Nieuws Geo-politiek

Verenigde Naties willen globale regie over water

vn en water
22 Maart 2023: Koning Willem-Alexander en AntĂłnio Guterres, Secretaris Generaal van de VN tijdens de VN Waterconferentie. Fotografie: Koen van Weel | ANP
💹

Er is geen trend te bespeuren die wijst op drogere zomers​
Er is geen trend te bespeuren die wijst op drogere zomers
Datum: 4 juli 2023
Geo-politiek

Ido Dijkstra en Peter Baeten


De Verenigde Naties waarschuwen voor “een groot drinkwatertekort” in 2030. Secretaris-Generaal Guterres spreekt van een “vampirische overconsumptie van water door de mens”. Het waterprobleem zou worden verergerd door de opwarming van de aarde. Drinkwater moet van Guterres bovenaan de politieke agenda komen te staan. Onafhankelijke klimaatexperts stellen dat het alarmisme niet is gebaseerd op feiten.

Sinds half mei is er in Nederland weinig neerslag gevallen, toch is er vooralsnog “geen impact op de drinkwatervoorziening”, zo laat Vewin, de Vereniging van de tien Waterbedrijven in Nederland, weten. Maar in de toekomst kan dit maar zo anders zijn, stelt de vereniging, “want ons huidig watersysteem zit tegen de grenzen aan”. Het RIVM publiceerde op 3 april van dit jaar al een artikel met de titel Snel actie nodig om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen. “Naar verwachting zal de vraag naar drinkwater in Nederland in 2030 veel groter zijn dan in 2020. Dat komt onder andere doordat de economie dan is gegroeid, net als het aantal inwoners. Door klimaatverandering (warme zomers) is er meer drinkwater nodig, maar is er minder beschikbaar.”

Het kwam daags na de eerste VN-Waterconferentie in 46 jaar tijd in New York (22-24 maart), waarvan Nederland medeorganisator was. Het evenement viel onder de paraplu van de Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel Agenda 2030. Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, sprak van een “vampirische overconsumptie van water door de mens” en daarom zijn “game changing” beleidsveranderingen nodig. “Water moet centraal staan op de globale politieke agenda”, aldus Guterres in het Vision Statement UN 2023 Water Conference, “want is het belangrijkste globale goed dat ons allen verenigt.”

Klimaatdeskundige Rob de Vos, oprichter van de site Klimaatgek – Fabels en feiten over het klimaat, stelt dat dergelijke statements “erg algemeen zijn en dus lastig te analyseren”. Hij erkent dat er op de wereld watertekorten zijn. “Dat is al decennia zo. Dat het de komende decennia waarschijnlijk erger wordt, is ook niet moeilijk te voorspellen bij een nog steeds groeiende wereldbevolking. Het is echter een regionaal probleem dat sterk te maken heeft met de natuurlijke omstandigheden ter plaatse en met het welvaartspeil en groei­snelheid van de bevolking ter plekke”.

Hij pleit eerder voor regionale bevolkings-, in plaats van globale klimaatpolitiek om het probleem te tackelen. “Ik lees in zo’n rapport dat ‘het toenemend aantal extreme en langdurige droogtes ecosystemen onder druk zet’. Dat is bij mijn weten niet waar. Er zijn wel gebieden die droger worden, maar daar tegenover staan gebieden die natter worden. Dergelijke fluctuaties zijn normaal, het klimaatsysteem is een dynamisch systeem. Van een toenemende en extremere droogte in zijn algemeenheid is geen sprake”, aldus De Vos.

In Nederland is ook geen trend te bespeuren die wijst op drogere zomers, zoals het RIVM stelt. Sterker nog: er valt nu gemiddeld 17 procent meer neerslag in de zomer dan ruim honderd jaar geleden. Ook het voorjaar wordt gemiddeld natter. 2023 was zelfs een van de natste ooit gemeten, vertelde bijvoorbeeld meteoroloog Martijn Dorrestein van Buienradar op 8 mei aan RTL Nieuws. Er viel van 1 januari tot 7 mei 359 millimeter regen. Alleen 1988 was in dezelfde periode nog een klein beetje natter: bijna 363 mm.

Het valt voor eenieder te lezen op de website Compendium voor de Leefomgeving, van de Rijksoverheid. Daar staat onder meer een historisch overzicht van de totale neerslag in Nederland per jaar in de periode 1910-2019. De jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Nederland is in die periode gelijkmatig gestegen van 692 naar 873 mm (zie grafiek 1). Dit is een toename van 26 procent in 110 jaar. Het patroon van stijgende neerslaghoeveelheden is ook terug te zien per seizoen. Wel is de toename verschillend verdeeld over de seizoenen, maar de algemene trend is opwaarts. Los van dat gemiddelde, is in het aantal uitschieters naar beneden – dus hele droge zomers – geen duidelijke verandering te zien. Hele droge zomers vinden simpelweg af en toe plaats over de gehele periode 1910-2019.

