Eco modernisme Economodernisme
Ralf Bodelier

Ecomodernisme is – van binnenuit – ontstaan als reactie op de verstoffi ng van de milieubeweging die vast is gelopen in dogmatische uitgangspunten. Ecomodernisten onderscheiden zich van de traditionele milieubeweging met de nadruk die zij leggen op pragmatische oplossingen en het concentreren van menselijke activiteiten, zodat er meer ruimte komt voor de natuur

©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.