Nieuws Vaccinatieschade

Stephan (22) zag door myocarditis het leven niet meer zitten

stephan zag het niet meer zitten
Beeld: Stphan Haider | kirklai - Unsplash
💨

Microscoop toont ernstige vaccinatieschade aan hart en vaten​
Microscoop toont ernstige vaccinatieschade aan hart en vaten
Datum: 15 januari 2023
Vaccinatieschade

Maurice van Ulden


De Oostenrijker Stephan Haider, gepassioneerd wedstrijdzwemmer en student wiskunde en filosofie, deed mee met de coronavaccinatie en kreeg als gevolg van de prik myocarditis, een ontstoken hartspier. Hij zou nooit meer op z’n oude niveau kunnen zwemmen. Een aantal maanden later besloot Stephan uit het leven te stappen. Op verzoek van zijn vader heeft de Duitse patholoog- anatoom professor dr. Arne Burkhardt het weefsel van Stephans hart en vaten onderzocht. De bevindingen zijn schokkend. Stephan had volgens Burkhardt sowieso niet lang meer te leven.

Op de website van de Duitse stichting Artsen en Wetenschappers voor Gezondheid, Vrijheid en Democratie (mwgfd.de) is een gesprek te beluisteren tussen advocaat Roman Schiessler (de vader van Stephan), kritisch arts Ronald Weikl en patholoog-anatoom professor Arne Burkhardt. In het gesprek geeft de vader aan de dood van zijn zoon voortdurend met zich mee te dragen en dat hij de behoefte voelt dit noodlot zin te geven. “Als deze tragedie een bedoeling heeft, dan is het duidelijk te maken dat het gebruik van deze gevaarlijke, op gentechnologie gebaseerde injecties onmiddellijk moet stoppen. Het is onacceptabel dat het leven van duizenden gezonde jonge mensen wordt bekort en verwoest door injecties die ze eigenlijk niet nodig hebben.”

Hoe langer de vader zich in de vaccinaties verdiepte, hoe meer hij tot de overtuiging kwam dat de producenten ervan bij voorbaat al wisten welke risico’s aan deze technologie kleven. Schiessler probeert via het Openbaar Ministerie in Wenen een strafrechtelijk onderzoek in gang te zetten, maar vindt vooralsnog geen gehoor. Volgens arts Weikl is met het vaccineren van gezonde jonge mensen een misdaad tegen de mensheid gepleegd.

Aan de hand van een reeks microscoopbeelden legt professor Burkhardt uit wat hij en collega-professor Walter Lang bij Stephan hebben vastgesteld. Naast routinekleuringen wordt een speciale kleuringstechniek ingezet om spike-eiwit zichtbaar te maken. Om te contoleren of het spike-eiwit niet afkomstig is van een virale infectie wordt ook geprobeerd een ander viraal eiwit aan te kleuren. Als dat niet lukt kan worden geconcludeerd dat het spike-eiwit een gevolg is van de injectie.

Het spike-eiwit komt normaal niet in het lichaam voor en is toxisch. Alleen dat al maakt de toegepaste technologie, waarbij het lichaam zelf wordt gebruikt om deze gevaarlijke niet-eigen eiwitten te produceren, zeer omstreden. Eigen lichaamscellen worden omgebouwd tot spike-eiwit fabriekjes, de afweer gaat daarop deze cellen aanvallen. Dat is wat er niet enkel tijdelijk in de schouder maar ook langdurig in hart en vaten van Stephan gaande was.

In aanzienlijke delen van de rechterhartkamer is spierweefsel vervangen door inactief bindweefsel. Ook zijn nog ontstekingscellen en spike-eiwit aanwezig. In de linkerhartkamer zijn duidelijk actieve ontstekingen te zien. De ontstekingen beschadigden de hartspier en zijn onomkeerbaar. De hartcapaciteit neemt erdoor af. Ze kunnen er tevens toe leiden dat het hart elektrisch niet meer goed wordt aangestuurd, en een ongecontroleerde samentrekking kan het gevolg zijn. Zonder ingrijpen met een defibrillator is dat binnen minuten dodelijk.

Ook in de bloedvaten om het hart van Stephan werden ontstekingshaarden met spike-eiwit aangetroffen, evenals in de grote slagader, de aorta. Van atherosclerose (aderverkalking), normaal de oorzaak van hartaanvallen en bloedingen, was geen sprake. Ontstekingen van de bloedvatwand kunnen uitstulpingen binnen in het bloedvat opleveren die tot een infarct kunnen leiden of tot een scheur met een levenbedreigende bloeding als gevolg. Een ander viraal eiwit werd in het weefsel van Stephan niet aangetroffen. De ontstekingen hangen dus samen met de vaccinatie en niet met een corona-infectie.

