Nieuws Opinie

Rechts-extremisme, volgens de AIVD

column pieter aivd
Alexei Maridashvili
💨

Kleden zich normaal en plegen geen aanslagen​
Kleden zich normaal en plegen geen aanslagen
Datum: 18 mei 2022
Opinie

Pieter Stuurman

Pieter Stuurman

Op 28 april publiceerde de AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst) haar jaarverslag 2021, met daarin de lijst van meest acute dreigingen. Jarenlang werd die aangevoerd door Jihadistisch terrorisme. Sinds vorig jaar hebben we een nieuwe nummer één in de AIVD hitparade: rechts-extremisme. Dit jaar is daar ‘rechts terrorisme’ aan toegevoegd. De AIVD vindt dat onze grootste bedreiging.

Wat deze ‘dreiging’ extra onheilspellend maakt, is dat de extremisten niet herkenbaar zijn: “Rechts-extremisten zorgen ervoor niet opvallend af te steken ten opzichte van de rest van de bevolking door bijvoorbeeld woordkeuze of kleding. Ook nemen ze publiekelijk afstand van geweld”. De AIVD geeft toe dat er nog geen rechts-terroristische aanslag heeft plaatsgevonden. Volgens de AIVD gedragen de extreemrechtse terroristen zich normaal, kleden ze zich normaal (“jasje-dasje”), communiceren ze normaal en plegen ze geen aanslagen. Ze lijken dus nogal op normale Nederlanders.

Iedereen die zich normaal gedraagt en kleedt en daarnaast ook geweld afwijst, kan dus een rechts-extremist en zelfs een potentiële terrorist zijn. Voor gewone stervelingen zijn deze doodenge mensen niet herkenbaar. Gelukkig beschikt de AIVD over bovennormale gaven. Maar de helderziendheid van AIVD gaat nog verder. Niet alleen zijn ze op de hoogte van de onzichtbare intenties van de rechts-extremisten, de dienst weet zelfs waarop ze hopen: “Rechts-extremisten juichen chaos toe en praten geweld goed, in de hoop op werkelijke, gewelddadige omwenteling in Nederland”. “Door anderen hun rechten te ontzeggen, dreigen ze de rechtsorde te ondermijnen. Dat legt een basis voor de gewenste chaos, haat en geweld”. Niet misselijk dus.

Daarnaast legt de AIVD een direct verband met het protest tegen de coronamaatregelen, dat “radicaliseerde in gewelddadig anti-overheidsextremisme”. Wie bezwaar maakt tegen het volslagen onlogische, vrijheidsvernietigende, destructieve, extreme en ongrondwettelijke coronabeleid, is dus een anti-overheidsextremist. En dus extreemrechts, gewelddadig en ook nog eens een potentiële terrorist. Dat er bij veruit de meeste coronaprotesten geen spoor van geweld te bekennen viel vanuit de deelnemers, maar dat excessief overheidsgeweld naar de demonstranten door politie en ME zelfs de internationale pers haalde, blijft onvermeld.

“Dat anti-overheidsextremisten radicaler zijn gaan denken en handelen komt doordat ze daartoe werden opgezweept door aanjagers: aansprekende complotdenkers en critici van het coronabeleid, met eigen mediakanalen. In uitzendingen, op websites en in tijdschriften schilderen ze politici af als het nieuwe ‘kwaad’. Ze laten het klinken alsof het begrijpelijk of zelfs goed is dat mensen in reactie daarop geweld zouden gebruiken”, aldus de AIVD, die geen namen noemt. Maar het mag duidelijk zijn dat hiermee ook De Andere Krant (samen met Gezond Verstand zo’n beetje het enige overheidskritische blad) bedoeld wordt. Het kan natuurlijk zo zijn dat ik het heb gemist, maar naar mijn waarneming heb ik in beide publicaties nog nergens een oproep, of zelfs een vergoelijking van enige vorm van geweld kunnen lezen. Terwijl ik toch vanaf het begin bij beide publicaties betrokken ben geweest. Om het beeld van verdachtmaking te completeren, maakt de AIVD ook melding van de initiatieven die onder invloed van het coronabeleid zijn ontstaan: “Sommige anti-overheidsextremisten en -activisten trekken zich ondertussen terug in een eigen parallelle samenleving”. Eng hoor…

Dus iedereen die kritisch is op het extreme overheidsbeleid en een oplossing zoekt, kan anti-overheidsextremist genoemd worden, die “anderen hun rechten ontzeggen en de rechtsorde ondermijnen”. Dat diezelfde overheid zich precies aan deze dingen schuldig gemaakt heeft, doet er kennelijk niet toe. Want nooit eerder in de naoorlogse geschiedenis heeft een overheid de grondwet en de grondrechten van burgers in vergelijkbare mate met voeten getreden, en heeft de rechterlijke macht stelselmatig de andere kant op gekeken. 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.