Reddingsmissie of kinderhandel?

Kinderhandel-of-reddingsmissie-Oekraine
💨

Adoptie van gehandicapte Oekraïense kinderen​
Adoptie van gehandicapte Oekraïense kinderen
Datum: 15 november 2023
Georganiseerd misbruik

Ella Ster

Ella Ster

Vele tienduizenden kinderen zijn sinds de Russische invasie in februari 2022 ter adoptie naar de VS gebracht. De kinderen zouden op deze manier worden beschermd. Maar sommige van de organisaties die zich met deze adoptie bezighouden zijn uiterst schimmig. Ze zijn betrokken bij financiële schandalen en hebben nauwe banden met Amerikaanse militaire instanties die zich bezighouden met medisch onderzoek.


Rusland wordt door het Westen regelmatig beschuldigd van het ontvoeren van kinderen uit de bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de Russische regering brengen ze juist kinderen in veiligheid. Veel minder bekend is dat ook Amerikaanse organisaties zich bezighouden met de verplaatsing van kinderen, vanuit Oekraïne naar de VS. Kwetsbare kinderen, bijvoorbeeld lichamelijk gehandicapte of seksueel misbruikte kinderen uit weeshuizen, worden ter adoptie naar de VS gebracht. Twee Amerikaanse liefdadigheidsinstellingen die zich hiermee bezig houden, en hiervoor miljoenen aan donaties hebben ingezameld, zijn Exitus1 en Operation Underground Railroad (OUR). Die laatste is opgericht door Tim Ballard, de hoofdpersoon in de inmiddels beroemde film Sound of Freedom, waarin kindermisbruik aan de kaak wordt gesteld. Een andere actieve organisatie is het in Californië geregistreerde Next North Inc., die zegt samen te werken met officiële instanties in Oekraïne.


Nep-­adoptiegezinnen

Het gaat om omvangrijke missies. OUR meldt in zijn jaarverslag van 2022 dat het in dat jaar meer dan 54.000 kinderen en verzorgers zou hebben “geëvacueerd” die “het risico liepen in handen te vallen van kinderhandelaren”. Hoeveel kinderen de andere organisaties naar de VS hebben gebracht is onduidelijk. Maar er zijn vragen te stellen bij het lot van deze kinderen. Worden ze echt gered of worden ze voor andere doeleinden gebruikt? Volgens een artikel op de website FrontNieuws van 20 juli 2023 door Eric de Boer (een pseudoniem?)2, die zichzelf burgerjournalist noemt, zijn er “aanwijzingen dat nep-­adoptiegezinnen worden opgezet om op legale wijze kinderen met genetische afwijkingen naar de VS te brengen. Sommige van deze adoptiegezinnen zijn verbonden aan medische instellingen die zich bezighouden met de studie van genetische ziekten en ook werken aan het maken van medicijnen.”


Klokkenluider Exitus lekt documenten

Het zijn zware aantijgingen, maar De Boer beschikt over gelekte correspondentie van Exitus, die hij ook met De Andere Krant heeft gedeeld en die nogal wat vragen oproept. Ook ons eigen nader onderzoek levert de nodige verdachte feiten op. Uit de gelekte Exitus-documenten blijkt dat het heel lastig is te achterhalen waar de kinderen werkelijk naar toe zijn gegaan. Zo lijken er valse adoptieadressen te zijn geregistreerd. Bijvoorbeeld bij het adoptiegezin Key, die maar liefst vier gehandicapte kinderen wilde adopteren, stonden dezelfde adressen en telefoonnummers vermeld, waarbij alleen het laatste cijfer verschilde. De adressen bestaan niet echt, maar de straatnaam leidt naar een vinexlocatie in Texas, waarbij uitgerekend de opgegeven locatie in Google maps vervaagd is. 3


