Nieuws Vaccinatieschade

Witwasoperatie oversterfte

witwasoperatie oversterfte 2
💹

Golf van kritiek op CBS/RIVM-rapportages oversterfte​
Golf van kritiek op CBS/RIVM-rapportages oversterfte
Datum: 16 december 2023
Vaccinatieschade

Toine de Graaf

Toine de Graaf

Op 11 december kwamen CBS en RIVM naar buiten met rapportages die de coronavaccins vrijpleiten van de oversterfte. In de dagen daarna barstte op sociale media een golf van kritiek los. Artsen en wetenschappers fileren het onderzoek en de resultaten. Tegenover De Andere Krant laat immunoloog professor Theo Schetters weten: “Deze analyse van de oversterfte is een diskwalificatie van de betrokken instituten. Er zijn beginnersfouten gemaakt”.

“Geheimzinnige oversterfte na corona steeds minder mysterieus – aan de vaccins lag het zeker niet”, kopte de Volkskrant op 11 december. Waar het dan wel aan lag? Onder meer aan valpartijen. Zo schrijft het CBS in de conclusies van haar rapport: “Het aantal overlijdens aan covid-19 nam af in 2022. In 2022 is voornamelijk het aantal overledenen aan niet-natuurlijke doodsoorzaken (vooral accidentele vallen) boven het verwachte niveau en eind 2022 ziekten van de ademhalingsorganen”.1 Het RIVM meldt stellig: “Het onderzoek bevestigt opnieuw dat vaccinatie tegen covid de kans op overlijden verkleint. Internatio­nale studies laten dezelfde resultaten zien. Het RIVM en het Centraal Bureau voor de Statistiek werken allebei aan dit onderwerp. Aanleiding hiervoor was een motie van de Tweede Kamer om meer onderzoek te doen naar extra sterfgevallen in de coronajaren.2

NRC kopte diezelfde ochtend: “Oversterfte kwam niet door coronaprik”. Waarna de krant vervolgde: “Nog geen twintig mensen stierven mogelijk door complicaties na de coronavaccinatie. Na iedere vaccinatie was de kans op sterfte lager dan daarvoor.” Bij het getal “twintig” wreven kritische lezers zich eens goed door de ogen. In april 2021 – na drie maanden vaccineren – had bijwerkingencentrum Lareb toch al 257 meldingen binnen van sterfgevallen na coronavaccinatie?3 Waar waren die dan gebleven? Volgens Lareb overleed zo’n 60 procent van hen binnen Ă©Ă©n week na een prik, en 74 procent binnen twee weken.

Beide krantenartikelen waren gebaseerd op de nieuwe rapportages van CBS en RIVM. Bladerend door het CBS-rapport valt het kwartje. Want iemand die overleed na de eerste prik, telt voor het CBS als “ongevaccineerd”. Ook als een persoon stierf binnen twee weken na de tweede prik. Dit betekent concreet dat mensen in de periode tussen de eerste prik tot twee weken na de tweede prik (39 tot 49 dagen) golden als “ongevaccineerd”. En als zodanig de statistieken in gingen bij overlijden.

Voor de volledigheid deed het CBS nog wel een “extra analyse”, zonder wachttijd voor het verkrijgen van de status “volledig gevaccineerd”. Maar waarbij Ă©Ă©n prik nog steeds de status “ongevaccineerd” gaf. Terwijl het Lareb-rapport leert dat een ruime meerderheid van de 257 ­gemelde sterfgevallen overleed na Ă©Ă©n prik. Volgens het CBS leverde de extra analyse “vergelijkbare resultaten” op als de analyse met wachttijd, zo leert paragraaf 3.3.3. En met die opmerking moeten we het dan doen, want de analyse zelf is niet terug te vinden in het rapport.

En zo is er wel meer niet terug te vinden. “De studie geeft geen enkele informatie over de groepen die met elkaar zijn vergeleken”, verzucht bijvoorbeeld hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester op LinkedIn.4 “Waarom zijn die groepen vergelijkbaar en zo niet, hoe precies is daarvoor gecorrigeerd? We weten het niet.” Het is slechts Ă©Ă©n van de kritiekpunten van Meester, die verder meldt: “Het onderzoek ging kennelijk over een periode van acht weken na de prik. Dat zegt dus werkelijk vrijwel niets over de oorzaken van de oversterfte die al jaren aanhoudt. Overlijden als gevolg van het vaccin kan ook veel later plaatsvinden, en dat maakt het precies zo ongelooflijk ingewikkeld. (
) De claim in NRC dat er maximaal 20 mensen aan het vaccin zijn overleden vind ik schokkend. De doodsoorzakenregistratie in Nederland laat zo’n conclusie helemaal niet toe.”

