Nieuws Samen Leven

Stichting Voorzij: “Wijziging Transgender­wet groot gevaar voor vrouwen”

Stichting voorzij over de transgender wet
💨

Datum: 31 januari 2022
Samen Leven

Simone Beer


De wijziging van de Transgenderwet, die binnenkort wordt behandeld in de Tweede Kamer, zal volgens Caroline Franssen van stichting Voorzij de maatschappelijke positie en veiligheid van vrouwen nog meer in gevaar brengen.

Stichting Voorzij is een feministische organisatie die opkomt voor vrouwen en meisjes, maar die transvrouwen daar niet toe rekent. Dat stuit op heftige tegenwerking. De Twitter-account van oprichter Caroline Franssen werd al verwijderd en haar bankrekening opgeheven.

Franssen heeft felle kritiek op de wijziging van de Transgenderwet die in februari in de Tweede Kamer zal worden besproken. “Dit gaat grote gevolgen hebben voor de privacy, waardigheid, veiligheid en rechten van alle vrouwen en meisjes in Nederland”, stelt zij in een interview met de Andere Krant.

De wetswijziging – die in mei 2021 is ingediend door toenmalig Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker – maakt het eenvoudiger voor mensen om het geslacht in hun geboorteakte te laten veranderen. Als de wetswijziging wordt aangenomen, is er geen verklaring van een arts of psycholoog meer nodig, wat nu nog wel het geval is. Franssen is een groot tegenstander van deze wijziging. “Het is bizar dat je je geboortecertificaat kunt laten veranderen. Hiermee wordt valsheid in geschrifte gelegaliseerd en daar zijn officiële documenten niet voor bedoeld.” Franssen maakt zich vooral zorgen om de veiligheid van vrouwen. “Hoe kan de overheid mannen die hun penis nog hebben, als vrouw gaan registreren? Deze krijgen dan ook toegang tot vrouwenruimtes - zoals een kleedkamer, gevangenis of Blijf Van Mijn Lijf huis – en ze mogen meedoen met vrouwensport, waar ze door hun sterkere lichamen alles winnen. Deze wetswijziging schaft de betekenis van het woord ‘vrouw’ af.”

De 60-jarige Franssen, zelfstandig ondernemer, richtte in 2020 Stichting Voorzij op als een feministische organisatie, maar een die zich niet wil inzetten voor transvrouwen. “Wij komen op voor vrouwen en meisjes, in de breedste zin van het woord. We zetten ons in voor veiligheid en vrijheid, door te informeren, organiseren en acties te voeren waar nodig. Dat doe ik niet voor mijzelf, maar voor de kwetsbare vrouwen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.”

Niet te overzien
Genderdysforie – onvrede met het geboortegeslacht – is volgens Franssen een mentaal en emotioneel probleem, geen fysiek probleem. “Bij jongeren gaat dit in 85 procent van de gevallen vanzelf over. Medisch ingrijpen is daarom zowel onwenselijk als gevaarlijk”, stelt Franssen. “Als iemand puberteitsremmers krijgt, gaat dat ten koste van diens mentale en seksuele ontwikkeling die dan volop in gang zijn. Bij een meisje met genderdysforie wordt de neo-penis gemaakt van de huid van haar arm of been, dus er kan met dit nieuwe geslachtsdeel minder worden gevoeld en een orgasme krijgen kan niet. Deze combinatie zorgt voor een onderontwikkelde seksualiteit. De kans is groot dat ze seks passiever zullen beleven en vatbaarder zijn om zich vooral te richten op de wensen en het genot van een ander.” Jongeren hebben veel meer tijd nodig om hun – seksuele – identiteit te ontdekken, zegt zij. “Als je 16 jaar bent, mag je niet roken of stemmen, maar wel je lichaam onherstelbaar laten verminken. Voor vrouwen is het door de medicatie ook niet meer mogelijk om moeder te worden. Hoe kun je deze keuzes ooit overzien?”

Franssen kent mensen die spijt hebben van hun transitie, bijvoorbeeld omdat ze er op latere leeftijd achter kwamen dat er een andere reden was. “Het komt vaak voor dat depressieve of autistische jongeren onterecht als transseksuelen worden weggezet. Zo sprak ik een meisje dat opgenomen is geweest door Jeugdzorg en daar verkracht en aangerand is. Door deze trauma’s wilde zij geen meisje meer zijn. Het kan ook gebeuren dat een kind een talent of interesse heeft dat met het andere geslacht wordt geassocieerd, of dat iemand een oudere broer of zus heeft verloren en deze onbewust diens plaats op wil vullen.” Volgens Franssen moet ook gekeken worden naar wat de psychische achtergrond zou kunnen zijn. “Praat met ze!”

Emancipatie?
“Emancipatie is het speerpunt van het kabinet”, schreef minister Dekker in de memorie bij de wetswijziging. “De positie van transgenderpersonen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Met de nieuwe voorstellen wil het kabinet recht doen aan de emancipatie van transgenderpersonen.” In 2014 werd de Transgenderwet aangenomen, waardoor sindsdien alleen nog een deskundigenverklaring nodig is om het geslacht op papier te laten wijzigen. Voor die tijd was er een fysiek ingrijpen nodig, zoals sterilisatie of het laten weghalen van de geslachtsorganen. In 2017 werd de Transgenderwet geëvalueerd. Daaruit bleek dat transgenderpersonen de medische verklaring een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht vonden. Bovendien werd het daarbij horende consult niet vergoed, tenzij iemand al in het medische traject zat. Daar werd meestal op gewacht. “Dit leidt tot een – onwenselijke – verlenging van de trajectduur”, aldus Dekker. “Het kabinet acht het wenselijk dat de deskundigheidsverklaring komt te vervallen. De doelstellingen ervan kunnen op een andere wijze worden bereikt.”

Franssen is het daar niet mee eens. “Het is absurd dat er wordt gedaan alsof dit progressief is. De voordelen voor mannen die zich als vrouw identificeren, worden zwaarder gewogen dan de veiligheid van vrouwen. Dit heb ik in andere landen al ontzettend fout zien gaan, maar de minister kijkt de andere kant op. Pedofielen en verkrachters krijgen hiermee een vrijbrief om dicht bij hun slachtoffers te komen. Het is niet de vraag óf het fout gaat, maar wanneer.”

Censuur
Franssen legt uit dat de huidige ‘genderlobby’ veel invloed heeft op de samen­leving. “Zodra je het niet met de ontwikkelingen eens bent of kritische vragen stelt, word je weggezet als transfoob.” Ze geeft ook aan dat Stichting Voorzij flink wordt tegengewerkt. “De bankrekening van Voorzij bij Bunq is opgeheven, omdat de bank vindt dat wij ook moeten ­opkomen voor de belangen van transvrouwen. Toen we via GoFundMe een crowdfunding zijn gestart om de opheffing juridisch aan te vechten, heeft GoFundMe de actie gecanceld en alles naar de gevers teruggestort. Mijn ­eigen Twitteraccount waar ik ruim 10.000 ­volgers had, is ook verwijderd.”

Op de vraag wat achter deze genderlobby zou kunnen zitten, noemt Franssen onder andere de grote economische belangen. “Ik geloof dat de farmaceutische industrie dit uitrolt en het in stand wordt gehouden door de overheid. Op dit moment worden kinderen zelfs op de basisschool al actief aan het twijfelen gebracht over hun geslacht en seksualiteit en leren ze ‘dat gender een keuze is’. Dit verbaast me niks: Ieder kind dat levenslang hormonen moet slikken, levert veel geld op.”


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.