Medisch onderzoek in Oekraïne

Bij het adoptiegezin van Holly Hildebrant 4 staat het Geisinger-ziekenhuis in Danville (Pennsylvania) vermeld als de locatie van het adoptiegezin. Dit ziekenhuis is betrokken bij diverse genetische onderzoeksprogramma’s, zoals MyCode, met als doel verbanden te identificeren tussen gencombinaties en risicofactoren voor bepaalde ziekten. Het ziekenhuis werkt samen met het bio­techbedrijf Regeneron Pharmaceuticals, dat in een investeringsrapport over het tweede kwartaal van 2023 schrijft dat “het conflict tussen Rusland en Oekraïne” een “nadelige invloed heeft om bepaalde klinische studies (in Oekraïne) adequaat uit te voeren” en ze gedwongen kunnen zijn “de relevante studies in andere landen uit te voeren”.5


Arrestatie CEO Exitus

Dat er met Exitus het nodige mis is, werd bevestigd na het verschijnen van het artikel van De Boer. Op 16 september 2023 werd oprichtster Candace Rivera gearresteerd wegens fraude, diefstal en valsheid in geschrifte, waaronder identiteitsfraude en het gebruik van valse paspoorten. 6 Ze zou zich onterecht hebben voorgedaan als verpleegkundige of arts om meer donaties te werven. Ze gebruikte een deel van het geld voor persoonlijke uitgaven, zoals huizen, appartementen, auto’s en reizen. Volgens het arrestatiebevel heeft Exitus sinds de oprichting in drie jaar tijd meer dan 1,6 miljoen dollar opgehaald.7


Tim Ballard verlaat OUR na beschuldigingen

Ook de organisatie Operation Underground Railroad (OUR) is in opspraak geraakt, nadat Tim Ballard door voormalige vrouwelijke OUR-medewerkers is beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag. 8 Ballard ontkent de beschuldigingen, maar heeft OUR inmiddels verlaten. Hij is net als Rivera afkomstig uit de Mormoonse gemeenschap in Salt Lake City en heeft OUR opgericht met als missie seksuele uitbuiting en kinderhandel tegen te gaan. OUR claimt betrokken te zijn geweest bij een grote evacuatie-operatie om vrouwen en kinderen uit Oekraïne te halen. “De fondsen van OUR werden door All Hands and Hearts gebruikt om een busje en een ambulance aan te schaffen (...). Tot nu toe zijn meer dan 54.000 kinderen en verzorgers geëvacueerd”, staat in hun jaarverslag van 2022.9


24 miljoen dollar aan donaties

Maar volgens medewerkers is OUR slechts “een doorgeefluik” en “doet niet echt de reddingen, doet niet echt de nazorg, ze financieren slechts, maar vertellen dat niet aan de donateurs”. Een onderzoek naar mogelijke onrechtmatigheden heeft niet tot vervolging geleid. Voormalig FBI-agent Greg Rogers zegt dat de bestrijding van kinderhandel “een verdienmodel is en een zeer succesvolle manier om fondsen te werven”. OUR noemt hij “een heel succesvolle onderneming om geld in te zamelen”.10 De organisatie heeft een jaarlijkse opbrengst van bijna 24 miljoen dollar met in 2022 een jaarinkomen van ruim een half miljoen voor CEO Ballard.


Militairen en medisch personeel

De Boer stelt verder dat ook onderdelen van het Amerikaanse leger betrokken zijn bij de “evacuatie” van de Oekraïense kinderen. De Boer schrijft: “Particuliere sponsors sparen kosten noch moeite om Oekraïense kinderen met genetische aandoeningen naar de VS te brengen. Elke operatie wordt zorgvuldig gepland, er zijn huursoldaten van private militaire bedrijven en medisch personeel van de non-­profitorganisatie Global Surgical and Medical Support Group (GSMSG) bij betrokken. Zelfs functionarissen uit de Verenigde Staten zijn betrokken bij geheime operaties en helpen bussen met kinderen ongehinderd over de Oekraïense grens naar Polen en Roemenië te vervoeren.”11


Johnna May Holeman’s militaire en chemische achtergrond

Het hoofd van deze geheime operaties is volgens De Boer de uitvoerend directeur van de Amerikaanse non-profitorganisatie Next North Inc., Johnna May Holeman. Uit haar correspondentie blijkt dat één zo’n operatie vele tonnen kost. 12 Het is een raadsel hoe een schimmige organisatie als Next North, met 461 volgers op Facebook, inactieve social mediakanalen en geen contactgegevens op haar website, zoveel geld kan ophalen. (Wij hebben Holeman per e-mail vragen gesteld, maar geen antwoord gekregen.)

