Nieuws Mens en Macht

Duits OMT loog publiek voor over covid, mondkapjes en lockdowns

duits omt
💨

maatregelen hadden niets met wetenschap te maken​
maatregelen hadden niets met wetenschap te maken
Datum: 30 maart 2024
Mens en Macht

Tione de Graaf


Het Duitse OMT heeft covid-19 bewust gevaarlijker voorgesteld dan het was en lockdowns aanbevolen terwijl men wist dat die kwalijker gevolgen zouden hebben dan covid zelf. Het ‘Covid Crisis Team’, zoals het in Duitsland heette, wist ook dat covid-19 minder doden veroorzaakte dan een stevige griepgolf en dat mondkapjes niet beschermen tegen virusoverdracht. Toch hebben de wetenschappelijke adviseurs van de Duitse regering de zwaarst mogelijke maatregelen aanbevolen. Daarbij zijn ze mogelijk geïnstrueerd door de politiek.

Een en ander blijkt uit documenten die zijn vrijgekomen na een Woo-verzoek en die tot ophef hebben geleid in Duitsland.
Het Robert Koch Institut (RKI) in Berlijn, dat te vergelijken is met het RIVM in Nederland, heeft meer dan 2500 pagina’s vrijgegeven met documenten over vergaderingen van het Duitse ‘Covid Crisis Team’ die plaatsvonden tussen januari 2020 en april 2021. Dit na langlopende rechtszaken die zijn aangespannen door het kritische magazine Multipolar, dat in januari 2020 werd opgericht.

Veel passages in de documenten zijn zwart gelakt. Reden waarom Multipolar op 6 mei bij de rechtbank in Berlijn volledige vrijgave zal eisen. Toch valt al voldoende af te leiden uit de passages die wél leesbaar zijn. Ook de reguliere media hebben de documenten intussen ontdekt. Zo bracht publieke omroep ZDF op 24 maart op zijn website een verrassend kritisch artikel, met de kop De explosieve corona-protocollen van het RKI.

Eén rode draad in de documenten lijkt te zijn dat covid-19 gevaarlijker werd voorgesteld aan het Duitse publiek dan het RKI wist dat het was. Op 16 december 2020 bijvoorbeeld, aan het begin van de tweede langdurige Duitse lockdown, werden lockdowns in Afrika besproken en opgemerkt dat die “gevolgen hebben” die “deels erger zijn dan de gevolgen van covid zelf”. Op 19 maart 2021 werd benadrukt dat “covid-19 niet vergeleken moet worden met griep, omdat normale griepgolven meer mensen doden, hoewel covid-19 om andere redenen zorgwekkend is”. De experts van het RKI stelden ook dat de FFP-2 mondkapjes, die in Duitsland op veel plaatsen verplicht waren en ostentatief werden gedragen door Angela Merkel en haar collega’s, nutteloos waren.

Veel aandacht gaat uit naar één intrigerende passage in de notulen van medio maart 2020. Op dat moment had covid-19 in Duitsland nog de pandemische risicobeoordeling “matig”. Echter: voorbereidingen waren afgerond om de risicobeoordeling op te schalen naar “hoog” zodra iemand daartoe het signaal zou geven. Wie die “iemand” was, is niet bekend, want de naam is weggelakt. Er zijn aanwijzingen dat het zou gaan om de toenmalige Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn, of misschien wel om de ‘eindbaas’ van destijds: Angela Merkel zelf.

Op 17 maart was het blijkbaar zo ver en besloot het RKI plotseling, zonder duidelijke gronden, het covid-risico op te schalen naar “hoog”. Hiermee ontstaat het beeld van een politiek besluit, bedoeld om het publiek angst aan te jagen en zo de weg vrij te maken voor de ingrijpende coronamaatregelen.

Opvallend is dat de ZDF op 25 maart haar berichtgeving over de notulen van maart 2020 heeft genuanceerd. Volgens de publieke omroep ontkent het RKI dat het een politicus was die het signaal “hoog” gaf. Het zou zijn gegaan om een RKI-functionaris, maar diens naam is niet geopenbaard. Eén van de oprichters van Multipolar, journalist Paul Schreyer, reageerde dezelfde dag scherp op de website van het magazine. Hij verwijt de ZDF vervalsing van hun berichtgeving en benadrukt nog eens dat de plotselinge risicobeoordeling “hoog” geen enkele wetenschappelijke onderbouwing had: “De bewering dat het RKI de opschaling deed – en daarmee de basis legde voor de lockdown en noodtoestand – op basis van wetenschappelijk overleg is niet langer houdbaar. De opschaling vond abrupt plaats, zonder gedocumenteerde discussie en overleg, in opdracht van een naamloze speler.”


commentaar

Complotdenkers hadden gelijk, bevolking is totaal bedrogen

Jeroen Pols

Eind 19e, begin 20e eeuw vierde de craniometrie in de academische wereld hoogtij. Zelfbenoemde schedelexperts verleenden met pseudowetenschappelijke schedelmetingen autoriteit aan politici met racistische overtuigingen, die maatregelen zoals rassenscheiding, apartheid en eugenetische programma’s wilden doordrukken.

