Nieuws   Mens en Macht

Kinderen klaargestoomd voor transhumane agenda

transhumanisme kinderen
Beeld in tablet: dia uit lesmateriaal Digi-doener
💨

Koningshuis promoot lesmateriaal​
Koningshuis promoot lesmateriaal
Datum: 4 juni 2022
Mens en Macht
Ella Ster

Een chipimplantaat in je hersenen om slimmer te worden. Wonen in een slimme stad waarin je alles doet met gezichtsherkenning. Gechipt bij je geboorte. Volgens lesmateriaal in lijn met het World Economic Forum en VN Agenda 21, zal dit de toekomst zijn. De Nederlandse koninklijke familie zet zich actief in om het lesmateriaal te promoten.

Kinderen hebben de toekomst en als het aan de politieke elite ligt, worden zij klaargestoomd voor de Great Reset en het transhumanisme. In de afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in lesmateriaal om kinderen warm te maken voor deze agenda van het World Economic Forum (WEF), de club van machtige zakenlieden en politieke leiders, die onlangs weer bij elkaar kwamen in Davos. Dit blijkt uit het uitgebreide lespakket de Nationale AI-cursus (junior) en het daaraan gekoppelde lesmateriaal van de stichting FutureNL, voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. FutureNL, waar onder meer prins Constantijn, zijn vrouw Laurentien van Oranje en de Postcode Loterij bij betrokken zijn, baseert zich rechtstreeks op het gedachtegoed van het WEF. Zo krijgen leerkrachten de instructie leerlingen uit te nodigen om “hun eigen grote reset te maken en een beeld te schetsen van het nieuwe normaal”.

Tijdens de lancering in september 2019 van de Nationale ­AI-cursus (‘artificiële intelligentie’) Junior bezocht koningin Máxima verschillende scholen om het lesmateriaal van FutureNL te promoten. Nu, bijna drie jaar later, is het materiaal uit de serie Digi-doener enorm uitgebreid. Doel is kinderen “digitale vaardigheden” bij te brengen, maar wel met als insteek dat kunstmatige intelligentie, geïmplanteerde chips en transhumanistische technologie “superhandig” zijn. Zo krijgen in de les Klooien met lichamen kinderen bijgebracht dat chipimplantaten de normaalste zaak van de wereld zijn, met stellingen als “Je kunt slimmer worden met een chip in je hersenen” en “Met een USB-chip in je vinger heb je altijd en overal je bestanden bij je”. In het lesmateriaal presenteert men de gechipte toekomst als een voldongen feit. “Over 20 jaar zijn ov-chipkaarten verleden tijd. Wil je met het openbaar vervoer reizen, dan moet je een chip in je arm laten plaatsen. Wil je dat niet, dan kun je geen gebruik meer maken van trein, tram, metro en bus.” En: “Over vijftien jaar worden alle baby’s meteen na de geboorte gechipt. De overheid ziet dat als noodzakelijk. Als ouder kun je zo altijd zien waar je kind zich bevindt. Raakt je kind vermist? Zonder chip hoef je niet op medewerking van de politie te rekenen”. De verhulde boodschap: wie niet meedoet wordt uitgesloten.

Kinderen worden ook warm gemaakt voor de ‘slimme stad’. Uit de handleiding voor docenten: “Een slimme stad bevat een hoop handige snufjes die het leven wat gemakkelijker maken”. Die snufjes maken natuurlijk gebruik van gezichtsherkenning. Volgens het lesmateriaal een “superveilige techniek”. “Zo ontgrendel je bijvoorbeeld je telefoon zodra de camera je gezicht herkent. Een pincode of sleeppatroon is dus niet meer nodig.” Ook de supermarkt maakt gebruik van gezichtsherkenning. “Je hoeft zelfs niets te scannen! Met camera’s en slimme sensoren in de schappen snapt de winkel waar jij bent. En ook welke producten jij pakt en eventueel weer terugzet.” Het is allemaal “superleuk, handig en makkelijk”. Dat mensen deels worden vervangen door robots hoeft ook geen probleem te zijn. “AI-systemen kunnen heel creatief zijn!”

Het lespakket is enorm uitgebreid en beschikbaar voor diverse niveaus en leerjaren. Voor het basisonderwijs zijn er 484 lessen. Voor het voortgezet onderwijs zijn er 408 Digi-doener lessen en 72 themapakketten beschikbaar.

Het lesmateriaal is deels ontwikkeld door de Stichting FutureNL en komt rechtstreeks voort uit het gedachtegoed van het World Economic Forum en hun digitale revolutieprogramma de Great Reset. Uit de les Het nieuwe normaal: “Bekijk met de leerlingen de video (…) Het ­World Economic Forum (WEF) roept de wereld op tot een grote reset om na de coronapandemie de wereldeconomie duurzaam en opnieuw op te bouwen”. De leerkracht krijgt de instructie de leerlingen uit te nodigen om “hun eigen grote reset maken en een beeld schetsen van hun nieuwe normaal”.

Bij FutureNL speelde prins Constantijn een rol bij de oprichting. Zijn vrouw Laurentien van Oranje zit in het bestuur. In de financiering speelt de Missing Chapter Foundation, opgericht door Laurentien van Oranje, een sleutelrol. Met koningin Máxima als ambassadeur voor de Nationale AI-cursus zijn er dus al drie Oranjes bij het project betrokken. Van zowel koningin Máxima als koning Willem-Alexander is bekend dat zij zich actief inzetten voor de agenda van het WEF. Koningin Máxima zet zich via de VN ook in voor de wereldwijde invoering van digitale identiteitsbewijzen.

De Missing Chapter Foundation is gelieerd aan de Nationale Postcode Loterij en KidsKracht, een organisatie die met Publieke en Private Partners (PPP’s) educatieprogramma’s ontwikkelt die zijn verbonden aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, die weer niet los kunnen worden gezien van VN Agenda 21 en de Great Reset van het WEF.

Dat onze kinderen, gechipt en wel, in de ‘slimme stad’ altijd en overal in de gaten worden gehouden door Big Tech en overheid, als in een digitale gevangenis, wordt in het lesmateriaal amper onderkend. In de geschiedenisles Big brother is watching wordt wel aandacht besteed aan George Orwell en is er een kritische noot over het Chinese sociaal kredietsysteem. Maar dat probleem speelt vooral in landen als Iran, China en Rusland. Niet in Nederland of Europa.
 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.©2023 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.