Holeman, die scheikunde studeerde aan de University of California, is hoe dan ook een dame met vele petten op. Zij correspondeert namens de non-profitorganisatie Aviation Without Borders, die zich bezig zegt te houden met reddingsoperaties. Zij is oprichter van het bedrijf Noetic International, een consultancy voor de energiesector.13 Noetic richt zich onder andere op de “productie van waterstof, hoogwaardig grafeen en nieuwe materialen, om bewakings– en genezingsplatforms universeel van energie te voorzien, te beveiligen en te versterken”.14 Ondanks de omschrijving van Noetics grootschalige ambities en vier (internationale) locaties, werkt er slechts één medewerker. Deze is lid van de raad van bestuur, runt de vestiging in Wenen, heeft een militaire achtergrond, en werkte tien jaar voor de CIA, blijkt uit zijn Linkedin-profiel.15 Noetic is daarnaast geassocieerd met de International RFID Business Association, een handelsvereniging voor bedrijven die RFID- en RTLS-technologieën in hun onderneming willen implementeren. RFID staat voor radio-frequency identification, een technologie om op afstand objecten en levende wezens met RFID-tags te kunnen uitlezen. Noetic wordt door de Indiase website Greatgameindia.com aangemerkt als leverancier van witte fosfor aan Oekraïne. Het gebruik van witte-fosforgranaten tegen burgers is internationaal verboden.


Schimmige brievenbusfirma’s

Een verdere speurtocht naar de achtergrond van Johnna Holeman leidt naar een spoor van schimmige non-profitorganisaties en brieven­busfirma’s, vaak gevestigd op hetzelfde adres in Cheyenne, Wyoming, volgens Reuters “een geheim zakenparadijs” voor duizenden ‘lege’ bedrijven (‘shell’ companies), papieren entiteiten, om zo “hun kapitaal te kunnen verbergen” en “te verbergen wie ze zijn en wat ze doen”.

Een van die bedrijven die in het oog springt is Paladin Forces, met een omzet van 1 tot 5 miljoen dollar, dat Johnna Holeman heeft opgericht met naamgenoot John F. Holeman, of wellicht heeft ze deze naam als alias gebruikt. 16 John Holeman is “een chemisch ingenieur met onderzoekservaring in polymeren op basis van grafeenoxide”. Hij was bovendien pantserofficier in het Amerikaanse leger. Johnna M. Holeman is ook eigenaar van het bedrijf IntelAbility dat zich onder andere bezighoudt met sensoren en algoritme-optimalisatie. Het bedrijf heeft hetzelfde adres als haar brievenbusfirma’s Intelligent Decisions Inc en Noetic.17


Rookgordijnen

Hoe komt het dat iemand met een achtergrond in chemie en grafeen(oxide) en connecties met de biotech, hightech, militaire en inlichtingenwereld een centrale rol speelt in het evacueren van zwaar gehandicapte kinderen uit Oekraïne, maar haar eigen bedrijfsactiviteiten en netwerkconnecties verbergt achter een rookgordijn van brievenbusfirma’s?

