propaganda blitz Propaganda Blitz
David Edwards & David Cromwell

Propaganda Blitz beschrijft het verschijnsel van de ‘propaganda blitz’, dat door de auteurs omschreven wordt als een reeks aanvallen op klokkenluiders, dwarsdenkers en anderen die door het establishment als een gevaar worden gezien, waarbij geprobeerd wordt hen in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk te beschadigen. De daders weten dat ze kunnen wegkomen met leugens, omdat, als de waarheid de leugen achterhaalt, de media daar niet uitgebreid stil bij zullen staan, omdat ze dan met hun aandacht alweer volop gericht zijn op een volgende propaganda blitz.

©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.