Spiegelzee Spiegelzee
Salomon Kroonenberg

Wie zich zorgen maakt over een stijgende zeespiegel, zo schrijft Salomon Kroonenberg, vergeet dat de mensheid zoiets al eerder heeft meegemaakt. De stijging door het smelten van ijskappen ging soms wel twintig keer zo snel als nu. Kroonenberg vertelt welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen en hoe onze voorouders zich met weinig middelen en veel inventiviteit telkens weer aanpasten.

©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.