Een ander kritiekpunt dat Meester benoemt, is het zogenaamde healthy vaccinee-effect. Dit houdt in dat de groep gevaccineerden gezonder was dan de groep ongevaccineerden, en ze dus niet goed te vergelijken zijn. Dit is af te leiden uit deze passage van het RIVM, dat over haar eigen onderzoek meldt: “Hieruit blijkt ook dat mensen in de acht weken na elke herhaalprik geen grotere kans hadden om te overlijden aan andere oorzaken dan corona. We zagen zelfs dat zij een minder grote kans hadden om aan andere oorzaken dan corona te overlijden dan mensen die de boostervaccinatie niet haalden.” Jan B. Hommel, alias neuroloog Jan Bonte, meldt op X dat dit een “ijzersterke aanwijzing” is dat sprake was van het healthy vaccinee-effect.5

Ook immunoloog professor Theo Schetters is verbaasd, zo laat hij weten aan De Andere Krant: “Deze analyse van de oversterfte is een diskwalificatie van de betrokken instituten. Er zijn beginnersfouten gemaakt, zoals het negeren van het healthy vaccinee-effect. De gezondheidstoestand van een persoon bepaalt mede of hij/zij een vaccinatie neemt of niet. Als men bepaalde kwetsbare personen liever niet vaccineert omdat de reactie na vaccinatie mogelijk te veel kan zijn, dan is als gevolg de overlijdenskans in de groep die niet gevaccineerd wordt sowieso al groter dan in de groep die wel gevaccineerd wordt. Daar is achteraf moeilijk voor te corrigeren. Het beste bewijs komt van gecontroleerde studies waarin een deel van de personen (bepaald door loting) wel het vaccin krijgt en een ander deel niet. Helaas zijn deze studies voortijdig afgebroken.”

Schetters heeft meer kritiek: “Men rekent mensen die een corona-infectie gehad hebben en vervolgens Ă©Ă©n of meerdere vaccinaties hebben genomen, óók tot de groep gevaccineerde personen. We weten dat de verbeterde weerstand na natuurlijke infectie beter is dan de weerstand die opgebouwd is na vaccinaties. Door deze groep bij de gevaccineerde personen te rekenen, wordt de effectiviteit van vaccinatie overschat omdat de weerstand voor het belangrijkste deel bepaald wordt door de voorafgaande natuurlijke infectie. Maar het belangrijkste is misschien wel de conclusie dat de vaccins veilig zijn en niet bijgedragen hebben aan oversterfte. Er is geen voldoende wetenschappelijke basis die deze uitspraak rechtvaardigt. Dat doet groot onrecht aan mensen die serieuze schade hebben opgelopen door vaccinatie. Er zijn bijvoorbeeld meer dan achthonderd personen met vaccinatieschade geregistreerd bij C-support. En het doet ook onrecht aan de nabestaanden van mensen die vroegtijdig zijn overleden als gevolg van vaccinatie.”

Voor Schetters is helder wat moet gebeuren: “Zeker gezien de recente onthullingen uit Nieuw-Zeeland en de aanhoudende alarmsignalen – zoals sterfte geassocieerd met vaccinatiecampagnes, oversterfte en ondergeboorte – is een grondig, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek van alle relevante, beschikbare gegevens van het hoogste belang. Het past daarbij niet dat gecompromitteerde partijen inspraak hebben in de beslissing welke data voor wie beschikbaar gemaakt worden.”

En met die laatste opmerking raakt hij aan een gevoelig punt, dat intussen is aangestipt door medisch en ethisch adviseur dr. Wendy Mittemeijer. Op LinkedIn spreekt ze van “de grote witwasoperatie oversterfte”.6 Ze vervolgt, met verwijzing naar Wob-onderzoeker DaniĂ«l van der Tuin: “CBS claimt dat de oversterfte niet door de vaccins komt, terwijl je die conclusie niet kan trekken. Uit Wob-­documenten blijkt dat de hoogste baas van het CBS vanaf het begin op het hoogste niveau betrokken was bij OMT, vaccininkoop en coronabeleid. Vraag is dus of onder de paraplu van het CBS rapportages van coronadoden en onderzoek naar (oorzaken van) oversterfte zuiver kunnen verlopen. Wat denk jij?” 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.