Nieuws Mens en Macht

WRR adviseert stringente corona­maatregelen maar weet niet of ze werken

wrr adviseert
engin akyurt
💨

Regering weigert coronamaatregelen te evalueren​
Regering weigert coronamaatregelen te evalueren
Datum: 11 september 2022
Mens en Macht

Joris Baas, Karel Beckman


De regering weigert haar coronamaatregelen te evalueren. De adviesorganen van diezelfde overheid baseren er vervolgens wel hun adviezen op: de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt in een adviesrapport een hele reeks aan maatregelen voor, waaronder zelfs een vaccinatieplicht, maar heeft de kosten en baten ervan niet onderzocht.

Dat is op zijn zachtst gezegd merkwaardig, want er is de afgelopen twee jaar een enorme hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit én de nevenschade van de lockdowns en maatregelen als coronatoegangsbewijzen, mondkapverplichtingen en afstand houden. In een overzichtsartikel dat vorig jaar november al is gepubliceerd door het Brownstone Institute in de Verenigde Staten worden 400 onderzoeken genoemd waaruit blijkt dat lockdowns, mondkapjes, schoolsluitingen en andere coronamaatregelen niet hebben gewerkt tegen het verminderen van besmettingen of het voorkomen van ziekenhuisopnamen of overlijdens.

Professor dr. Michaéla Schippers, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, publiceerde al in mei 2020 een artikel waarin ze de vele ernstige nadelen van de lockdowns in kaart bracht. In juni 2022 publiceerde zij samen met professor John P.A. Ioannidis, wereldberoemd epidemioloog van de Stanford Universiteit in de Verenigde Staten, en professor Ari Joffe van de Universiteit van Alberta, een artikel waarin zij laten zien dat de Covid-lockdowns leidden tot honger, armoede, leerproblemen en toenemende ongelijkheid. Zij wijzen erop dat de maatregelen met name desastreus uitpakken voor de meest kwetsbare groepen, die te kampen hebben gekregen met toenemende financiële onzekerheid, werkloosheid, en huiselijk geweld. “Dit heeft geleid tot een vicieuze cirkel van toenemende ongelijkheid en gezondheidsproblemen,” schrijven de drie hoogleraren. Zij adviseren dat “agressieve lockdown-maatregelen moeten worden afgeschaft en in de toekomst moeten worden vermeden”.

Schippers en Ioannidis werkten ook mee aan de beroemde Great Barrington Declaration uit najaar 2020, een initiatief van hoogleraren van Harvard (Martin Kulldorff), Oxford (Sunetra Gupta), en Stanford (Jay Bhattacharya), waarin het coronabeleid zwaar wordt bekritiseerd. Volgens deze verklaring, die is getekend door 16.000 wetenschappers en 47.000 medische professionals, moet het beleid zich beperken tot de bescherming van kwetsbare mensen en zijn lockdowns en andere maatregelen niet raadzaam.

In mei van dit jaar publiceerde het Johns Hopkins Institute in de Verenigde Staten een gezaghebbende meta-analyse waarin de economen Jonas Herby, Lars Jonung en Steve H. Hanke, de effecten van lockdowns op de Covid-sterftecijfers onderzochten. Zij wezen er op dat lockdowns nog nooit eerder waren toegepast in een pandemie en concludeerden dat ze “desastreuze effecten” hebben gehad. “Ze hebben bijgedragen aan verminderde economische activiteit, hogere werkloosheid, onderwijsachterstanden, huiselijk geweld, een lagere levensstandaard en ondermijning van de liberale democratie.”

Daarentegen hebben de lockdowns “niet of nauwelijks” positieve effecten gehad, stelden de onderzoekers. “Tenzij kan worden aangetoond dat lockdowns leiden tot significante vermindering van sterfte, moeten ze [in de toekomst] op voorhand worden afgewezen als beleidsinstrument.”

Maar ook de Nederlandse overheid heeft al in het voorjaar van 2020 een rapport uitgebracht waarin door het ministerie van Economische Zaken werd voorspeld dat een half miljoen kwalitatief goede levensjaren verloren zouden raken door een lockdown in Nederland. Dat bleek in juni 2021 uit een Wob-verzoek van oud CBS-directeur Jan van der Zanden, die hierover verslag deed op het videokanaal Blckbx.tv.

Toenemende wetenschappelijke kritiek is er ook op de coronavaccinaties. Op 31 augustus 2022 kwamen topwetenschappers, waaronder de gerenommeerde Peter Doshi van het British Medical Journal, met een artikel waarin zij laten zien dat de mRNA-vaccins van Moderna en met name Pfizer veel ernstige bijwerkingen hebben. Daarbij gaat het vooral om hartklachten en bloedklontering. Het risico op serieuze bijwerkingen was bij Pfizer 57 procent hoger en bij Moderna 36 procent hoger dan bij de placebogroep (mensen die geen vaccin hadden genomen).

Bij officiële instanties als Eudravigilance, Lareb en het Amerikaanse VAERS zijn inmiddels honderdduizenden meldingen binnengekomen van ernstige bijwerkingen van de mRNA-vaccins, waaronder tienduizenden doden. Daarbij gaat het slechts om een klein deel (1 tot 10 procent) van het werkelijke aantallen gevallen.

De vaccinaties blijken ook niet te helpen tegen de overdracht van het virus of te beschermen tegen ziekenhuisopname of overlijden. In het Verenigd Koninkrijk zijn 9 van de 10 Covid-doden volledig gevaccineerde personen, zo meldde Expose News op 29 augustus. Volwassenen tussen 40 en 74 die een ‘booster’ hebben gekregen, hebben nu twee keer zoveel kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen, blijkt uit andere Britse cijfers, zo meldt de bekende wetenschapsjournalist Alex Berenson op zijn blog. De Britse overheid heeft de coronavaccinaties voor kinderen onder de 12 jaar onlangs zelfs verboden. In Denemarken, Zweden en IJsland worden kinderen en jongeren ook niet meer gevaccineerd met de mRNA-vaccins.

De WRR heeft niets van al dit wetenschappelijk onderzoek meegenomen in zijn scenario’s, zo blijkt uit het adviesrapport. Wat ook opvalt is dat de WRR geen maatregelen noemt die niet eerder zijn genomen door de overheid. Er zijn door onderzoekers en gezondheidsexperts vele alternatieve manieren aanbevolen om de effecten van Covid tegen te gaan. Dr. Carla Peeters, onafhankelijk gezondheidsdeskundige die in het verleden bij het RIVM werkte, wees eind 2020 al op de positieve effecten van vitamine D, C en andere micronutriënten.

Wereldwijd zijn inmiddels ook 130 peer-reviewed onderzoeken gepubliceerd die positief zijn over de effectiviteit van het Nobelprijs-winnende geneesmiddel ivermectine, dat goed blijkt te werken bij vroegbehandeling. De toepassing van ivermectine en andere behandelingen in een vroeg stadium zou tot een enorme verlichting van de zorg kunnen leiden. Maar in Nederland hebben de gezondheidsautoriteiten deze behandelingen verboden en de WRR heeft ze niet onder­zocht.

Bronnen:
repub.eur.nl/pub/127236 (artikel Michaéla Schippers)
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4118910 (Artikel Schippers, Ioannidis, Joffe)
igorchudov.substack.com/p/uk-bans-covid-vaccines-for-all-kids (VK verbiedt coronavaccinaties voor ­kinderen onder 12)
c19ivermectin.com (werking ivermectine)
zelfzorgcovid19.nl (vroegbehandeling)


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.