Nieuws De Andere Krant

Tijd voor gezonde energie en positieve emoties

zomerspecial
Illustratie: van de beeldredactie
💨

Zomerspecial​
Zomerspecial
Datum: 12 augustus 2023
De Andere Krant

Van de redactie


Sinds het verschijnen van het eerste nummer van onze weekeditie, in oktober 2021, hebben wij vele interviews gedaan met bijzondere denkers, die je in de reguliere media niet snel zult tegenkomen. Het uitgangspunt was vaak: hoe kon het zo misgaan, vanaf maart 2020? Hoe zijn we zo abrupt in een dictatuur beland en waarom is de grote massa hier gehoorzaam in meegegaan?

Een aantal denkers die we spraken maakte ons duidelijk dat de wortels van de huidige maatschappelijke crisis dieper liggen dan vaak wordt beseft. Zij voeren die terug op het materialistische, rationalistische mensbeeld dat onze samenleving in zijn greep heeft gekregen. Dat heeft mensen losgeslagen van hun morele fundamenten en gevoelig gemaakt voor propaganda en manipulatie.

“De moraal is veranderd”, zei Joris van Rossum, auteur van een nieuw boek over Schopenhauer. “Je ziet een atomisering van de samenleving, een zelfzuchtigheid terwijl juist het identificeren met de ander en naastenliefde belangrijk zijn voor een stabiele, gezonde samenleving.”

“Rationaliteit is een goede zaak”, verklaarde psycholoog Mattias Desmet, “maar moet overstegen worden. Alle grote wetenschappers wisten dat je anders in radicale irrationaliteit terechtkomt. In alle grote mystieke en religieuze tradities wist men dit.”

Als zij gelijk hebben, dan moeten we, om de crisis te overwinnen, werken aan een nieuw mensbeeld. Hoe? “De mens is op zoek naar de ziel. Wat daarbij ontwikkeld zou moeten worden, is het zelfstandige denken”, vertelde filosoof en arts Mieke Mosmuller. “Leer denken”, adviseerde zij. “Daarvoor is liefde nodig voor de ander en het andere. Er komt een proces op gang waarbij je jezelf moet overwinnen.”

Bewustzijnsdeskundige Jan Storms had ook een belangrijke raad. “Laat je niet verleiden tot negatieve emoties, want daarmee speel je de tegenkrachten in de hand”, zei hij. “Ongezonde energie wordt gevoed door boosheid en verontwaardiging, terwijl de positieve krachten worden gevoed door inzicht en helderheid.” Volgens Storms kun je, “gevestigd in het zelf, voorbij de dualiteit van geest en hart, tot actie komen. Dat is de spirituele opdracht. Sta op en vecht.”

In dit speciale zomernummer laten wij sommige van hun ideeën opnieuw de revue passeren en hopen wij u met boeiende én luchtige artikelen van gezonde energie en positieve emoties te voorzien. Veel leesplezier!


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.