Nieuws Samen Leven

Europese jongeren staan op voor vrijheid

Jongeren voor vrijheid
Jongeren voor vrijheid
💨

“We geven onze rechten niet op”​
“We geven onze rechten niet op”
Datum: 3 september 2022
Samen Leven

Ido Dijkstra

Ido Dijkstra

“Aan de Europese Unie, wereldleiders en al onze overheden, weet dit: Wij zullen niet volgzaam zijn en wij geven onze natuurlijke rechten nooit op.” Jongerenbewegingen uit heel Europa, die genoeg hebben van de steeds verder gaande vrijheidsbeperkingen door Europese overheden, hebben samen een nieuwe mensenrechtenverklaring opgesteld: The International Declaration of Freedom. Vanuit Nederland schreef de Bovenwijsbond mee aan de verklaring die op 3 september naar buiten wordt gebracht. “Niet passief toekijken hoe mensenrechten voortdurend geschonden worden”, aldus Denzel Olde Kalter.

“Beste Vrije Mensen van de Wereld, Wij – studenten, jongeren en allen die in vrijheid wensen te leven – verklaren hierbij als een verenigd front dat we niet passief zullen toekijken hoe onze fundamentele mensenrechten voortdurend worden geschonden, ingetrokken en omzeild onder een dekmantel van collectieve volksgezondheid en welzijn, waarbij de zogenoemde coronavirus-pandemie dan wel milieu, klimaat, of energiecrisis, terrorisme, en elke andere reële of waargenomen dreiging als excuus wordt gebruikt.” Zo luidt de openingspassage van Internationale Verklaring van Vrijheid van een grote groep van veertien jongerenbewegingen uit onder andere Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Kroatië, Moldavië, Litouwen en Roemenië. In september 2021 werd voor het eerst onderling contact gelegd tussen deze diverse groeperingen die in coronatijd tegengas zijn gaan geven tegen het overheidsnarratief van angst en inperking van vrijheden om het coronavirus de baas te zijn.

Vanuit Nederland is de Bovenwijsbond, een eveneens in coronatijd opgerichte beweging voor nieuwe (vrije) vormen van onderwijs, nauw betrokken geraakt bij de totstandkoming van dit verdrag. Voorman Denzel Olde-Kalter: “We zijn al een lange tijd bezig internationaal contacten te leggen met andere jongerenbewegingen, omdat we wereldwijd allemaal met dezelfde vormen van beknotting van vrijheid te maken hebben gekregen.” Het is niet bij het online uitwisselen van gedachten en ervaringen gebleven, vertelt hij. In februari van dit jaar ontmoetten vertegenwoordigers van de bewegingen elkaar tijdens een conferentie in Dresden. “Het zijn allemaal jongeren die zien dat de overheden misbruik maken van hun machtspositie. We zijn met zijn allen tot de conclusie gekomen dat we niet alleen maar moeten praten en toekijken wat er gebeurt, maar dat we moeten proberen onze krachten te verenigen door een grote internationale beweging op te zetten. Dat is gelukt. De Freedom Declaration – onze eigen variant op de Universele Verklaring voor de Rechten van de mens van de VN – is een handreiking naar alle jongeren in de wereld die onze waarden onderschrijven.

Wij vermoeden dat er nog heel veel meer jongeren ‘wakker’ zijn, maar niet weten waar ze naartoe kunnen met hun zorgen. Ze kunnen zich bij onze beweging aansluiten”, aldus Olde Kalter.

De vrijheidsverklaring, vertaald in achttien talen waaronder het Nederlands, leest als een inhoudelijk onderbouwde aanklacht tegen het tirannieke handelen van overheden in reactie op de veronderstelde coronapandemie. Er is een “irrationele en disproportionele greep” naar controle gedaan onder de noemer “veiligheid en bescherming van de bevolking”, duidt het document. “Onze overheden en hun instituties hebben daarbij de morele, ethische en wettelijke code overschreden die zij dienen te eren.”

In de verklaring roepen de jongerengroeperingen op tot (vreedzaam) verzet, door zich te beroepen op “natuurlijke en onvervreemdbare rechten, de vrije wil en het recht op een privaat zelfgestuurd leven met zelfbeschikkingsrecht”. Dat zou zich volgens Olde Kalter bijvoorbeeld moeten gaan uiten door georganiseerd niet meer mee te doen aan wat hij noemt “het opzettelijk digitaliseren van de samenleving met als doel te controleren en te overheersen”. Het is volgens Olde Kalter hoog tijd voor actie. “We kunnen niet passief blijven toekijken hoe mensenrechten voortdurend geschonden worden.”

De laatste alinea van de vrijheidsverklaring is gericht aan de bestuurselite: “Aan de Europese Unie, wereldleiders en al onze overheden, weet dit: Wij zullen niet volgzaam zijn en wij geven onze natuurlijke rechten nooit op. Immers, onze vrijheid wordt ons door niemand toebedeeld, want we zijn vrij geboren. En we kiezen ervoor in vrijheid te leven.”

De hele verklaring is te lezen op: declarationoffreedom.net
Meer informatie over de Bovenwijsbond: bovenwijsbond.nl of via Telegram: t.me/kanaalbovenwijsbond


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.