Indur M. Goklany, onafhankelijk wetenschapper en auteur, weerlegt in het rapport Klimaatverandering: Is het wel zo erg? ook de angstbeelden van de VN over onder meer watertekorten. “Ondanks de toenemende druk op de watervoorraden, is het vermogen van de samenleving om de diensten te leveren die mensen direct of indirect van water verlangen, paradoxaal genoeg toegenomen, waarschijnlijk als gevolg van technologische verbeteringen gestimuleerd door economische ontwikkeling, waardoor betere technologieĂ«n betaalbaarder worden”, vertelt hij in het door klimaatkritische organisatie Clintel gepubliceerd rapport.

De Deen BjĂžrn Lomborg schrijft in het boek False Alarm – How climate change panic costs us trillions (2020) dat “met al het geld dat uitgetrokken is om Agenda 2030 realiseren, heel de wereld van drinkbaar water en sanitaire faciliteiten voorzien kan worden”. Hij betoogt dat overheden zich blindstaren op het behalen van de doelen van Agenda 2030. “Overheden hebben zich in 2015 in Parijs gecommitteerd om te streven naar een temperatuurstijging van max 1,5 graden per 2030. Daarna zijn ze pas naar het VN-klimaatpanel gegaan met de vraag: wat moeten we doen om dat te halen?” Het geld is er niet, noch het overduidelijke bewijs dat de gekozen politiek de juiste is. Toch zetten de 193 aangesloten naties het globalistische beleid voort gebaseerd op de apocalyptische verhalen vanuit de officiĂ«le instanties, gepropageerde door de reguliere media.

Globalisten, zoals ook Koning Willem-Alexander, prominent aanwezig bij VN-waterconferentie in New York, zijn echter doof voor deze visie en blijven de koers van Agenda 2030 aanhouden. Hij liet weten “niet te zullen rusten totdat water de plek heeft gekregen die het verdient op de internationale agenda en in beleidsprogramma’s”.

Noot: Met dank aan onafhankelijk watermanagementexpert Pascal Weidema

Varkensbloed opzuiveren tot drinkwater


Een watertekort op een aarde die voor 70 procent uit water bestaat, hoe kan dat nou? “Slechts 2,5 procent van al dat water is potentieel bruikbaar voor menselijke consumptie”, stelt de VN. “Zout water is niet te drinken.” Zout water opzuiveren tot drinkwater is wel mogelijk, maar “te duur”.

Ondertussen heeft de Belgische Veos Group als bijdrage aan Agenda 2030 wel een nieuwe zuiveringsinstallatie aangeschaft waarmee drinkwater uit varkensbloed kan worden gedestilleerd. Het Belgische productiebedrijf uit Zwevezele verwerkt van oudsher dierlijk bloed en collageen tot eiwitpoeder dat wordt verwerkt in voeding en producten voor dier en mens. Door het nieuwe productieproces is het mogelijk varkensbloed om te zetten in potentieel 150.000 liter water per dag. “We laten het bloed indikken om dat later vacuĂŒm in te drogen”, legt co-ceo Robert Slee bij de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT). “Tijdens dat proces komt waterdamp vrij, wat we dan laten condenseren”, vervolgt hij. Veos zuivert het water op tot het niveau van drinkwater.

“Het hergebruiken van water is Ă©Ă©n van onze SDG-doelen”, vertelt hij trots over de wereldprimeur van zijn bedrijf. Zou deze wereldprimeur een mogelijke oplossing van drinkwaterpobleem zijn? De VRT doet alvast een voorzet door te stellen dat “het water perfect drinkbaar is” in het artikel met de kop ‘Varkensbloed tegen de dorst?’. Esther Noordemeer, boerin en schrijfster van het boek De Hemelse Voedselbank, stelt dat het voor gelovige mensen een absolute no-go is. Varkensbloed als basis voor de primaire levensbehoefte water is volgens haar “dubbel fout”. In het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, staat namelijk dat varkens onreine dieren zijn die niet geconsumeerd dienen te worden. Moslims denken er net zo over. Naar schatting zijn er 2,4 miljard christenen in de wereld en 1,6 miljard moslims. Het is niet het eerste bizarre idee om tot meer drinkwater te komen. Eerder opperde het World Economic Forum al het idee om rioolwater op te zuiveren tot drinkwater.

Met medewerking van Simone Beer 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.