Nieuws Mens en Macht

“We hebben te maken met een krachtige ideologie die onze vrijheid ondermijnt”

interview raisa blommestijn
Raisa Blommestijn
💨

Academisch debat draait om verschil van mening​
Academisch debat draait om verschil van mening
Datum: 5 juli 2022
Mens en Macht

Erick Overveen


In de academische wereld ontstond een rel nadat de Leidse hoogleraar Wim Voermans de aanval opende op rechtsfilosoof Raisa Blommestijn. Voermans noemde Blommestijn op Twitter een “schandvlek” voor zijn universiteit en een “mislukking” en zei dat het terecht is dat ze is ontslagen van de universiteit, omdat ze complot-theorieën zou verspreiden. Blommestijn, die aangifte deed wegens smaad en laster, blijft zich verzetten tegen de intolerante “globalistische ideologie” die het intellectuele klimaat beheerst. “Dit verhaal is groter dan ikzelf.”
Hoe is die vete tussen jou en Wim Voermans nou eigenlijk ontstaan?

Het begon met de uitzending van Ongehoord Nederland waarin ik als panellid een verband suggereerde tussen massamigratie, de toename van de bevolking en de onteigening van boeren. Als je de cijfers van het CBS erop naslaat, dan zie je dat de bevolkingsgroei de afgelopen decennia voor het merendeel is toe te schrijven aan massamigratie, en dat die mensen met moeite gehuisvest kunnen worden. Minister Christianne van der Wal (voor Natuur en Stikstof) heeft zelf nog recentelijk tegen de Telegraaf gezegd dat de stikstofgebieden gebruikt gaan worden voor de aanleg van nieuwe woningbouw. Dus als je één en één bij elkaar optelt, weet je gewoon dat die boeren onteigend gaan worden vanwege massamigratie. Maar kennelijk is dat een racistisch standpunt en dat was de reden dat ik keihard werd aangevallen.

Naar aanleiding van jouw uitspraak noemde hoogleraar Wim Voermans jou “een schandvlek” voor de academische wereld. Inmiddels heb je deze week (dinsdag 28 juni) aangifte tegen hem gedaan wegens laster en smaad aan jouw adres.

Het is voornamelijk bedoeld om een statement te maken tegen mensen binnen de universitaire wereld die vanwege hun machtpositie menen dat ze zonder consequenties uitingen kunnen doen over iedereen die een politieke opvatting heeft die zij niet wenselijk achten. Zelf hebben ze hun mond vol over seksisme, intimidatie, misogynie en “me too”, maar ze maken zich er zelf ook aan de lopende band schuldig aan, want zodra je hun ideologie aanvalt, word je zo hard mogelijk uitgestoten. Het is dus ook nog eens hypocriet. Daarnaast heeft Voermans gezegd dat ik ontslagen zou zijn op de universiteit, wat dus pertinent onwaar is.

Mijn aangifte is mijn manier om terug te slaan en om hem te laten weten dat ik dit niet accepteer.

Waarom denk jij dat jouw uitspraken zoveel ‘reuring’ veroorzaken?

Dat vind ik lastig om over mezelf te zeggen. Ik denk dat veel mensen mijn uitspraken als onwelgevallig ervaren, maar het zal ook wel te maken hebben met mijn doctorstitel. Veel academici gaan ervan uit: “zij is er een van ons” en dan vinden ze het blijkbaar ondraaglijk dat ik niet moeiteloos meega met hun globalistische ideologie, maar juist kritische standpunten inneem door die ideologie te bevragen.

Hoe verklaar jij dat de academische wereld in een fuik van politiek correct denken terecht is gekomen?

Het merendeel van de academici is aanhanger van de globalistische ideologie en daarmee voorstander van klimaatsocialisme, transgender-ideologie en diversiteit-inclusie, maar wat ze daarbij vergeten is dat het academische debat vooral dient te draaien, het woord zegt het al, om meningsverschillen. Dat er niet zoiets bestaat als ‘dé wetenschap’ maar altijd alleen maar een voorlopige waarheid die onderhevig is aan discussie. Zij denken een hegemonie op de waarheid in handen te hebben. Ironisch genoeg gaat juist hun manier van het demoniseren van kritisch denkenden volledig in tegen hun eigen gedachtengoed.

Je bent gepromoveerd op een onderzoek naar de Weimarrepubliek en het verval van de democratie. Bij het lezen van jouw boek, Het spook van Weimar, dat onlangs verschenen is (en binnenkort een tweede druk krijgt – red.), krijg ik het idee dat ik het moeiteloos over onze eigen tijd heen kan leggen.

Het is natuurlijk nooit zo dat situaties één op één hetzelfde zijn, maar wat ik zie is dat onze rechtsstaat net als zo’n honderd jaar geleden op alle vlakken onder druk staat. We hebben overduidelijk te maken met een krachtige ideologie die wild om zich heen grijpt en onze vrijheden, die we altijd als vanzelfsprekend hebben genomen, drastisch ondermijnt. Ik denk dat we zeker in een aanloop zitten, of kunnen zitten, als we niet uitkijken, naar een nieuw soort totalitarisme. Om de tekenen van de tijd te leren herkennen, moeten we juist de geschiedenis over de Weimarrepubliek goed bestuderen. Helaas lukt dat nog altijd niet voldoende trouwens, want niet iedereen ziet het, dus ik maak me daar ernstig zorgen over. De klok tikt en buiten alle politieke omwentelingen komt er ook een enorme inflatie op ons af. Ik vrees het ergste.

Hoe ga je om met al die tumult rondom jouw persoon?

Niet dat het goed is, maar ik ben het inmiddels wel een beetje gewend. Een keer in de zoveel tijd is er een relletje en dan zitten we weer in een situatie zoals nu met Wim Voermans en de Universiteit Leiden. Het enige waar ik echt nooit aan wen, zijn de bedreigingen die ik ontvang, en dat vind ik wel heel erg lastig.

Maar ik moet zeggen dat ik ondanks alle negativiteit ook veel steun krijg. Niet alleen van Twitteraars en opiniemakers, maar ook van politici zoals Harm Beertema (PVV), Wybren van Haga (BVNL), Thierry Baudet en Gideon van Meijeren (FVD). Ik blijf mezelf voorhouden waarom ik dit doe, waarom dit belangrijk is en waarom dit verhaal uiteindelijk groter is dan ikzelf.

Raisa Blommestijn (1994) studeerde Rechtsgeleerdheid en Filosofie (beide cum laude) aan de Universiteit Leiden. In april van dit jaar promoveerde ze op het proefschrift Het spook van Weimar. Een democratie in crisis, waarvan de handelseditie in mei verscheen bij Prometheus. Raisa is vast panellid bij Ongehoord Nederland en laat zich geregeld uit over allerlei maatschappelijke thema's.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.