Nieuws Gezondheid

Analyse toont opnieuw toename oversterfte

Analyse oversterfte
💨

“De pessimisten hadden gelijk”​
“De pessimisten hadden gelijk”
Datum: 27 november 2023
Gezondheid

Toine de Graaf

Toine de Graaf

We kennen ze sinds 2021: de grafieken waarin de pieken van de Nederlandse ‘onverklaarde’ oversterfte gelijke tred houden met de landelijke vaccinatierondes tegen corona. Ofwel: steeds wanneer weer massaal werd geprikt, liep ook de sterfte op. Vooral immunoloog dr. Theo Schetters wees bij herhaling op dit patroon. De laatste keer dat hij de aandacht vestigde op de verontrustende curves was in het najaar van 2022, bij de vijfde prikronde. Reden waarom kritische artsen en wetenschappers toen opriepen acuut te stoppen met vaccineren, en deze ‘correlatie’ eerst tot de bodem uit te zoeken.

Analyse oversterfte grafiek
Zoals bekend, gebeurde dat niet. Wat wél gebeurde, was dat wetenschappers wereldwijd steeds meer onderbouwing leverden voor de mogelijke link tussen coronavaccinatie en de globale oversterfte – want het is geen exclusief Nederlands fenomeen. Tegen die achtergrond kon de zesde prikronde in ons land, die afgelopen oktober van start ging, worden beschouwd als de ultieme testcase. Welnu: op 10 november dook op X alweer de eerste grafiek op, van statisticus Herman Steigstra.1 In zijn begeleidende tekst meldde hij dat de oversterfte onlangs “explosief” was gestegen, tot rond het niveau van de tweede coronagolf.

Op 17 november plaatste Steigstra een nieuwe grafiek op X.2 Hij schreef erbij: “Oversterfte stijgt verder door! Vorige week al een explosieve stijging, afgelopen week een verdere stijging van met name de 80+. Een grotere stijging dan na de vaccinatieronde een jaar geleden, ondanks minder vaccinaties nu.” Later die dag publiceerde hij ook nog een inzichtelijke grafiek waarin de oplopende sterfte werd afgezet tegen het aantal vaccinaties.3

Op 20 november liet Steigstra opnieuw meerdere malen van zich horen. Vooral een grafiek met eerdere prognoses voor de oversterfte in najaar 2023 is inzichtelijk.4 Steigstra op X: “Eerlijk is eerlijk, de pessimisten hadden gelijk. Zelfs mijn meest pessimistische prognose was nog te optimistisch.” Diezelfde dag publiceerde Steigstra, samen met Anton Theunissen, Jillis Kriek en hoogleraar Waarschijnheidsrekening dr. Ronald Meester, een uitgebreide analyse van de nu al jarenlange oversterfte in Nederland.5 “De oversterfte is in 2023 gelijk gebleven aan alle voorgaande coronajaren”, schrijven ze. “Als het eerste coronajaar een pandemie was van covid-19, dan zijn de jaren erna een pandemie van onverklaarde oversterfte.”

En hierbij signaleren ze opvallende zaken. Zoals: “Voor de ouderen blijft gedurende de drie coronajaren de oversterfte rond de 10 procent schommelen. Echter voor de leeftijden onder de 55 jaar stijgt deze elk jaar met rond de 5 tot 10 procent. De sterftekans neemt elk jaar toe, terwijl er inmiddels nauwelijks nog corona is. Voor 2023 zijn er uiteraard nog geen complete jaarcijfers, maar de cijfers tot nu toe geven een beeld dat identiek is aan dat van 2022.”

De auteurs onderbouwen waarom uitgestelde zorg en het missen van screeningsafspraken kunnen worden afgevoerd als mogelijke verklaringen, zeker in 2023. Daarmee lijken de “comfortabele verklaringen” voor de oversterfte wel uitgeput, schrijven ze. Dus moet een ander fenomeen verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenissen. En hierbij vinden ze vaccinatie als oorzaak niet meer vergezocht: “Hoe dan ook, er zijn in de cijfers geen aanwijzingen dat vaccinatie een gunstig effect heeft gehad op de sterfte. Iets wat je voor zo’n massale gezondheidsinterventie toch wel zou mogen verwachten. De politiek en de overheid wensen blijkbaar alleen naar de vermeende voordelen van de massale vaccinatie te kijken, maar lijken blind voor de mogelijke nadelen. De geschiedenis van de geneeskunde heeft geleerd dat dat een gevaarlijke benadering is.”

Op 20 november vestigde ook Ronald Meester de aandacht op de analyse, op zijn Linkedn-pagina.6 “Deze analyse laat zien dat de oversterfte allerminst is verdwenen maar zelfs toe lijkt te nemen, en zeker niet alleen bij de ouderen”, schrijft hij. “Onze analyse laat ook zien dat bepaalde oorzaken ervan niet erg geloofwaardig meer zijn. De vaccinaties blijven kandidaat als (mede)-oorzaak.” Begin 2024 wil Meester hier samen met dr. Marc Jacobs verder onderzoek naar doen. En voor dat project is Stichting De Menselijke Maat nog altijd op zoek naar financiële steun.7 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.