Nieuws Vaccinatieschade

Coronaprik opnieuw gepaard met oversterfte

opnieuw met de prikronde
Mufid Majnun | Unsplash
💨

“Ik vind het heel ernstig, maar ze doen er niks mee”​
“Ik vind het heel ernstig, maar ze doen er niks mee”
Datum: 11 december 2022
Vaccinatieschade

Joris Baas, Karel Beckman


Na de boostercampagne in het najaar is opnieuw een sterke correlatie zichtbaar tussen de coronavaccinaties en de oversterfte in Nederland. Dit blijkt uit cijfers van RIVM en CBS die door prof. dr. Theo Schetters zijn geanalyseerd. Schetters signaleerde eind juli al, onder meer in deze krant, dat er een correlatie bestaat tussen de ­mRNA-injecties en de oversterfte. Hij riep regering en RIVM op om onderzoek te doen alvorens de najaars­campagne op te starten. Dat is niet gebeurd. Onder aanmoediging van de overheid haalden deze herfst 3,9 miljoen mensen een extra herhaalprik, meer dan in het voorjaar. Dit ging gepaard met een meer dan verwachte sterfte van ruim 3000 mensen vanaf week 37 tot en met week 46. De oversterfte wordt niet veroorzaakt door Covid, zo blijkt uit de cijfers. Schetters erkent dat “correlatie geen causatie” is, maar wijst erop dat de correlatie ook al plaatsvond in eerdere vaccinatierondes. Hij heeft onlangs zijn bevindingen gedeeld bij de Tijdelijke Commissie Corona, die een parlementaire enquête voorbereidt.

Opnieuw oversterfte na vaccinatieronde

grafiek


3,9 miljoen mensen hebben in het najaar gehoor gegeven aan de dringende oproep van de overheid om opnieuw een mRNA-vaccin te laten inspuiten. Kan het zijn dat dit aan enkele duizenden van hen het leven heeft gekost?

Zeker is dat de meest recente corona-vaccinatieronde (opnieuw) gepaard is gegaan met een forse toename van de oversterfte in Nederland. Professor dr. Theo Schetters, een expert die gedurende zijn hele carrière met vaccins heeft gewerkt, laat op de Twitter-feed van Wob-onderzoeker Wouter Aukema een grafiek zien waarin de aantallen prikken, de oversterfte en ook de coronadoden te zien zijn. “Het gaat gewoon om cijfers van CBS en RIVM waar ik niets aan heb veranderd”, zegt hij. De grafiek toont een duidelijke correlatie tussen de vaccinaties en de oversterfte.

Dat is niet voor het eerst. In het voorjaar en de zomer van 2022 wees Schetters ook al op een duidelijke correlatie tussen de prikken en de oversterfte. Hij stuurde toen samen met twee andere artsen een open brief aan de autoriteiten om “pas op de plaats te maken” en verdere campagnes op te schorten. “De sterfte volgt de vaccinatiegraad vrijwel direct”, stelde Schetters op 1 augustus in De Andere Krant. Hij vertelde zijn verhaal ook in een interview op ­Blckbx.tv, dat van Youtube werd verwijderd, en bij Ongehoord Nederland. Zijn oproep werd genegeerd. Er werd ook geen onderzoek gestart naar een mogelijk verband tussen de vaccinaties en de oversterfte. De overheid voerde juist volop campagne om de burgers te bewegen tot een herhaalprik.

Schetters staat zeker niet alleen. Twee andere kritische artsen, Jorine Hammink en Felix van der Wissel, zien ook het patroon van correlatie, schrijven zij in een ingezonden artikel in de Telegraaf op 11 november. Ze wijzen er onder meer op dat bij het bijwerkingencentrum Lareb 257 overlijdens na de injectie zijn gemeld van wie 60 procent binnen een week na injectie. Dat is echt een signaal dat serieus genomen moet worden, volgens de beide artsen.

In hun artikel uiten Hammink en van der Wissel duidelijk hun frustratie over het feit dat de benodigde data om dit te onderzoeken niet vrijgegeven worden. Volgens het ministerie van VWS gebeurt dat om ‘privacy-redenen’. Kritische Kamerleden als Pieter Omtzigt en Wybren van Haga vinden dit ongeloofwaardig en eisen al langer dat grondig onderzoek wordt gedaan. Zowel Omtzigt als Van Haga maken deel uit van de Tijdelijke Commissie Corona, die een parlementaire enquête voorbereidt naar het coronabeleid. Schetters heeft enkele weken geleden zijn bevindingen gedeeld met deze commissie. “De Commissie heeft ook andere critici gehoord”, zegt Schetters. “Dat geeft mij enige hoop dat er iets gaat veranderen.” Van zijn collega-immunologen en instanties als RIVM en Lareb hoort hij niets. “Ik vind dat heel ernstig. Zij weten dat er een correlatie is tussen sterfte in de hogere leeftijdsgroepen en de vaccinaties, maar doen hier niets mee. Als ik onzin zou verkondigen, dan kunnen ze dat ook duidelijk maken, maar dat doen ze niet.”

