Nieuws Mens en Macht

Oppositie tegen dictatoriale pandemiewet boekt succes

biomedische rekenkamer pandemiewet
Biometrische Rekenkamer biedt brief Zorgen over Wet publieke gezondheid aan Eerste Kamer­commissie aan | Fotografie: Hans Kouwenhoven
💨

Kabinet weigert mogelijke schadelijke gevolgen van het vaccinatiebeleid te onderzoeken​
Kabinet weigert mogelijke schadelijke gevolgen van het vaccinatiebeleid te onderzoeken
Datum: 22 januari 2023
Mens en Macht

Maurice van Ulden


De Senaat gaat niet akkoord met de door het kabinet voorgestelde ‘Pandemiewet’, die de regering dictatoriale macht verschaft om in te grijpen in de vrijheden van burgers. Dat is mede te danken aan acties van stichting De Biomedische Rekenkamer en onafhankelijk journalist Erick Overveen van De Andere Krant. Zij wisten de senatoren ervan te overtuigen dat de ingrijpende wetswijziging eerst moet worden onderzocht.

De Eerste Kamer besloot deze week op initiatief van de PVV dat er eerst een deskundigenbijeenkomst moet komen alsmede een vragenronde voordat de wet in stemming wordt gebracht. Het is nog niet duidelijk welke deskundigen zullen worden uitgenodigd.
Het besluit van de Eerste Kamer is een tegenvaller voor het kabinet, dat haast wilde maken met de nieuwe ‘Pandemiewet’. De verspreiding van Covid in China zou het noodzakelijk maken de wet snel in te voeren, had minister Ernst Kuipers van VWS laten weten.

De senaat lijkt zich echter niet te willen laten opjagen. De Eerste Kamerleden lijken te zijn geschrokken van de oppositie die de wet teweegbrengt. Zo stelde twitteraar en journalist Overveen een kritische brief op, die door duizenden mensen is opgestuurd naar de Eerste Kamerleden. Daarin wijst hij erop dat de nieuwe wet de minister van VWS ongekend dictatoriale bevoegdheden geeft in het geval van een nieuwe pandemie. Dit terwijl het kabinet hardnekkig blijft weigeren het effect van de eerder genomen coronamaatregelen te evalueren.
Felle kritiek kwam ook van de ‘linkse’ beweging De Vierde Golf, en van oppositiepartijen als FVD, die spraken van een constitutionele staatsgreep.

Biomedische Rekenkamer deelt kritiek op ‘Pandemiewet’ met Senaat


De door het kabinet voorgestelde wijzigingen in de Wet Publieke Gezondheid worden door de Eerste Kamer duidelijk niet in sneltreinvaart behandeld en goedgekeurd. Een onverwachte tegenvaller voor de regering, die te danken is aan de scherpe kritiek die vanuit de samenleving klonk op de ‘dictatoriale’ wet. Vertegenwoordigers van de Biomedische Rekenkamer overhandigden de senatoren een kritische brief, een Delfts blauw tegeltje met de tekst “Onwetendheid is nu een keuze” en een kopie van een artikel uit De Andere Krant.

Nederland leek tot voor kort in snel tempo af te stevenen op een geheel nieuwe politieke situatie. De door het kabinet voorgestelde wijzigingen in de wet Publieke Gezondheid – in de volksmond de ‘Pandemiewet’ genoemd – werden in december zonder veel problemen aangenomen in de Tweede Kamer, onder meer met steun van oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA en Volt. Eerder al had de Raad van State, geleid door D66’er Thom de Graaf, zijn zegen gegeven aan het ingrijpende wetsvoorstel, dat de regering wettelijke bevoegdheid geeft om zo’n beetje alles te doen wat zij wil als zij vindt dat er sprake is van een nieuwe ‘pandemie’. Er was alleen nog even goedkeuring van de Eerste Kamer nodig.

Maar die goedkeuring lijkt er niet zo gemakkelijk te komen. Dat bleek dinsdag bij een vergadering van een aantal Senaatscommissies die betrokken zijn bij de wet. Zij besloten dat ze eerst met deskundigen willen praten en één of meer vragenrondes willen organiseren alvorens ze over het wetsvoorstel debatteren en het in stemming brengen. Vertegenwoordigers van de Biomedische Rekenkamer, een onafhankelijke stichting van deskundigen die zich inzet voor meer transparantie in het pandemiebeleid van de overheid, overhandigden in Den Haag een kritische brief aan de senatoren, die in ontvangst werd genomen door Tanja Klip-Martin van de VVD, voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De voorzitter van de Biomedische Rekenkamer, vliegtuigbouwkundig ingenieur Cyril Wentzel, opende zijn betoog met een analogie van zorgvuldigheid in bewijsvoering en validatie voordat een vliegtuigtype een certificaat van luchtwaardigheid verdient. Het contrast met wetgeving kan niet groter zijn, aangezien datgene wat “maatregelen” wordt genoemd op pure willekeur kan zijn gebaseerd. Want de maatregelen zijn nooit geëvalueerd en de gegevens voor de onderbouwing worden stelselmatig achtergehouden, zoals bleek in gevoerde processen voor openbaarheid van modellen en PCR-testwaarden.

Om het belang van zorgvuldigheid te illustreren, noemde Wentzel de onder druk genomen beslissing de lancering van het ruimteveer Challenger door te laten gaan terwijl de veiligheid onder de toen heersende koude omstandigheden onzeker was. 73 seconden na de start ontplofte het toestel, de zeven inzittenden kwamen daarbij om het leven.

De Pandemiewet geeft ook ruim baan aan vaccinaties als oplossing voor een volgende pandemie. Maar het kabinet weigert mogelijke schadelijke gevolgen van het vaccinatiebeleid te onderzoeken, stelt de Biomedische Rekenkamer. Daarom overhandigde Wentzel ook een kopie van een artikel uit De Andere Krant, met het verhaal van de Oostenrijkse student en wedstrijdzwemmer Stephan Haider (22), die zelfmoord pleegde nadat hij hartspierontsteking opliep na de coronavaccinatie. Er zijn inmiddels meer dan duizend wetenschappelijke onderzoeken die een verband laten zien tussen de mRNA-vaccinaties en hartschade. Onder die omstandigheden, betoogt de Biomedische Rekenkamer, lijkt het niet verstandig blindelings op de ingeslagen weg door te gaan, zoals het kabinet wil.

meer info:


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.