De betrokkenheid van de Holemans bij “hoogwaardig grafeen” en “polymeren op basis van grafeenoxide” én hun militaire connecties roepen vragen op of de ­Oekraïense weeskinderen een rol spelen bij medische experimenten met het toepassen van hydrogel. Grafeen en grafeenderivaten zoals grafeenoxide zijn verwerkt in hydrogels om de eigenschappen van medicijnen te verbeteren, zoals mechanische sterkte, elektrische geleiding en de afgifte. Ze zijn geschikt voor verschillende biomedische toepassingen, waaronder vaccins.18-24


Medische experimenten weeskinderen

Dat kinderen worden misbruikt voor experimenten en onderzoek naar medicijnen is niet zo ver gezocht als het misschien lijkt. Uit het verleden zijn vele voorbeelden bekend van onethisch medisch onderzoek met kinderen door de farmaceutische industrie. Zo hebben de National Institutes of Health (NIH), de Amerikaanse overheidsinstantie verantwoordelijk voor verdeling van het leeuwendeel van de farmaceutische onderzoeksgelden in de VS, zich onder leiding van de vorig jaar gepensioneerde gezondheidspaus, Antony Fauci, in het verleden schuldig gemaakt aan experimenten op weerloze New Yorkse weeskinderen. Dit is onder meer beschreven door Robert F. Kennedy jr. in zijn boek The Real Anthony Fauci uit 2021 (in het Nederlands vertaald als ‘De gevaarlijkste dokter op aarde’).25


Valse adoptieadressen

De werkwijze rond de adopties van ­Oekraïense kinderen toont ook overeenkomsten met de handel in kinderen uit Guatemala, waarover klokkenluider Tara Rodas onlangs een getuigenis heeft afgelegd in het Amerikaanse Congres. Hierbij zou het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid (Department of Health and Human Services) betrokken zijn en werden valse adoptie-adressen opgegeven.26


Lot van Oekraïense kinderen blijft verontrustend

Uit de interne correspondentie van Exitus blijkt dat de adoptiekinderen vaak in hele slechte toestand verkeren. Ze zijn gehandicapt, ziek, ondervoed, soms seksueel misbruikt en verslaafd aan medicatie. Een verpleegkundige van Exitus schrijft dat voor de geëvacueerde kinderen een “agressieve medische behandeling wordt aanbevolen”.27


BuZa: “Rusland maakt zich schuldig aan ontvoeren van kinderen”

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) deelde halverwege september een bericht waarin staat dat “Sinds de grootschalige invasie van Oekraïne heeft Rusland duizenden Oekraïense kinderen ontvoerd uit Oekraïne. Daarmee probeert Rusland de kinderen hun Oekraïense familie, identiteit, taal en cultuur te ontnemen”.28 Verwezen wordt naar een site genaamd Children of War, dat inschattingen maakt over het aantal kindslachtoffers “als gevolg van actieve vijandelijkheden en de tijdelijke bezetting van een deel van Oekraïens grondgebied”.29 Het Internationaal Strafhof in Den Haag vaardigde op 17 maart 2023 een arrestatiebevel uit tegen president Poetin en de Russische commissaris voor kinderrechten Maria Lvova-Belova, vanwege “de deportatie van Oekraïense kinderen”.
De Russische overheid heeft op haar beurt juist een parlementaire commissie opgericht “om de criminele acties van het regime in Kiev tegen kinderen te onderzoeken”. Vicevoorzitter van de commissie, Anna Kuznetsova, stelde onlangs dat in Oekraïne documenten gevonden zijn “voor de verkoop van weeskinderen” die waren geregistreerd “voor de verkoop van organen”. Ze voegde toe dat “Oekraïne 7 procent van het budget, ongeveer 2 miljard dollar, verkrijgt uit de winst door de orgaanhandel op de zwarte markt”.30 De Russische regering reageerde eerder dit jaar woest op het besluit van het Internationaal Strafhof. Maria Lvova-Belova is ‘kinderombudsvrouw’ en een geliefde media-persoonlijkheid die in Rusland wordt gezien als een vrouw voor wie het belang van het kind vooropstaat, en als een redder van door oorlogsgeweld bedreigde Oekraïense wezen.

