Nieuws Mens en Macht

“Europese coronapas onverenigbaar met EU-verdrag en grondrechten”

eu grondwet en coronapas
Claudio Schwarz
💨

Wijziging grondwet vereist​
Wijziging grondwet vereist
Datum: 3 maart 2022
Mens en Macht

Vincent van Galen


Het digitale EU-Covid-certificaat, dat met een jaar verlengd dreigt te worden, is “onverenigbaar met het EU-verdrag waarop de Europese Unie is gegrondvest en met verschillende mensenrechten en vrijheden die vastgelegd zijn in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens”, zegt jurist Jeroen Pols.

De Europese Commissie heeft ­onlangs een verordening gepubliceerd waarin zij voorstelt de EU coronapas, die in juni 2021 werd ­ingevoerd “om het vrije verkeer van personen binnen de EU tijdens de Covid-19-pandemie weer mogelijk te maken”, te verlengen tot juni 2023. Het Covid-certificaat werd ingevoerd als tijdelijke maatregel, maar lijkt hiermee een permanent karakter te krijgen.

In de Tweede Kamer is onrust ontstaan over het voornemen van de Commissie. Op 22 februari stemde de Tweede Kamer in met de motie-Omtzigt die oproept tot het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud op invoering van de ‘Verordening voor het verlengen van het digitaal coronacertificaat’. Met dit voorbehoud vraagt het parlement de regering niet in te stemmen met het voorstel voordat hierover een debat heeft plaatsgevonden.

In het kader van de ‘coronabestrijding’ hebben EU-lidstaten onafhankelijk van elkaar gezondheidsmaatregelen getroffen die de uitoefening van het recht op vrij verkeer voor Europeanen belemmeren. Om het ‘vrije reizen te vergemakkelijken’ voerde de EU in juni 2021 één digitaal Europees systeem in dat de burgers voorziet in “wederzijds aanvaarde Covid-certificaten”. De EU heeft weliswaar beperkte beslissingsbevoegdheid op het gebied van gezondheid (alleen op nationaal niveau kunnen hierin doorslaggevende beslissingen worden genomen), maar ze is wel gemachtigd de geldigheid van het Covid-certificaat aan te passen. Zo zijn er per 1 februari 2022 nieuwe regels ingesteld, waarbij de lidstaten verplicht zijn certificaten te aanvaarden “voor een periode van 9 maanden na de toediening van de laatste dosis van de primaire vaccinatie”.

Dat betekent dat de EU (indirect) bepaalt of mensen mogen reizen of niet. Volgens jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid, dat rechtszaken voert tegen diverse coronamaatregelen, is dit een schending van het grondrecht vrij te kunnen reizen. Hij stelt dat daarvoor een grondwetswijziging is vereist, die in Nederland door een tweederde meerderheid van de Tweede Kamer moet worden aangenomen.

Volgens het Verdrag van de Europese Unie heeft iedereen met een geldig paspoort of ID-kaart uitreis- en inreisrechten. Aan die personen kan geen uitreisvisumplicht of soortgelijke formaliteit worden opgelegd. Dat maakt Covid-certificaten strijdig met het EU-verdrag, stelt Pols. Er zou hierop een uitzondering gemaakt kunnen worden in verband met de volksgezondheid, maar alléén als er aanwijzingen zijn van ernstige ziekte, die bovendien door medisch onderzoek ‘zonder systematisch karakter’ aangetoond moeten zijn. “Wat nu gaande is, is dat je je gezondheid moet bewijzen door middel van verplichte (systematische) medische handelingen. Dat is bovendien een inbreuk op de lichamelijke integriteit omdat je ertoe wordt gedwongen om te kunnen reizen”, aldus Pols.

“Vrij verkeer van personen is de hoeksteen van het EU-burgerschap. Vrij reizen is de kern van de EU”, zegt Pols. “Dat recht is er altijd geweest, maar het is aan banden gelegd in verband met de ‘coronaviruspandemie’. Corona is echter op zijn retour. Desondanks wil de Commissie het coronapaspoort verlengen en legitimeert dat met aanhoudende doemscenario’s.” Volgens de Europese Commissie waart het coronavirus nog in Europa rond. “Het is onmogelijk te voorspellen wat de gevolgen zijn als de besmettingen in de tweede helft van 2022 stijgen. Een verslechtering van de pandemische situatie als gevolg van de opkomst van nieuwe zorgwekkende SARS-CoV-2- varianten valt evenmin uit te sluiten”, zo valt te lezen in de Verordening.

Pols wijst op het gevaar dat het digitale Covid-certificaat zal worden uitgebreid met andere dan medische gegevens. De Europese Commissie presenteerde onlangs een plan “voor een gecoördineerde aanpak ten behoeve van een Europees kader voor digitale identiteit”. Daarin valt te lezen dat moet worden toegewerkt naar een “grensoverschrijdende erkenning van door de lidstaten voorziene elektronische identificatie (e-ID’s)”. De Verordening van de Commissie stelt bovendien expliciet dat het certificaat ook voor andere doeleinden gebruikt mag worden door de lidstaten. “Met de introductie van het digitale EU Covid-certificaat is een grote stap gemaakt richting een situatie waarbij vrijgekomen gegevens niet alleen zullen worden gebruikt om Covid te tracken, of voor het toekennen van certificaten, maar overal voor”, stelt Pols. “We worden onder de vlag van corona ondergebracht in een digitaal onderdrukkingssysteem.”World Economic Forum biedt burgers digitale hulp
Ook het World Economic Forum (WEF) heeft onlangs weer een lans gebroken voor een ‘digitale identiteit’ voor iedere wereldburger. De invloedrijke globalistische lobbyclub van politici en zakenmensen uit Davos publiceerde in februari een rapport, ‘Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries’, waarin wordt gesteld dat de digitale coronapas “een ongelooflijk hulpmiddel is gebleken voor de publieke gezondheid”. Net als de Europese Commissie wil het WEF voortbouwen op dit succes en de coronapas uitbouwen tot een alomvattende ‘digitale identiteit’. Daarbij geeft het WEF zelfs aan burgers te willen ‘helpen’ bij het beheren, interpreteren, selecteren en toepassen van de persoonlijke data. Dit zou kunnen gebeuren met behulp van digitale intermediairs, ofwel data-agenten. Deze door kunstmatige intelligentie gedreven virtuele entiteiten kunnen volgens het WEF keuzes maken voor burgers, bijvoorbeeld over een nieuwe verzekering of de juiste behandeling voor een schimmelteen. Doordat deze ‘agenten’ in de loop van de tijd zoveel informatie hebben verzameld, zijn ze beter in staat beslissingen te nemen dan de burger zelf, aldus het WEF.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.