de-7-zonden-van-hugo-chavez De 7 zonden van Hugo Chavez
Michel Collon

Waarom verzet de Verenigde Staten zich tegen Hugo Chávez? Is hij wel de man zoals de media hem afschilderen? Belg Michel Collon bekritiseert de oud-president soms, maar hemelt hem bovenal op door een zevental van zijn ‘zonden’ te prijzen: Chávez’ eerste zonde was dat hij zijn volk leerde lezen. Bovendien gaf hij iedereen het recht op gezondheid en de mogelijkheid zijn honger te stillen. Chávez veranderde de regels tussen rijk en arm, en liet zien dat democratie meer is dan een stembiljet. Zijn zesde en ten slotte zevende zonde: Chávez onderwierp zich niet aan de macht van de media en verzette zich tegen de VS, aldus Collon in dit matig geredigeerde boek.

©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.