De Andere Krant

manifest-destinyManifest Destiny, Democracy as Cognitive Dissonance
F. William Engdahl

Bestel bij Wereldboeken


Amerikaans onderzoeksjournalist William Engdahl legt bloot hoe volgens hem het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken, de CIA en aanverwante agentschappen – in samenwerking met non-gouvernementele organisaties die zeggen democratie na te streven – over de hele wereld staatsgrepen orkestreren. Het boek gaat in op de zogenaamde kleurenrevoluties en de Arabische Lente. Verfi jnden westerse elitekringen met hun denktanks methoden om landen als Libië en Oekraïne een nieuwe vorm van tirannie op te leggen? Engdahl komt met een krasse visie die verontrust: gepredikt worden vrijheid, mensenrechten en democratie, terwijl oorlog, geweld en terreur al zouden zijn voorbestemd.