Nieuws Geo-politiek

Machtsovername WHO faalt door verzet niet-westerse landen

who verdrag faalt
75e World Health Assembly | Jean-Guy Python / AFP
šŸ’Ø

Regering wil petitie van 70.000 mensen niet ontvangen​
Regering wil petitie van 70.000 mensen niet ontvangen
Datum: 5 juni 2022
Geo-politiek

Door Frankema


De poging van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om volledige zeggenschap te krijgen over het gezondheidsbeleid van alle 194 aangesloten lidstaten is vooralsnog mislukt. Nederland en andere westerse landen waren weliswaar bereid om hun soevereiniteit weg te geven aan de WHO, maar de meeste Afrikaanse landen en landen als Braziliƫ, Rusland, India, China en Iran weigerden te tekenen bij het kruisje.

Zoals eerder gemeld in De Andere Krant, boog de World Health Assembly, het besluitvormingsorgaan van de WHO, zich van 22 tot 28 mei in GenĆØve over een voorstel van de VS om ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de International Health Regulations, juridisch bindende voorschriften waar alle lidstaten zich aan moeten houden. De wijzigingen zouden onder meer tot gevolg hebben dat de WHO, die zwaar wordt gefinancierd door de farmaceutische industrie, eenzijdig een gezondheidsnoodtoestand (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) zou kunnen uitroepen en maatregelen als lockdowns zou kunnen uitvaardigen bij zelfs maar het vermoeden van een ontluikende infectieziekte.

OfficiĆ«le afgevaardigden van grote mogendheden als AustraliĆ«, het VK en de VS, spraken hun steun uit voor de wijzigingen, die ook door Nederland werden gesteund, en drongen er bij andere staten op aan samen met hen de soevereiniteit van hun land weg te geven. Het eerste teken dat het de globalisten niet voor de wind zou gaan, kwam echter op woensdag 25 mei, toevallig ook de Dag van Afrika. De vertegenwoordiger van Botswana kwam met een verklaring namens de 47 Afrikaansse leden, waarin stond dat zij collectief hun steun zouden onthouden aan de ā€œhervormingenā€, waarover veel Afrikaanse landen zich grote zorgen maakten.

Verscheidene andere landen, waaronder Braziliƫ, Rusland, India, China, Zuid-Afrika, Iran en Maleisiƫ, hadden ook hun bedenkingen bij de veranderingen en zouden deze evenmin steunen. Met name Braziliƫ zei dat het de WHO liever zou verlaten dan toe te staan dat zijn bevolking aan de nieuwe wijzigingen wordt onderworpen.

Uiteindelijk werden de WHO en haar medestanders gedwongen de wijzigingsvoorstellen in te trekken. Maar zij hebben het nog niet opgegeven. Op hun verzoek werd een nieuwe werkgroep bijeengeroepen om ā€œtechnische aanbevelingen te doen over de voorgestelde wijzigingenā€, die samen met een beoogd nieuw pandemieverdrag opnieuw zullen worden ingediend op de 77e bijeenkomst van de Algemene Vergadering Volksgezondheid in 2024.

De vraag is of tegen die tijd de VS hun eigen voorstellen nog zullen steunen. Republikeinse politici hebben inmiddels wetsvoorstellen ingediend die het Congres en de Senaat van de VS de bevoegdheid geven alle WHO-mandaten of -richtlijnen die in het kader van internationale overeenkomsten worden uitgevaardigd, terzijde te schuiven. EĆ©n wetsvoorstel, No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act genaamd, heeft 15 mede-indieners en werd in de Senaat ingediend door de Republikeinse senator Ron Johnson, die zei: ā€œOver de soevereiniteit van de Verenigde Staten valt niet te onderhandelen. Het is een nee, puntā€.

Ook in Nederland hebben de wijzigingsvoorstellen voor de nodig onrust gezorgd. Een petitie van de website Indepen haalde bijna 70.000 handtekeningen op, maar niemand van de regering wilde die in ontvangst nemen. Uiteindelijk deed Kamerlid Wybren van Haga dat maar namens de partijen BVNL, FVD, PVV en BBB.

Hoe de beslissing tot stand is gekomen dat Nederland iets zou gaan ondertekenen, en wat dat dan precies zou zijn, is in diepe nevelen gehuld. Het lijkt erop dat de verantwoordelijken in het geheim wilden doorpakken, net zoals ze eerder hebben gedaan met het Vaccine Action Plan van de WHO, met alle consequenties van dien. Maar dit keer is het niet gelukt, zoals minister Ernst Kuipers heeft bevestigd op een vraag van Caroline van der Plas van BBB.

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek Vaccinvrij ā€“ ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij. Op de website van Vaccinvrij vindt u uitgebreide informatie over de plannen van de WHO en hoe die samenhangen met plannen om een Europese digitale identiteit in te voeren. stichtingvaccinvrij.nl


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.




Ā©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.