De vastgestelde schade aan hart en bloedvaten van Stephan was zo uitgebreid en de ontstekingen nog dermate actief, dat Burkhardt het zeer waarschijnlijk acht dat Stephan hooguit nog enkele jaren te leven had. Hartfalen, een hartstilstand of een dodelijke bloeding door een gescheurde slagader was het te verwachten vooruitzicht.

Dat er in deze tijd door nogal wat artsen en experts van ‘een milde myocarditis’ wordt gesproken, alsof het een soort verkoudheid is, is voor Burkhardt onverteerbaar. Een myocarditis is een bedreigende situatie die permanente schade oplevert, stelt hij. De verwachte levensduur na een myocarditis bij jonge mensen is in de regel niet veel meer dan 5 à 10 jaar.

Bij Stephan is acht maanden na de laatste prik nog volop ontsteking met spike-eiwit aangetroffen. Dat is een hoogst verontrustende bevinding. Normaal wordt lichaamseigen mRNA binnen uren weer afgebroken en vreemd eiwit opgeruimd. Volgens Burkhardt lijken zowel het gebruikte mRNA als het spike-eiwit dat erdoor ontstaat zodanig kunstmatig aangepast dat ze niet gemakkelijk worden afgebroken. Dat kan leiden tot hoogst ongewenste langdurige ontstekingen met alle risico’s op orgaanschade van dien. Burkhardt merkt op dat men met de toegepaste technologie een systeem inschakelt zonder zich vooraf voldoende druk te hebben gemaakt over het weer uitschakelen ervan.
De Nederlandse professor immunologie dr. Pierre Capel stelt desgevraagd: “Uit de aanwezigheid van het spike-eiwit op vele plaatsen in het lichaam is het duidelijk dat het vaccin niet in de schouder blijft. Een aannemelijke verklaring hiervoor is de activatie van een bepaald deel van de afweer, het complementsysteem, door lipide nanoparticles. Al meer dan veertig jaar is bekend dat dergelijke lipide structuren het complementsysteem kunnen activeren met onder andere vaatverwijding tot gevolg, waardoor het vaccin snel in de bloedbaan terecht kan komen.”

Opvallend is dat de aankleuringstechniek die Burkhardt toepast om spike- en ander viraal eiwit aan te tonen elders nauwelijks lijkt te worden ingezet. De werkelijke oorzaak, virus of vaccinatie, kan dan niet worden vastgesteld. Recent verscheen in Duitsland een studie waarbij werd geconcludeerd dat bij een aantal onderzochte personen het onverwacht plotseling sterven het gevolg van de coronavaccinatie moest zijn, dit omdat het sterven binnen een maand na de vaccinatie plaatsvond en bij obductie geen andere reden gevonden kon worden. De aankleuringstechniek zoals Burkhardt die toepast, de zogenaamde immunohistologie, werd niet toegepast. Het is echter niet zo dat het bestaan ervan onbekend is. Burkhardt heeft eerdere, alarmerende, met de coronavaccinaties samenhangende bevindingen reeds in maart 2022 gedeeld in een tweetal parlementaire bijeenkomsten in Duitsland. Deze zijn op Youtube terug te zien.

Burkhardt ontving tot nu toe weefsels van ruim tachtig verdachte gevallen. Bij circa 80 procent van hen lijkt de vaccinatie betrokken bij hun overlijden. Een collega van Burkhardt, dr. Micheal Mörz, maakt ook gebruik van ‘immunohistologie’. Mörz publiceerde in juni 2022 een onderzoeksverslag over een overleden persoon met ernstige ontstekingen in de hersenen en het hart na een AstraZeneca- en twee Pfizer-prikken.
Volgens Weikl waren al deze gevolgen al in 2020 voorzien en is ook de medicijnautoriteit erover ingelicht, maar een reactie bleef uit. Weikl en Schiessler roepen op het verhaal van Stephan zoveel mogelijk te delen, in de hoop dat het helpt om wat zij noemen de vaccinatiewaanzin te stoppen

Microscoopbeeld rechterhartkamer Stephan. 1/3, linksonder, is voornamelijk littekenweefsel.
stephan schade 1
1: Hartweefsel met in het midden een bloedvat. Bruinkleuring voor spike-eiwit: ‘positief’.
2: Hartweefsel, controlekleuring voor ander viraal eiwit (nucleocapside): ‘negatief’.
stephan schade 2

stephan schade 3 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.