Michiel Hass - Electrostress & Gezondheid Elektrostress & Gezondheid
Prof.dr.ir. Michiel Haas

De GSM en UMTS koken je hersenen, een hoogspanningsleiding veroorzaakt kanker of leukemie bij kinderen, van radon in je huis krijg je longkanker. Geruchten over ongezonde effecten van straling zijn er genoeg en ons huis staat tegenwoordig vol met stralende apparatuur: telefoon, laptop, tablet en magnetron, maar ook wekker,
radio, waterbed en babyfoon. Moeten we ons zorgen maken? Dit boek geeft uitsluitsel. Het laat zien waarmee we werkelijk moeten oppassen en wat we moeten afdoen als geruchten. Haas verklaart de invloeden van (elektro) magnetische velden en straling, behandelt factoren die slaap-, woon- en werkomgeving beïnvloeden én geeft
praktische tips over hoe schadelijke effecten te minimaliseren.


©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.