Tussenrapportage Tussenrapportage Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020
BPOC

De commissie hoort getuigen waaronder artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren. Ook worden ondernemers, docenten en ouders gehoord, om een zo breed mogelijk beeld van de invloed van de door de overheid getroff en Covid-19 maatregelen op mens en maatschappij te krijgen. De volgende vragen staan centraal: zijn de maatregelen eff ectief en staan ze in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het SARS-CoV-2 virus? De tweede tussenrapportage-politieverhoren komt uit in juni 2021 

©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.