De afgelopen week vrijgegeven 2500 pagina’s notulen van het Duitse RKI, vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM, maken duidelijk dat hedendaagse schedelmeters nog steeds hun wetenschappelijke sausjes verkopen om crimineel beleid door te drukken. Ondanks dat de documenten grotendeels zwartgelakt zijn, is de inhoud explosief: het Duitse OMT had intern grotendeels dezelfde meningen als de verketterde, opgejaagde en vervolgde complotdenkers. De bevolking is op ongekende wijze bedrogen.

Tot 17 maart 2020 schatte het RKI het risico van corona in als “matig”, totdat van hogerhand het bevel kwam dit te wijzigen naar “zeer hoog”. Een dag eerder kreeg het RKI een nieuwe risicobeoordeling toegezonden met de mededeling dat vanaf nu “geëscaleerd” ging worden. De paniekmolen moest gaan draaien. “De risicobeoordeling zal worden gepubliceerd zodra (persoonsnaam gezwart) een signaal geeft om dit te doen.” De start van de totale coronapaniek die maatregelen met ongekende grondrechteninperkingen moest verantwoorden, was dus geen inschatting van deskundigen, maar een politieke opdracht.

Het RKI wist intern dat vaccinatiedwang onethisch en onverstandig was, terwijl de RKI-wetenschappers naar buiten toe verkondigden dat een plicht noodzakelijk was. Ook wisten zij dat de maatregelen veel schadelijker voor gezondheid, samenleving en economie waren dan het virus zelf, waarschuwden intern herhaaldelijk voor schade als gevolg van schoolsluitingen, doch presenteerden vervolgens op persconferenties het draconische beleid als enige uitweg.

Er bestonden voorts intern grote zorgen over de toelating van Astrazeneca, die in de communicatie als risicoloos gepresenteerd werd. Het vaccinbewijs was volgens het RKI bedoeld om vaccinatieschade te monitoren terwijl het het publiek werd wijsgemaakt dat er geen bijwerkingen op lange termijn bestonden. De FFP2-mondkapjes waren volgens het RKI nutteloos, toch werd de hele bevolking inclusief schoolkinderen op basis van hun advies gedwongen deze dingen op te zetten.

De vrijgegeven stukken zijn zelfs bij de altijd gezagsgetrouwe mainstreammedia in Duitsland ingeslagen als een bom. In een vraaggesprek op nationale televisie onderbrak de interviewster zelfs het betoog van de clowneske minister van Volksgezondheid Lauterbach dat het beleid miljoenen levens gered heeft met de vraag of het niet tijd is voor een echte onafhankelijk evaluatie.

Lauterbach deed op Twitter nog een wanhopige poging de shitstorm te stoppen met de waarschuwing dat we “niet mogen toestaan dat complottheorieën op sociale media opduiken door inmenging van buitenlandse regeringen”. Dit oogstte massale hoon bij het publiek. De bevolking beseft dat zij belazerd is.

Het RKI zelf reageerde met een zuinige verklaring dat de verslagen “de kennisstand van dat moment en interne discussies weerspiegelen, maar niet noodzakelijkerwijs het afgewogen standpunt van het RKI vormen”. De bewering dat zwartgemaakte passages persoonsdata van medewerkers beschermen wordt op sociale media schuddebuikend weggelachen nu talrijke pagina’s volledig gezwart zijn en vormen daarmee voer voor nieuwe ‘complottheorieën’. De website Multipolar die de stukken na twee jaar procederen op tafel kreeg, eist nu dat de ongeredigeerde versie openbaar gemaakt wordt.

De Nederlandse media zwijgen intussen in alle toonaarden over de storm bij onze oosterburen, maar met het bewijs van het corona­bedrog op tafel, is het hoog tijd dat ook het Nederlandse OMT de tot nu toe angstvallig geheimgehouden gespreksverslagen openbaar maakt.
Op 9 september 2020 wees de voorzieningenrechter in Utrecht de eis van Viruswaarheid tot openbaarmaking van OMT-notulen af. De beraadslagingen waren namelijk vertrouwelijk en de deskundigen moeten volgens de rechter natuurlijk vrijelijk kunnen discussiëren. Bovendien was de leden van het OMT absolute vertrouwelijkheid toegezegd. Schending daarvan zou de bereidheid tot deelname aan het adviescollege doen afnemen.

Uit Nederlandse Wob-documenten weten we al dat de gereedschapskist met sadistische coronamaatregelen net als in Duitsland geen product van intelligente en afgewogen wetenschappelijke deliberaties was, maar afkomstig van de veiligheidsdienst NCTV. Terwijl OMT-lid Marion Koopmans bijna vier jaar later nog steeds haar dagelijkse portie schedelmetingen en kletskoek verspreidt, zijn de verslagen tot op de dag van vandaag geheim.
Papier is geduldig. Het kan een, vijf of tien jaar duren, maar er komt een dag dat zij die meewerkten aan de grootste misdaden tegen de mensheid voor hun aandeel strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden worden.

Jurist Jeroen Pols is met Willem Engel oprichter van Viruswaarheid (tegenwoordig Voorwaarheid), een vrijwilligersorganisatie die vele rechtszaken heeft gevoerd – en nog steeds voert – tegen het coronabeleid.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.




©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.