bad-news-from-venezuela Bad News from Venezuela
Alan MacLeod

Dit boek analyseert tot in de details de mediaberichtgeving in het land vanaf Chávez’ verkiezing tot nu. Met interviews met westerse journalisten, die over heel Venezuela berichten terwijl zij hier doorgaans in rijke Engelssprekende enclaves wonen, zonder enig contact met de arme meerderheid van de bevolking. Dit academisch onderzoek van Alan MacLeod betreff ende dit ene land ambieert het maatschappelijk debat over de media in het Westen te bevorderen. Het toont aan dat journalisten een aanzienlijke invloed hebben op de manier waarop mondiale aangelegenheden worden beschreven.

©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.