiensten, omdat hij gelooft dat bovennatuurlijke heling – zoals in de Bijbel beschreven staat – nog steeds mogelijk is. “Dat is hem niet in dank afgenomen. Denemarken heeft wetten over geloofsverkondiging aangepast”, vertelt Bartin Veenhuis, een lid van TLR. “Torben mocht niet meer evangeliseren met minderjarigen, maar hij bleef wel bidden voor volwassenen, terwijl er nog wel kinderen bij waren. Vervolgens is hij van alles en nog wat beschuldigd. Hij zag dat de overheid hem wilde gaan vervolgen en is toen naar Amerika gevlucht.”

Aanvankelijk ging Søndergaard in de VS verder met zijn missie. “Totdat hij zeven maanden geleden werd opgepakt, zonder reden. Hij zit sindsdien vast op verdenking van wapensmokkel. Er is geen bewijs, geen officiële aanklacht en geen proces. Ze zien hem als gevaar, maar waarom is volstrekt onduidelijk”, aldus Veenhuis. “Het zou kunnen dat ze de TLR-beweging willen stoppen door de kopman op te pakken, maar dat gaat niet lukken. Wij volgen niet Torben, maar Jezus. Onze leiding komt van Hem en dus gaan we door. Ondertussen bidden we dat de vervolging van Torben gauw ophoudt.”

Journalist Henk Rijkers van Civitas Christiana wijst op een arrestatie in Engeland van begin maart. Isabel Vaughan-Spruce werd toen opgepakt voor een abortuskliniek. “Het enige wat zij deed was in haarzelf bidden. Dit stille gebed was voor de politie reden om haar aan te houden.” De beelden zijn te zien bij The Daily Mail. “We moeten het nog niet groter maken dan het is, maar ook in Europa zie je steeds meer rare dingen met christenen gebeuren.”

Mensen die geloven in de Bijbel weten dat het verkondigen van het evangelie gepaard kan gaan met vervolging. “Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten”, staat in Mattheüs 5 vers 11. Veenhuis: “In het Westen is vervolging nog niet grootschalig aan de orde van de dag, maar ik zie wel donkere wolken naderen, want Agenda 2030 van de VN zit vol anti-christelijke normen en waarden. Wie daar tegenin blijft gaan vanuit zijn christelijke overtuiging, krijgt vroeg of laat te maken met vervolging.”

Een recente ontwikkeling in Israël – op papier de enige democratie in het Midden-Oosten – wijst ook in die richting. Als het aan de Israëlische parlementariërs Moshe Gafni en Yaakov Ashner ligt, moet het delen van het Evangelie in de toekomst illegaal worden, zo blijkt uit een conceptwetsvoorstel dat zij indienden. De Joodse politici geloven net als christenen wel wat in het eerste deel van de Bijbel – het Oude Testament – staat, maar verwerpen het Nieuwe Testament – de boeken die getuigen van het leven, de dood en de wederopstanding uit de dood van Jezus.

In het wetsvoorstel opperen zij het idee om mensen die vertellen over Jezus een jaar celstraf te geven en in het geval van evangeliseren aan kinderen zelfs twee jaar. Het voorstel heeft tot flinke ophef geleid, tot in Amerika aan toe. Premier Benjamin Netanyahu, die als vriend van christenen geldt, voelde zich daarop genoodzaakt te reageren. “We gaan geen enkele wet tegen de christelijke gemeenschap doorvoeren.” Moshe Gafni bond daarop in. “Het gaat nu niet doorgevoerd te worden, daarom is ermee dealen irrelevant.”

Ranglijst Christen­vervolging van Open Doors


De Ranglijst Christenvervolging wordt al 30 jaar samengesteld door Open Doors-experts die onderzoeksgegevens van deskundigen in 150 landen hebben bijeengebracht. Per land wordt vervolging geregistreerd aan de hand van een puntensysteem dat geweld en vervolging bijhoudt. Zo is te meten hoe groot het aantal en de ernst van gewelddaden tegen christenen is. Bovenaan die ranglijst prijkt de naam van Noord-Korea, gevolgd door Somalië en Jemen. Israël, de VS en ook Nederland komen niet voor op de vijftig landen tellende ranglijst. “Meer dan 360 miljoen christenen hebben te maken met een hoog niveau van vervolging. De vijftig landen van de ranglijst omvatten een groep van 312 miljoen vervolgde christenen. Opvallende trends zien we vooral in landen ten zuiden van de Sahara en in China. Het geweld tegen christenen in de landen als Mali, Burkina Faso en Nigeria neemt nog steeds toe. Digitale controle in China is een bedreiging voor alle burgers en bedreigt ook de kerk in het land. Andere autoritaire regimes worden aangetrokken door het controlemodel van China”, laat Open Doors weten. “Nigeria staat op eenzame hoogte als het gaat om aantallen vermoorde, ontvoerde en verkrachte christenen. Jihadistische groepen lijken vaak vrij spel te hebben in het noorden van het land, met een toenemend aantal incidenten in de zogenaamde ‘middle belt’ en zelfs zuidelijke gebieden met een overwegend christelijke bevolking.”
 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.