Ger Lodewick - Wat je over Orgaandonatie zou Moeten WetenWat je over orgaandonatie zou moeten weten
Ger Lodewick

Bestel bij Wereldboeken

Dit boek is het meest uitgebreide boek over orgaandonatie. Het voorwoord is geschreven door cardioloog Pim van Lommel. Met behoud van compassie met een ernstig ziek mens die een ander orgaan wenst, heeft Ger Lodewick in een jarenlange studie de problematiek van orgaandonatie onderzocht vanuit het perspectief van de donor en diens nabestaanden. “Niemand mag schade berokkenen, ook niet als er voor een ander iets goeds uit zou komen”. Het boek is niet bedoeld als keuzeadvies, maar als informatiebron.