Wat het verhaal van Schetters urgenter maakt, is dat Nederland niet het enige land is waarin een verband is te zien tussen de mRNA-vaccinaties en oversterfte. Zo laten cijfers uit het Verenigd Koninkrijk een vergelijkbare correlatie zien tussen de boostercampagne in de herfst en de oversterfte die niet aan Covid is toe te schrijven. De Britse website Daily Sceptic toont op 24 november dat rond 10 september het oudere deel van de Britse bevolking een booster kreeg, waarna rond 18 september de non-Covid-oversterfte begint te stijgen. Begin oktober is de boostercampagne daar over het hoogtepunt heen en grofweg een ruime week later daalt de oversterfte weer mee. Als je verder terugkijkt is dit in iets mindere mate in het voorjaar van 2022 ook te zien. In de zomer is het verband er echter niet, wellicht heeft de hitte daarin een grotere rol gespeeld.

Ook in andere landen is een soortgelijk beeld te zien. De Britse Hart Group, een groep kritische Britse artsen en wetenschappers vergelijkbaar met het Artsen Covid Collectief in Nederland, heeft een correlatie laten zien in de periode april-augustus 2022 tussen de booster-campagnes en oversterfte in heel Europa. Hun conclusie: hoe hoger de vaccinatiegraad in een land, hoe hoger de oversterfte.

Hoe aannemelijk is het dat de ­mRNA-prikken leiden tot oversterfte? Schetters wijst in dit verband op een recent Duits autopsie-onderzoek waarin met een hoge waarschijnlijkheid de causaliteit vast komt te staan tussen Covid-injecties en overlijden, inclusief werkingsmechanisme. Op 27 november 2022 verscheen een publicatie daarvan in Clinical Research in Cardiology waarin de onderzoekers van de universiteit van Heidelberg in Duitsland 25 gevallen beschrijven van plotseling overlijden binnen 20 dagen na toediening van Covid-injecties. Het betrof mensen zonder onderliggend lijden. Vijf van de 25 gevallen bleken binnen een week na de injectie overleden door myocarditis (hartspierontsteking). Vastgesteld werd dat ze geen Covid-19-infectie hadden.

Uit de autopsie bleek dat de overledenen ontstekingen aan de hartspier vertoonden waarbij buiten de hartcellen veel witte bloedlichamen voorkwamen van met name het type CD4, kenmerkend bij ontstekingen. Dit heeft een zodanig onregelmatige hartslag veroorzaakt, dat de dood erop volgt. De bekende Britse arts John Campbell legt dit op Youtube uit als ventrikelfibrilleren, een situatie waarbij de hartspiercellen wel samentrekken, maar ongecontroleerd. Dat leidt in alle gevallen tot de dood. De onderzoekers concluderen dat myocarditis een potentieel dodelijke complicatie kan zijn na mRNA-injecties tegen Covid-19.

ONS221123-2

Het Duitse onderzoek is des te overtuigender omdat er zeer strenge selectie plaatsvond van de onderzoeksgroep, zo vertelt hoofdonderzoeker dr. Schirmacher in een interview met de Daily Sceptic. Alle overledenen met mogelijk andere doodsoorzaken dan myocarditis zijn uitgesloten van het onderzoek dat oorspronkelijk begon met 35 overledenen. Het is heel goed mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat mensen met onderliggende hartproblemen ook kunnen sterven na toediening van de mRNA-injecties tegen Covid, volgens Schirmacher, maar die zijn bewust buiten het onderzoek gehouden. Een ander criterium dat de onderzoekers hanteerden was dat het overlijden plaats moest vinden binnen 20 dagen na injectie.

Het Duitse onderzoek is zeker niet het enige dat een verband laat zien tussen de coronavaccinaties en gezondheidsschade. Zoals De ­Andere Krant op 19 november meldde, zijn er inmiddels meer dan duizend peer-reviewed papers die een verband laten zien tussen de coronavaccinaties en een veelheid aan aandoeningen: trombose, pericarditis, Guillain Barré-syndroom, huidaandoeningen, menstruatiestoornissen, cardiovasculaire stoornissen, Bell’s Palsy, anafylaxie, nierfalen, bloedingen, hartinfarcten, acute myelitis, enzovoort. De diversiteit aan aandoeningen wordt toegeschreven aan de algehele verzwakking van het immuunsysteem die het gevolg is van het herhaalde prikken met de ­mRNA-vaccins. Bij officiële instanties als Lareb, Eudravigilance en Vaers (in de VS) zijn inmiddels meer dan een miljoen meldingen binnengekomen van schades en tienduizenden sterfgevallen in ve rband met de vaccinaties.

Bronnen:


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.