Fred Teunissen - Hemel Onder Vuur Hemel onder vuur
Fred Teunissen

Op 6 augustus 2015 zit journalist Fred Teunissen op een bankje langs het Prinses Margrietkanaal in Grou en ziet tot zijn stijgende verbazing hoe het hele luchtruim, van horizon tot horizon, gevuld wordt met uitdijende vliegtuigstrepen. De twee jaar die daarop volgen, doet hij onderzoek naar het mysterie van en rond deze ‘chemtrails’, deze chemische sporen. In zijn onderzoek concentreert Teunissen zich op vier vragen: Is het waar? Zo ja, waaruit bestaat dit alles? Hoe beïnvloedt dit onze gezondheid? Wat kunnen we doen om gezond te blijven?.


©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.