De Andere Krant vroeg aan het ministerie of ze ook op de hoogte is de evacuatiemissies vanuit Oekraïne naar Amerika door organisaties zoals Exitus en Operation Underground Railroad, maar kreeg geen antwoord vanuit Den Haag.Bronnen en voetnoten


 1. Exitus: Project Ukraine

 2. Frontnieuws: ‘Waar verdwijnen de kinderen naar toe?’

 3. Valse adoptie-adressen: De familie Key staat geregistreerd voor de adoptie van vier gehandicapte kinderen. De adressen Strada CV Benbrook, Fort Worth in Texas met de huisnummers 6120 t/m 6123 bestaan niet, maar het huis (met brievenbusadressen?) op die locatie is in Google vervaagd.

  Valse-adoptie-adressen

 4. Adoptiegezin van Holly Hildebrant Braddock

  Holly_Hildebrant_Geisinger_hospital

 5. Investeringsrapport Regeneron Pharmaceuticals

 6. Candace Rivera (aka Candace Lierd) blijft in voorarrest.

  Tweet_Candace_Rivera_Exitus_bail

 7. Identiteitsfaude CEO Exitus.

 8. Beschuldigingen Tim Ballard

 9. Jaarverslagen Operation Underground Railroad

 10. Interview van voormalig FBI-agent Greg Rogers in een uitzending van How-to-heretic over kinderhandel.

 11. Brief vanuit Aviation without Borders van Johnna M. Holeman, die schrijft: “The men we are using are also those who have served and will continue to work with us in Afghanistan”. Aviation without Borders is een liefdadigheidsorganisatie die vliegtuigen en piloten inzet bij reddingsoperaties.

  Aviation-without-borders_Johnna-Holeman_operation_Ukraine

 12. Correspondentie van Johnna M. Holemanop briefpapier van Aviation without Borders met kostenberekening dat de evacuatiemissie met twee bussen $264.000 per week kost.

 13. Linkedin-profiel Johnna M. Holeman

 14. Noetic International

 15. Linkedin-profiel John Alan Irvin

 16. Paladin Forces

 17. IntelAbility een shellholding ingeschreven op hetzelfde adres als Intelligent Decisions Inc.

 18. Military-Funded Biosensor Could Be the Future of Pandemic Detection

 19. Preparation, Properties, and Applications of Graphene-Based Hydrogels

 20. Graphene-based neurotechnologies for advanced neural interfaces

 21. Hydrogels for RNA delivery

 22. High-Performance Multi-Dynamic Bond Cross-Linked Hydrogel with Spatiotemporal siRNA Delivery for Gene–Cell Combination Therapy of Intervertebral Disc Degeneration

 23. Graphene oxide-incorporated hydrogels for biomedical applications

 24. Simon Brewer, eveneens afkomstig uit Salt Lake City, is sinds 2021 financieel directeur van OUR . Hij was eerder financieel directeur van het medische bedrijf Predictive Technology Group, Inc. Dit bedrijf houdt zich bezig met genoomdiagnostiek en noemt zichzelf een leider in het gebruik van data-analyse voor ziektedetectie.

 25. Medische experimenten op weeskinderen onder leiding van Anthony Fauci

 26. Kinderhandel met betrokkenheid van het ministerie HHS, onthuld door klokkenluider Tara Rodas, die getuigde in het Amerikaanse Congres en vertelde dat valse adoptie-adressen of -ouders werden geregistreerd.

 27. Brief van verpleegkundige Marielle Combs, een Exitus-medewerker, waaruit de slechte medische conditie van de gehandicapte kinderen blijkt.

  Exitus_Marielle-Combs

 28. Minister Bruins Slot in gesprek met door Rusland ontvoerde kinderen uit Oekraïne

 29. Children of War

 30. Twitterbericht met video van Anna Kuznetsova. Uitspraak van Kuznetsova in artikel op de website van de Russische Duma-overheid: “Today there is a transplantology in Ukraine, and this network is $ 2 billion. This is 7% of the budget revenues of Ukraine.”

 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.