Giants Giants – The Global Power Elite
Peter Phillips

Aangezien tussen januari 2016 en januari 2017 het aantal mannen met evenveel vermogen als de helft van de hele wereldbevolking fl ink daalde - van 62 naar slechts acht - waren er aldus Oxfam International minder dan 17 vermogensbeheermaatschappijen. Elk hoofdstuk in Giants behandelt een van de zeventien leden van deze internationale club van multimiljonairs, hun wereldwijde fi nanciële bedrijven-inclusief NGO’s zoals de Group of Thirty en de Trilateral Commission en hun transnationale militaire beschermers.

©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.