Nieuws Opinie

Arrestatie Willem Engel overschrijdt nieuwe grens

Arrestatie willem engel
Willem Engel
💨

Onzalige ideeën kunnen alleen bestreden worden door het vrije woord​
Onzalige ideeën kunnen alleen bestreden worden door het vrije woord
Datum: 18 maart 2022
Opinie

Jeroen Pols

Jeroen Pols

Veel mensen reageerden geschokt op de arrestatie van Willem Engel ­afgelopen woensdag. En terecht, want de Nederlandse overheid ­overschreed een nieuwe grens in haar oorlog tegen ongewenste meningen en ­uitingen. De aanhouding hangt samen met een strafrechtelijke aangifte van de in ­Harderwijk wonende Norbert Dikkeboom die met actieve hulp van het ­openbaar ministerie en de politie tot stand kwam. Een ongekende haatcampagne van de voltallige geschreven en gesproken media leidde tot meer dan 22 duizend ondersteuningsverklaringen. Viruswaarheid telde los van bijdragen op radio, televisie en sociale media het afgelopen jaar ruim 420 artikelen die hem besmeuren met lasterlijke leugens. Zonder twijfel ­groeide Willem uit tot de bekendste activist van Nederland over wie iedereen een ­mening heeft.

De aanhouding vond plaats op de beschuldiging van opruiing, het ­oproepen tot het plegen van strafbare feiten tegen het openbare gezag. Een ­opmerkelijke aanklacht, die ingaat tegen de afgelopen twee jaar door Willem onvermoeibaar uitgedragen kernboodschap van liefde, geduld, verbinding, respect en geweldloosheid. “Wij zijn de nette mensen” is zijn vaste motto. Een dergelijke boodschap vormt kennelijk nog steeds een bedreiging voor de macht. Het is dan ook geen verrassing dat een overheid met totalitaire ambities hem in het vizier heeft. Het strafrecht is hier een instrument om Willem de mond te snoeren.

De feeststemming onder zijn tegenstanders na de bekendmaking van zijn arrestatie is daarentegen wel ontluisterend. Kennelijk voelen veel mensen zich na twee jaar dictatoriaal bestuur comfortabel in een samenleving waar de staat bepaalt welke meningen gehoord mogen worden. De geschiedenis leert echter dat het uitbannen van confrontaties met ongemakkelijke meningen leidt tot een onmenselijke en zelfdestructieve samenleving.

Het gedogen van onwelgevallige of afkeurenswaardige meningen is de kern van een democratische rechtsstaat. Onzalige ideeën kunnen alleen bestreden worden door het vrije woord en niet door censuur. Een vrije samenleving is afhankelijk van de uitwisseling van nieuwe ideeën en een veelheid aan levenswijzen en morele opvattingen, ongeacht of iemand zich daardoor mogelijk gegriefd voelt. Verschillende levensopvattingen die met elkaar in dialoog treden, zodat men van elkaar kan leren. Kritiek stelt ons in staat inzichten bij te sturen en onze kennis uit te breiden.

Het recht om zonder angst voor vervolging een mening te kunnen uiten is ­daarom expliciet opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europese Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens. Een recht dat onlosmakelijk verbonden is aan de menselijke waardigheid. Niet voor niets schreef de veel geciteerde verlichtingsfilosoof Voltaire in 1770 “Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen”.

Voor het behoud van een leefbare samenleving is het daarom van groot belang dat we samen vechten voor het recht om het met elkaar oneens te zijn. Daarom hoop ik dat zondag voor- en tegenstanders op het Museumplein in Amsterdam een stem laten horen voor de vrijlating van Willem.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.