Nieuws Samen Leven

Burgerorganisaties gaan verkiezingen controleren

burgerorganisaties verkiezingen
Beeld: MKfotografie
💨

Ze hopen door hun actie het vertrouwen in het stemproces te vergroten​
Ze hopen door hun actie het vertrouwen in het stemproces te vergroten
Datum: 10 maart 2023
Samen Leven

Karel Beckman

Karel Beckman

Vier burgerinitiatieven die in coronatijd zijn opgestart, gaat samenwerken om de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart te controleren. Ze willen zeker weten dat er geen fraude kan plaatsvinden. Tegelijkertijd roepen zij iedereen op te gaan stemmen. “We willen het vertrouwen in het verkiezingsproces herstellen. Dit zijn zeer belangrijke verkiezingen, met name voor de samenstelling van de Eerste Kamer.”

Police for Freedom, Voorwaarheid (het voormalige Viruswaarheid), Samen voor Nederland en Ik, De Burger hebben de handen ineen geslagen. Zij gaan met behulp van hun achterban in heel Nederland controleren of de verkiezingen eerlijk verlopen. Hoe ze dat precies willen doen, maken ze nog niet bekend. Het zal onder meer gaan om activiteiten rond de stembureaus, maar ook om controle achteraf van de tellingen. Zij constateren een aantal ‘kwetsbare’ punten waarop fraude mogelijk is.

De organisaties gaan er daarbij niet bij voorbaat vanuit dat er fraude zal worden gepleegd, benadrukken zij. Ze hopen juist door hun actie het vertrouwen in het stemproces te vergroten. “Veel mensen gaan niet stemmen, omdat ze niet geloven dat het nog zin heeft. Wij hopen daarentegen dat mensen wél gaan stemmen”, zegt Dennis Spaanstra van Police for Freedom, een organisatie van (ex-)politiemensen die zich inzet voor vrijheid en grondrechten. “Wij vinden dat enorm belangrijk voor onze toekomst.”

Volgens woordvoerders van de vier organisaties zou niet-stemmen alleen zinvol zijn als heel veel mensen daar aan meedoen, zodat het systeem echt in de problemen zou komen. Zolang dat niet het geval is, kun je beter proberen invloed uit te oefenen via het stemproces, zeggen zij. “Deze verkiezingen worden heel belangrijk,” zegt Spaanstra. “De Eerste Kamer moet goedkeuring geven aan de wetten die in de Tweede Kamer worden gemaakt. Zo ligt nu de nieuwe Wet publieke gezondheid (Wpg) in de Eerste Kamer. Als die wordt aangenomen, is dat een enorme bedreiging voor onze vrijheid.”

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 hebben zeker onregelmatigheden plaatsgevonden, oordeelden zowel de Kiesraad als de Rechtbank van Amsterdam vorig jaar in een proces dat was aangespannen door vier Amsterdammers. Zij hadden gestemd op Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid, die zich kandidaat had gesteld voor de partij Lijst 30, maar hun stemmen waren niet meegeteld. De rechtbank nam zelfs het woord ‘ondemocratisch’ in de mond, maar verklaarde zichzelf niettemin ‘onbevoegd’ om de uitslag ongeldig te verklaren.

Meld je aan als Controleur om de uitslag van de verkiezingen te controleren via: https://controle-verkiezingen.nl/ 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.